Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter

Ovansjö kyrkoarkiv

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11416 – 17711416, 1538, 1603-1771
Handlingar
Register i volymens början och slut
Inneh. bl.a. prästgårdssyner 1708, 1723, 1733, 1742, 1752, 1764, 1769
samt tiondelängd 1741.
Kungnbur 1538
Inneh. även:
Förteckning på sexmän 1775
Avskrift av medeltida brev 1416
Skrivelse 1538-01-21
Kyrkorådsprotokoll 1715-06-24
Prästvalshandlingar 1740, 1742, 1751, 1762, 1767, 1769, 1786
Kyrkoinventarium 1762
Series pastorum 1538-1761.
 
- [H0001]1558 – 1603Anteckningar om byggningar
Se P: 2
 
- [H0002]1603Prästgårdsinventarium
Se P: 3
 
- [H0003]1645 – 1648Anteckningar om gåvor till kyrkan
Se L I: 1
 
- [H0004]1646 – 1648Anteckningar om reparationer i kyrkan
Se L I: 1
 
21651 – 1786Handlingar
Anm.1: Register i volymens början
Anm.2: Innehåller huvudsakligen
handl. i processer om prästgårdens ägor m.m. men även
i andra ärenden och mål.
Inneh. även:
Förteckning å sexmän 1775
 
- [H0005]1656 – 16701656-1667,1670
Prästgårdsinventarium
Se P: 1
 
- [H0006]1657 – 17381657-1667,1698-1738
Anteckningar om förbättringar i kyrkan och föräringar
Se P: 1
 
31661 – 1810Handlingar
Anm.1: Registret i volymens början omfattar ej alla
handlingar
Inneh. även bl.a.:
Ink. skrivelser, resolutioner, domboksutdrag, protokollsutdrag m.m.
1722-1804
Sockenstämmoprotokoll 1787,1788,1796,1799
Kyrkorådsprotokoll 1799
Prästvalshandlingar 1798,1803,1812
Kyrkoinventarium 1603
Förteckning på k. förordningar 1658-1752
Visitations handlingar 1790,1795
Fru Maria Backmarcks testamente 1782
Kungörelser 1788,1804-1808
 
- [H0007]1669Anteckningar om gjutning av nya klockan
Se L I: 1
 
- [H0008]1670Prästgårdsyn med handl.
Se P: 1
 
- [H0009]1670 – 1697Föräringar till kyrkan
Se L I: 2
 
- [H0010]1670 – 1739Anteckningar om reparationer å prästgården
Se P: 1
 
- [H0011]1671 – 1697Anteckningar om reparationer i
kyrkan
Se L I: 2
 
- [H0012]1698 – 17081698-1700, 1708
Prästgårdsinventarium
Se L I: 3
 
- [H0013]1714 – 17341714,1722,1734,odat
Bänkdelningslängder
Se L I: 1
 
- [H0014]1715Anteckning om nybyggnad på prästgården
Se L I: 1
 
41744 – 1833Handlingar
Anm.: Häri ingår Syn å kyrkoherdebostället 1787
Inneh. även:
Visitationshandlingar 1837
 
- [H0015]1773 – 1780Gäller end. år 1773,1780
Prästgårdssyner
Se K I: 1
 
51805 – 1933Handlingar
Innehåller:
Syner och ekonomiska besiktningar å kyrkoherdebostället 1805-1927
D:o å kapellans- o. komministerbolet 1831-1933
Ekon. besiktning av kyrkan 1836
Handl. rör. ev. försäljning av
Prästbordet nr 1 1917
 
61869 – 1871Kapsel.
Lagaskifteshandlingar
Lev. 144/1972
 
- [H0016]1883 – 1886Förteckning å försålda gravar
Se L I: 2
 
- [H0017]1931Skrivelse ang. tid för inställelse till tjänstgöring som
präst
Se H I: 1
 
- [H0018]1931Handling ang. lagning av etui
(för nattvardskärl)
Se H I: 1
 
- [H0019]odatBänkdelningslängd
Se P: 1