Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Råneå kyrkoarkiv


Råneå församling utbröts 1642 ur Luleå församling (delvis motsvarande senare tids Nederluleå församling).

Församlingen delades in i två kyrkobokföringsdistrikt den 1 januari 1927: Råneå nedre kyrkobokföringsdistrikt (Råneå kyrkoarkiv) och Råneå övre kyrkobokföringsdistrikt (se Gunnarsbyns kyrkoarkiv).

Den 1 januari 1962 utbröts Råneå övre kyrkobokföringsdistrikt till egen församling med namnet Gunnarsbyns församling. Gunnarsbyns församling blev eget pastorat.

Råneå församling ingick i gemensamt pastorat med Luleå församling till 1655 för att därefter utgöra eget pastorat.

Den 1 januari 1962 bildade Råneå och Gunnarsbyn en kyrklig samfällighet med gemensam ekonomi. Samfälligheten bildar ett eget arkiv, se Råneå-Gunnarsbyns kyrkliga samfällighets arkiv, som innehåller protokoll och räkenskaper. Samfälligheten upphörde 1977 när Gunnarsbyns församling överfördes till Överluleå-Gunnarsbyns församlingars kyrkliga samfällighet (senare benämnt Bodens kyrkliga samfällighet).

Råneå församling har ofullständiga och delvis felaktiga kyrkoboksanteckningar ca 1847-1889.

Vissa byar och gårdar förekommer över tid i flera församlingars husförhörslängder:
Altnernäs upptas i Överluleå husförhörslängd A I:1a, 2b och i Nederluleå A I:7d
Harrboträsk upptas Överkalix A I:8, 9a
Junhoträsk upptas i Överluleå A I:1a
Lappmotjärn upptas i Överluleå A I:1a
Långsel upptas i Överluleå A I:1a
Mugglom upptas i Överkalix A I:7, 8, 9a

 Serier (64 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aHusförhörslängderSerien inbunden
 
A I bHusförhörsprotokoll- och barnförhörsböckerSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden

Personregister till vissa byar i böckerna.
 
A II bFörsamlingsböcker enligt lösbladssystemSerien i arkivkartong

Aktuella blad 1991-06-30 och tidigare avställda samsorterade, ordnade efter
fastighet och personnummer
 
A II cRegister till församlingsbokenSerien i arkivkartong

Registerkort ordnade efter namn
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter namn
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-4 i kortlådor, 5 i arkivbox.

Volymerna 1-2 avser avtryckskort ordnade efter namn, 3-5 aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-6, 8-9 i kortlådor, 7 i arkivbox.

Volymerna 1-3 avser avställda avtryckskort ordnade efter namn, 4-9 avställda personavier ordnade efter personnummer.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr.o.m. 1991--07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängden 
H III aBilagor till födelse- och dopboken 
H III bBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken 
H V bBilagor till äktenskapsboken. 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken 
H VI bTacksägelser över avlidna 
H VIIKopior av bilagor till folkbokföringen för sådana som ej är skrivna i Råneå. 
H VIIIDiarieförda bilagor. 
H IX aBilagor till kyrkobokföringen, ej gallringsbara 
H IX uBilagor till kyrkobokföringen, gallringsbara 
JSkrivelser. 
K ISockenstämmans protokoll.Serien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll.Serien inbunden.
Lev. 193/72.
 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn. 
K IV cSkolrådshandlingar.Serien inbunden.
Lev. 193/72.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar. 
L I aHuvudräkenskaper för kyrka.Serien inbunden.
Lev. 10/1965.
 
L I bSpecialräkenskaper för kyrka.Serien inbunden.
Lev. 10/1965.
 
L I dKyrkans räkenskaper, verifikationer 
L I gKopior på utgående räkningar 
L II aRäkenskaper för skola.Serien inbunden.
Lev. 193/72.
 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna.Serien kapslad.
Lev. 193/72.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård.Serien inbunden. 
L IVRäkenskaper för kollekt.Serien inbunden.
Lev. 10/1965.
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. 
N IVisitationsprotokoll. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar. 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VI aKartor och ritningar, kyrkan
 
O VI bKartor och ritningar, kyrkogården m.m. 
O VI cKartor och ritningar, övriga kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VI dKartor och ritningar, övrigaKarta över pastorsboställets inrösesjord 1861, se O VI b:1. 
P IÖvriga handlingar. 
P IIPålysningsböcker.