bild
Arkiv

Ljusdals kyrkoarkiv


Ljusdals församling bildades under medeltiden. 1852 utbröts Ramsjö församling ur Ljusdals församling

Församlingen var under medeltiden först eget pastorat för att sedan fram till 1562 vara moderförsamling i ett pastorat tillsammans med Ytterhogdals församling och Färila församling. 1562 avskildes Ytterhogdals församling från pastoratet. 1609 avskildes även Färila församling från pastoratet och Ljusdals församling blev ett enförsamlingspastorat. 1852-1861 var församlingen moderförsamling i ett pastorat tillsammans med Ramsjö församling för att därefter åter bli ett eget pastorat. 1974 bildade Ljusdals församling (moderförsamling) och Ramsjö församling åter ett gemensamt pastorat.

Ljusdal-Ramsjö pastorats handlingar 1974-1982, t.ex. protokoll och räkenskaper, är införtecknade i Ljusdals kyrkoarkiv.

Ljusdals församling och Ramsjö församling bildade 1983 en kyrklig samfällighet. Samfälligheten bildar ett eget arkiv, se Ljusdal-Ramsjö kyrkliga samfällighets arkiv. I arkivet ingår protokoll, fastighetshandlingar, personalhandlingar, handlingar om begravningsverksamheten samt räkenskaper.

Enligt kungligt brev den 28 november 1884 överfördes Ygsbo nr 6 från Ljusdals församling till Färila församling.

Enligt kungligt brev den 13 mars 1885 överfördes Sörsäljestad nr 10 från Järvsö församling till Ljusdals församling, medan Hybo nr 6 överfördes från Ljusdal till Järvsö.

Genom kungligt brev den 27 januari 1939 överfördes Hybo 1:10 från Järvsö till Ljusdal.

I vissa förhörsböcker upptas följande byar, som senare tillhör Ramsjö församling: Finneby, Getkölen eller Skårnbäcken, Gåda, Hedsjön, Kvarnsjön, Naggen, Nybo, Ramsjö, Vås, Våsan

I vissa förhörsböcker upptas följande byar, som senare tillhör Färila församling: Rossen (Vantjärnskogen), Yg, Ygsbo

I A I:2 - upptages Geholm, som senare tillhör Bjuråkers församling.

Byn Bjart och byn Loka upptas både i Delsbo och Ljusdals husförhörslängder.

 Serier (63 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bPersonregister till församlingsböckerVolymerna 1-4 inbundna, 5-6 i kortlådor, 7 i arkivbox.
 
A II cFörsamlingsböcker, lösbladSerien i arkivkartong 
A II dFörsamlingsböcker, avställda lösbladSerien i arkivkartong 
A II eSärskilda förteckningar till församlingsbokenInnehåller förteckningar över sinnessjuka och sinnesslöa, blinda, dövstumma, omyndigförklarade, personer som icke tillhör Svenska kyrkan, utländska undersåtar, personer som förvärvat svensk medborgarrätt samt personer ådömda straffpåföljd enligt kap 2 § 19 strafflagen. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter namn i strikt alfabetisk ordning
 
A IV bObefintligregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A V aFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Avser personavier ordnade efter personnummer.
 
A V bHänvisningsregisterAvser hänvisningar till serie A V a, ändrade efternamn, ordnade efter personnummer.
1968-1991 ingår i volym A V a:6.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-2, 4-11 i kortlådor, 3 i arkivbox.

Avser personavier ordnade alfabetiskt på efternamn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
B IIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
B IIInflyttningsböckerSerien inbunden
 
B IIIUtflyttningsböckerSerien inbunden
 
C IFödelse- och dopböcker
 
C IILjusdals lasaretts födelse- och dopböckerSerien inbunden
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängder
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbok 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till församlingsbokenSerien i arkivkartong 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängdenSerien i arkivkartong 
H III aBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivkartong 
H III bAnmälan om faderskapSerien i arkivkartong 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken samt
äktenskapsboken
 
H V bKungörelseböcker för äktenskapslysningarSerien inbunden
 
H V cLysningssedlar
 
H VI aBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivkartong 
JUtslag och memorial
 
J ISkrivelser 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges o.
församlingsdelegeradesprotokoll och handlingar
 
K IIIKyrkorådsprotokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga protokoll o. handlingar 
K V bKyrkogårdsnämndens protokoll 
L I aHuvudräkenskaper för kyrkan
 
L I bSpecialräkenskaper för kyrkan
 
L I cSkuldböcker
 
L I dVerifikationer till kyrkoräkenskaperna
 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper
 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar ang kyrkliga fastigheter o kyrklig jord 
O IIIHandlingar ang. prästerskapets löneförmåner 
O IVHandlingar ang. kyrkobetjäningen 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv 
PÖvriga handlingar