Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Ovansjö kyrkoarkiv


Ovansjö församling tillkom under medeltiden. 1622 utbröts Högbo församling (1936 ändrat namn till Sandvikens församling) och 1862 utbröts Järbo församling (Botjärn, Djupdal, Finnäs, Järbo, Kalltjärn, Kungsberg, Kådfallet, Lundfors, Nordanå och Vreten samt Kungsfors järnbruk).

Under medeltiden var Ovansjö moderförsamling i ett pastorat där även Årsunda församling ingick. Från 1500-talet till 1622 bildade församlingen eget pastorat. Ovansjö var därefter moderförsamling i ett pastorat med Högbo församling. I pastoratet ingick även Järbo församling från och med 1862. 1869 bildade Ovanåkers församling ett eget pastorat.

Högbo församling har egen förhörsbok från 1780, egen födelsebok från 1778 samt egna vigsel- o. begravningsböcker från 1862. Järbo har egen kyrkobokföring från 1861.

Enligt regeringsbeslut den 25 mars 1976 överförs fastigheterna Sätra 5:21 och 5:123 i Ovansjö jordregistersocken samt stadsägan 3241 i Sandvikens stadsregisterområde och marksamfälligheten Sätra S:15 från Ovansjö församling till Sandvikens församling.

 Serier (54 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsbokenVolymerna 1-2, 12, 18, 21 i arkivboxar, 3-5, 7 inbundna, 6, 8-11, 13-17, 19-20 i kortlådor.
 
A II cRegister över fastigheter 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger.

Personakter sorterade efter fastighet och namn.
 
A IV bObefintligregisterArkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer. 
A IV dDödregisterSerien i arkivkartong.

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer.
 
A IV eAvställda ledkort till församlingsliggare 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-11 i kortlådor, 12 i arkivbox.

Volymerna 1-5 huvudregister, avser personavier aktuella 1991-06-30 ordnande efter personnummer.

Volymerna 6-12, ej ordning inom varje bokstav.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor.

Serien i alfabetisk ordning.
 
A VI bAvgångslängderSerien i alfabetisk ordning. 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsbok 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängder
 
H III aBilagor till födelse- och dopboken 
H III bBilagor till födelse- och dopboken, kungörelseböckerSerien inbunden 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H V aBilagor till lysning- och vigselboken 
H V bBilagor till lysnings- och vigselboken, kungörelseböckerSerien inbunden 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken 
H VI bTacksägelseböckerSerien inbunden 
JSkrivelser 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådsprotokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll och handlingar rör. skolväsendet 
K IV bSkolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I dRäkenskaper för kyrka, verifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVÖvriga räkenskaper 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter 
O VI aRitningar Ovansjö kyrkaI kart- och ritningsarkiv 
O VI bÖvriga kyrkorI kart- och ritningsarkiv 
O VI cKyrkogårdenI kart- och ritningsarkiv 
O VI dFörsamlingens övriga byggnaderI Kart- och ritningsarkiv 
O VI eKartorI kart och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar