Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga handlingar

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1406 – 1901Series pastorum
Se L I a: 3
 
11457 – 18881457, 1639-1888
Kapsel
Handlingar

Anm:
Avskrifter av pergamentsbrev 1457

Innh bl a:
Kungörelser 1698-1888
Handlingar rör olika ämnen bl a fattigvård, undervisning, sockenjämnad
1639-1865
 
- [H0002]1687(?)
Skrivelse från Ljusdals kronofiskehus
Se L I a: 1
 
21700 – 1910Kapsel
Handlingar

Innh bl a:
Handlingar rör uddemantalskassan o andra militära förhållanden 1700-1840
Handlingar rör vägar o broar m m
1747-1910
Diverse skatte, uppbörds- o andra längder 1713-1855 odat
 
- [H0003]1763Avskrift av tur för lagmanstingspredikningar
Se L I a: 3
 
- [H0004]1765 – 17671765, 1767
Avskrift av skrivelser
Se L I a: 3
 
- [H0005]1784 – 1789Anteckningar om historiska händelser
Se L I a: 3
 
31797 – 1814Inb
Pålysningsbok
 
- [H0006]1807 – 18211807, 1821
Domboksutdrag rörande vägar
Se J: 1
 
41814 – 1825Inb
Pålysningsbok
 
51825 – 1833Inb
Pålysningsbok
 
- [H0007]1834Instruktion för sockenskrivare
Se J: 1
 
61834 – 1861Kapsel
Intimationsböcker
Lev 72/1963

Anm:
i bunden o 2 häft. vol i kapsel
 
71861 – 1872Kapsel
Intimationsböcker
Lev 156/1973

Anm:
i bunden o 1 häft. vol. samt några lösa blad i kapsel
 
- [H0008]1863 – 18671863,1867 26/1
Kommunalsämmoprotokoll
Se K II: 1
 
- [H0009]1870 – 1871Historiska anteckningar
Se A I: 20a
 
81872 – 1882Inb
Intimationsbok
Lev 156/1973
 
91882 – 1896Kapsel
Intimationsböcker
Lev 156/1973

Anm:
2 bundna vol i kapsel, delvis ofullständiga

Inneh även:
Förteckning över insamlade medel till kyrka 1882-1921 spr år
till skolan 1882-1908 spr år
till fattigkassan 1882-1908 spr år
till bibelkassan 1882-1908 spr år
till dödgrävare o ringare 1882-1922 spr år
Kollekträkenskaper 1882-1909 spr år
 
101896 – 1903Inb
Intimationsbok
Lev 156/1973
 
- [H0010]1914Anteckningar om Wahlmanska graven med anledning av
kyrkoreparation
Se N: 1