Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Råneå kyrkoarkiv


Råneå församling utbröts 1642 ur Luleå församling (delvis motsvarande senare tids Nederluleå församling).

Församlingen delades in i två kyrkobokföringsdistrikt den 1 januari 1927: Råneå nedre kyrkobokföringsdistrikt (Råneå kyrkoarkiv) och Råneå övre kyrkobokföringsdistrikt (se Gunnarsbyns kyrkoarkiv).

Den 1 januari 1962 utbröts Råneå övre kyrkobokföringsdistrikt till egen församling med namnet Gunnarsbyns församling. Gunnarsbyns församling blev eget pastorat.

Råneå församling ingick i gemensamt pastorat med Luleå församling till 1655 för att därefter utgöra eget pastorat.

Den 1 januari 1962 bildade Råneå och Gunnarsbyn en kyrklig samfällighet med gemensam ekonomi. Samfälligheten bildar ett eget arkiv, se Råneå-Gunnarsbyns kyrkliga samfällighets arkiv, som innehåller protokoll och räkenskaper. Samfälligheten upphörde 1977 när Gunnarsbyns församling överfördes till Överluleå-Gunnarsbyns församlingars kyrkliga samfällighet (senare benämnt Bodens kyrkliga samfällighet).

Råneå församling har ofullständiga och delvis felaktiga kyrkoboksanteckningar ca 1847-1889.

Vissa byar och gårdar förekommer över tid i flera församlingars husförhörslängder:
Altnernäs upptas i Överluleå husförhörslängd A I:1a, 2b och i Nederluleå A I:7d
Harrboträsk upptas Överkalix A I:8, 9a
Junhoträsk upptas i Överluleå A I:1a
Lappmotjärn upptas i Överluleå A I:1a
Långsel upptas i Överluleå A I:1a
Mugglom upptas i Överkalix A I:7, 8, 9a

 Serier (64 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aHusförhörslängderSerien inbunden
 
A I bHusförhörsprotokoll- och barnförhörsböckerSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden

Personregister till vissa byar i böckerna.
 
A II bFörsamlingsböcker enligt lösbladssystemSerien i arkivkartong

Aktuella blad 1991-06-30 och tidigare avställda samsorterade, ordnade efter
fastighet och personnummer
 
A II cRegister till församlingsbokenSerien i arkivkartong

Registerkort ordnade efter namn
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter namn
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV dDödregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-4 i kortlådor, 5 i arkivbox.

Volymerna 1-2 avser avtryckskort ordnade efter namn, 3-5 aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-6, 8-9 i kortlådor, 7 i arkivbox.

Volymerna 1-3 avser avställda avtryckskort ordnade efter namn, 4-9 avställda personavier ordnade efter personnummer.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr.o.m. 1991--07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängden 
H III aBilagor till födelse- och dopboken 
H III bBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken 
H V bBilagor till äktenskapsboken. 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken 
H VI bTacksägelser över avlidna 
H VIIKopior av bilagor till folkbokföringen för sådana som ej är skrivna i Råneå. 
H VIIIDiarieförda bilagor. 
H IX aBilagor till kyrkobokföringen, ej gallringsbara 
H IX uBilagor till kyrkobokföringen, gallringsbara 
JSkrivelser. 
K ISockenstämmans protokoll.Serien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll.Serien inbunden.
Lev. 193/72.
 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn. 
K IV cSkolrådshandlingar.Serien inbunden.
Lev. 193/72.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar. 
L I aHuvudräkenskaper för kyrka.Serien inbunden.
Lev. 10/1965.
 
L I bSpecialräkenskaper för kyrka.Serien inbunden.
Lev. 10/1965.
 
L I dKyrkans räkenskaper, verifikationer 
L I gKopior på utgående räkningar 
L II aRäkenskaper för skola.Serien inbunden.
Lev. 193/72.
 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna.Serien kapslad.
Lev. 193/72.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård.Serien inbunden. 
L IVRäkenskaper för kollekt.Serien inbunden.
Lev. 10/1965.
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. 
N IVisitationsprotokoll. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar. 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VI aKartor och ritningar, kyrkan 
O VI bKartor och ritningar, kyrkogården m.m. 
O VI cKartor och ritningar, övriga kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VI dKartor och ritningar, övrigaKarta över pastorsboställets inrösesjord 1861, se O VI b:1. 
P IÖvriga handlingar. 
P IIPålysningsböcker.