Måndag den 18 januari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter

Ovansjö kyrkoarkiv

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11416 – 17711416, 1538, 1603-1771
Handlingar
Register i volymens början och slut
Inneh. bl.a. prästgårdssyner 1708, 1723, 1733, 1742, 1752, 1764, 1769
samt tiondelängd 1741.
Kungnbur 1538
Inneh. även:
Förteckning på sexmän 1775
Avskrift av medeltida brev 1416
Skrivelse 1538-01-21
Kyrkorådsprotokoll 1715-06-24
Prästvalshandlingar 1740, 1742, 1751, 1762, 1767, 1769, 1786
Kyrkoinventarium 1762
Series pastorum 1538-1761.
 
- [H0001]1558 – 1603Anteckningar om byggningar
Se P: 2
 
- [H0002]1603Prästgårdsinventarium
Se P: 3
 
- [H0003]1645 – 1648Anteckningar om gåvor till kyrkan
Se L I: 1
 
- [H0004]1646 – 1648Anteckningar om reparationer i kyrkan
Se L I: 1
 
21651 – 1786Handlingar
Anm.1: Register i volymens början
Anm.2: Innehåller huvudsakligen
handl. i processer om prästgårdens ägor m.m. men även
i andra ärenden och mål.
Inneh. även:
Förteckning å sexmän 1775
 
- [H0005]1656 – 16701656-1667,1670
Prästgårdsinventarium
Se P: 1
 
- [H0006]1657 – 17381657-1667,1698-1738
Anteckningar om förbättringar i kyrkan och föräringar
Se P: 1
 
31661 – 1810Handlingar
Anm.1: Registret i volymens början omfattar ej alla
handlingar
Inneh. även bl.a.:
Ink. skrivelser, resolutioner, domboksutdrag, protokollsutdrag m.m.
1722-1804
Sockenstämmoprotokoll 1787,1788,1796,1799
Kyrkorådsprotokoll 1799
Prästvalshandlingar 1798,1803,1812
Kyrkoinventarium 1603
Förteckning på k. förordningar 1658-1752
Visitations handlingar 1790,1795
Fru Maria Backmarcks testamente 1782
Kungörelser 1788,1804-1808
 
- [H0007]1669Anteckningar om gjutning av nya klockan
Se L I: 1
 
- [H0008]1670Prästgårdsyn med handl.
Se P: 1
 
- [H0009]1670 – 1697Föräringar till kyrkan
Se L I: 2
 
- [H0010]1670 – 1739Anteckningar om reparationer å prästgården
Se P: 1
 
- [H0011]1671 – 1697Anteckningar om reparationer i
kyrkan
Se L I: 2
 
- [H0012]1698 – 17081698-1700, 1708
Prästgårdsinventarium
Se L I: 3
 
- [H0013]1714 – 17341714,1722,1734,odat
Bänkdelningslängder
Se L I: 1
 
- [H0014]1715Anteckning om nybyggnad på prästgården
Se L I: 1
 
41744 – 1833Handlingar
Anm.: Häri ingår Syn å kyrkoherdebostället 1787
Inneh. även:
Visitationshandlingar 1837
 
- [H0015]1773 – 1780Gäller end. år 1773,1780
Prästgårdssyner
Se K I: 1
 
51805 – 1933Handlingar
Innehåller:
Syner och ekonomiska besiktningar å kyrkoherdebostället 1805-1927
D:o å kapellans- o. komministerbolet 1831-1933
Ekon. besiktning av kyrkan 1836
Handl. rör. ev. försäljning av
Prästbordet nr 1 1917
 
61869 – 1871Kapsel.
Lagaskifteshandlingar
Lev. 144/1972
 
- [H0016]1883 – 1886Förteckning å försålda gravar
Se L I: 2
 
- [H0017]1931Skrivelse ang. tid för inställelse till tjänstgöring som
präst
Se H I: 1
 
- [H0018]1931Handling ang. lagning av etui
(för nattvardskärl)
Se H I: 1
 
- [H0019]odatBänkdelningslängd
Se P: 1