Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv


Piteå församling bildades under 1320-talet genom utbrytning från Skellefteå församling.

Piteå församling ändrade namn 1686 till Piteå landsförsamling.

Från Piteå landsförsamling har följande församlingar utbrutits:
- omkring 1330 Luleå församling (delvis motsvarande senare tids Nederluleå församling)
- omkring 1330 utbruten Torneå församling (delvis motsvarande senare tids Nedertorneå församling)
- omkring 1580 utbrutet Arvidsjaurs församling
- 1686 utbrutet Piteå stadsförsamling
- 1809 utbrutet Älvsby som kapellag (Mandjärv, Vissträsk, Muskus, Korsträsk, Lillkorsträsk, Pålträsk och Byn)
- den 1 maj 1915 utbrutet Norrfjärdens församling, för vilka byar m.m. som bröts ut, se Norrfjärdens kyrkoarkiv
- den 1 januari 1918 utbrutet Hortlax församling, för vilka byar m.m. som bröts ut, se Hortlax kyrkoarkiv

Piteå landsförsamling delades in den 1 januari 1926 i två kyrkobokföringsdistrikt: Piteå kyrkobokföringsdistrikt (se detta kyrkoarkiv) och Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt (se Markbygdens kyrkoarkiv). Indelningen av Piteå landsförsamling i två kyrkobokföringsdistrikt fanns kvar tills att folkbokföringen den 1 juli 1991 överfördes till skattemyndigheterna. Distrikten avskaffades i samband med den förändringen.

Piteå landsförsamling har tillhört följande pastorat:
- 1320-talet eget pastorat
- 1330-talet moderförsamling i ett pastorat där även Luleå församling och Torneå församling ingick. På 1340-talet bildade Torneå eget pastorat och omkring 1400 bildade Luleå eget pastorat. Piteå församling utgjorde därefter eget pastorat
- cirka 1580 - 1606 utgjorde Piteå församling moderförsamling i ett pastorat tillsammans med Arvidsjaur
- 1606-1614 utgjorde församlingen ett eget pastorat
- 1614-1640 moderförsamling i ett pastorat med Arvidsjaur där även Silbojokk fr.o.m. 1635 ingick
- 1640-1686 utför församlingen ett eget pastorat
- 1686-1901 moderförsamling i gemensamt pastorat med Piteå stadsförsamling. Åren 1809-1894 ingick även Älvsby församling i pastoratet
- från den 1 maj 1901 utgjorde Piteå landsförsamling eget pastorat, med undantag för den 1 januari - 30 april 1918 då församlingen var moderförsamling i gemensamt pastorat med Hortlax församling.

Holmarna Lilla Björn och Olsvensakallen överfördes den 1 januari 1933 från Piteå landsförsamling till Norrfjärdens församling.

1940 överfördes vissa mindre områden mellan Piteå landsförsamling och Piteå stadsförsamling och 1941 vissa mindre områden till Älvsby församling.

Till arkivförteckningen finns ett skannat register över byar och gårdar upptagna i husförhörslängderna.

 Serier (74 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IFörhörsböckerSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bRegister till församlingsbokSerien inbunden.
 
A II cFörsamlingsböcker, enligt lösbladssystemSerien i arkivbox.
Aktuella blad 1991-06-30 ordnade efter fastighet och personnummer.
 
A II dFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivbox. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.
Personakter ordnade efter namn.
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivbox.
Personakter ordnade efter personnummer.
 
A IV dDödregisterSerien i arkivbox.
Personakter ordnade efter dödsår och personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortregisterlådor.

Församlingsregister aktuellt 1991-06-30 ordnat efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortregisterlådor.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden om ej annat anges. 
A XRegister över kyrkotillhörigaHar inte påträffats i samband med ordnings- och förteckningsarbete år 2009. 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Piteå lasarett.Serien inbunden 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
D XKonfirmationsbok med ADB (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E X Vigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien i arkivbox om inte annat anges
 
G IIÖvriga längder 
G XVerksamhetsregisterHar inte påträffats i samband med ordnings- och förteckningsarbete år 2009. 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken.
 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängden.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivbox om inte annat anges. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien i arkivbox. 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt
äktenskapsbok
Serien i arkivbox om inte annat anges
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivbox om inte annat anges 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen, ej gallringsbara 
H VII uBilagor till kyrkobokföringen, gallringsbara 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, ej gallringsbara 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, gallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsfrist för bilagor till dopboken är 20 år och för övriga bilagor 5 år. 
J ISkrivelser och resolutioner 
J IIKungörelserSerien i arkivkartonger. 
J IIIDiverse kungörelserSerien i arkivbox.
Handskrivna kungörelser om ej annat anges
Leverans 38/1999
 
J IV aDiariekortVol. 1-5 ordnade efter dossié, vol. 6-7 ordnade kronologiskt. Fr.o.m. 1990 är serien ordnad efter dossié 
J IV bDiarieförda handlingar, ordnade efter dossié 
K ISockenstämmoprotokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarFr.o.m. 1984, se serie J IV b. 
K III aKyrkorådets protokoll Serien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox.
Fr.o.m. 1984, se även serie J IV b.
 
K III cArbetsutskottets protokoll och handlingarSerien i arkivbox. 
K IV aSkolrådsprotokollSerien inbunden. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrka. VerifikationerSerien i arkivbox. 
L I cÖvriga räkenskaperSerien i arkivbox. 
L II aRäkenskaper för skolaAvräkningsböcker 1935-1936, volym 12-13 i tidigare upprättad arkivförteckning, överfördes till Piteå kommunarkiv 1981-02-19. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien i arkivbox.
Skolkassans verifikat 1933-1937, volym 21-25 i tidigare upprättad arkivförteckning, överfördes till Piteå kommunarkiv 1981-02-19.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aKollektböckerSerien i arkivbox. 
L IV bVerifikationer till kollektböckerKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr.o.m. 1918 gallras med 10 års gallringsfrist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.
Volym 1 bevaras på grund av att kollektböckerna saknas för nämnda kyrkor och perioder.
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationshandlingarSerien i arkivbox. 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox. 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkogård mm 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivbox. 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivbox. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivbox.
Volym 1-11 avser Öjeby kristliga ungdomsförening, 12-19 Missionsföreningen, 20 Piteå sockens evangelisk-lutherska ungdomsförbund, 21 Munksunds kyrkliga syförening, 22 Munksunds kyrkliga söndagsskola, 23-24 Kyrkans ungdom i Munksund och Öjebyn.