Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Rogsta kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
31825 – 1846Band i kapsel
1825-1846-04-19
Protokoll
Lev. 65/1968
Inneh. även:
Protokoll med sockenombuden
1825-03-04, med rotehållarna
1833-02-03, protokoll 1835-09-06
för utdelande av konung Carl XIV
Johans gåva till Rogsta.
 
- [H0001]1691 – 1838 odatBåtsmansroteringshandlingar
Se K V: 2
Anm.: spr. år.
 
11755 – 1824Inb.
Protokoll
Lev. 65/1968
Anm.: Lucka 1757-1761.
Med gällstämmoprotokoll 1766, 1798 och särskillt prot. vid lantvärnets
upprättande 1808-05-10.
Inneh. även:
Överenskommelse om uniformitet vid lysningar o. bröllop i lands-
församlingarna inom Hälsinglands
norra kontrakt 1756-11-03, avskrift av protokoll vid synodalmöte 1751,
memoral o. skrivelser från ärkebiskopen o. domkapitlet 1751-1761 spr. år,
skrivelse från kontraktsprosten
1754, Cleri comitialis skrivelse
till Kungl.Maj:t 1756-02-23,
ärkebiskop Henric Benzelii tal till Konungen vid slutet av 1757 års
riksdag, anvisningar om
bestämmelser i reglementet för armens pensionskassa den 1757-01-10, givna
av kassans
direktion år 1767, Kungl.Maj:ts
resolution 1782-05-03 ang. klockareval; kyrkorådsprotokoll
1796, 1807-1808, 1814-1821, protokoll med storskifteslaget
1807-04-06, protokoll med kommitterade för uppmätande o.
fördelande av hängnad kring nya
begravningsplatsen 1818-07-13;
anteckning ang. reparation av
orgelverket 1790-1791.
 
21765 – 1862Kapsel
Protokoll och handlingar
Lev. 65/1968
Anm.: Spr. år. Grändstämmoprot.
1850. (Lev. 67/1969).
Inneh. även:
Handlingar ang. sockenmagasinet
(mest domboksutdrag) u.å., 1796-1870, handlingar ang. kyrkobyggnad (med
bl.a. bänk-
längd) u.å., 1802-1859, ang. orgelverk u.å., 1857, handlingar ang.
reparation av tornspiran m.m. 1897; handlingar ang. väghållning och
vägarbete u.å., 1833-1834.
 
- [H0002]17691769-01-22
Sockenstämmoprotokoll ang. gudstjänstens förrättande i Arnö kapell
Se L I b: 3
 
- [H0003]1791 – 1836 odatHandlingar ang. gästgiveri och
skjutshållning
Se K V: 2
Anm.: Spr. år.
 
41846 – 1857Inb.
1846-05-03--1857-10-11
Protokoll
Lev. 65/1968
 
51857 – 1862Band i kapsel
1857--11-08-1862
Protokoll
Lev. 65/1968
Inneh. även:
Protokoll vid gemensamma kyrko- o. kommunalstämmor 1863, kyrko-
stämmoprotokoll 1863-1866, skol-
rådsprotokoll 1866-03-26, kom-
munalstämmoprotokoll 1863-1867-02-24.