Måndag den 21 juni kl. 16.00–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser.

Råneå kyrkoarkiv

 Volymer (26 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1682 – 17621682, 1687, 1762.
Se L IV:1.
Resolutioner ang. husförhör och kyrkogång.
 
11692 – 1740Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Anm:
Saknas 1694-1696, 1702, 1724-1725.
Avskrifter av kungörelser. Kungl. brev.
Protokoll från prästmöte
 
21741 – 1755Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Anm:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Avskrifter Kungl. Majt. 1743.
Resolution av 1743
 
31741 – 1786Inb.
Skrivelser
Inneh.:
Konsistorii brev och cirkulär.
I avskrift med bilagor:
Kungl. brev, allm. kungörelser, resol. och skriv. fr. KB, prästeståndets
riksdagsskriv., prästmötesprot. m.m. samt brev fr. kontraktsprosten.
 
41756 – 1779Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Anm:
Saknas 1766-1767, 1769
Kungl. brev Adolf Fredric Memorial 1762.
Avskrifter av allmänna kungörelser
 
51787 – 1791Bunt.
Skrivelser
Inneh.:
Konsistorii brev och cirkulär.
I avskrift med bil.: Kungl. brev, prästeståndets riksdagsskriv.,
prästmötesprotokoll.
 
61791 – 1800Inb.
Skrivelser
Inneh.:
Konsistorii brev och cirkulär.
I avskr. med bil.: Kungl. brev och prästmötesprotokoll.
 
71798 – 1818Kapsel.
1798, 1803-1818
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Efterlysning av soldat 1808.
Skrivelse från legationsprästen i London.
Förteckning av hemmanslängd från Råneå tingslag.
 
81807 – 1850Kapsel.
Register
Lev. 51/1981

Inneh:
Register över skrivna och upplästa kungörelser i Råneå kyrka.
Saknas 1815-1832
 
91819 – 1823Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Kung Carl-Johans befallning till folket om kyrkobesök under bönedagarna
1820 och 1823
 
101824 – 1827Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev 51/1981

Inneh.
Avskrifter av allmänna kungörelser.
1809 års regeringsform förändrad 1824
 
111828 – 1832Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Protokoll från brandsyn å Råneå kyrkoplats
 
121833 – 1836Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Protokoll från laga ting Råneå tingslag 1835
 
131837 – 1839Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev 51/1981

Inneh:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Protokoll från Råneå tingslag och kyrkobyggnadsnämnd
 
141840 – 1845Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Protokoll från revision av kyrk- och byggnadskassan 1840
 
151846 – 1850Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
161851 – 1853Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Handling med anmärkning vid revision av
kyrko- och fattigkassan
 
171854 – 1857Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
181855 – 1863Kapsel.
Lev. 10/1965. 177/1994
Inkommna skrivelser
Inneh. även:
Kyrkorådets handlingar 1855-1868.
Kyrkobyggnadsräkenskaper 1855-1857.
Brev ang läseriet 1826
 
191858 – 1864Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Handling från Kungl. Majt. med
uppmaning att bilda en gemensam hypoteks- förening för Norrbotten
 
201865 – 1868Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
211869 – 1873Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
221874 – 1877Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Protokoll i sammandrag från Norrbottens
läns landsting i Luleå.
 
231878 – 1880Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
241881 – 1885Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Sammandrag av landstingsprotokoll
1818
 
251911 – 1912Kapsel.
Kungörelser, resolutioner
Lev. 51/1981

Anm:
1911 endast resolutioner