bild
Serie

Handlingar angående kyrka, kyrkogård m.m.

Själevads kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1819Förteckning på givare och insamlade medel till kristall-
ljuskrona i kyrkan.
Se F:3.
 
11870 – 18771870-1877, odat. Kapsel. Handlingar ang kyrkan.
Lev 75/1975.

Anm:
Innehåller handlingar rörande kyrkbygget u å, 1870-1875 samt
dagsverkslängder 1873-1877.
 
21875 – 19091875-1909 spr år. Kapsel.
Handlingar ang kyrkan.
Lev 129/1973.

Inneh:
Handlingar ang kyrkobyggnaden 1875-1882.
Handlingar ang kyrkan vid församlingsdelningen 1907-1909.
Inneh även:
Bilagor till husförhörslängden
u å 1839-1890 spr år. Flyttningsbevis 1869, 1877. Förteckning över barn
födda i församlingen 1846-1851.
Bilaga till födelse- o dopboken 1908.
Bilagor till lysnings o vigselboken u å, 1860.
Bilagor till död- o begravningsboken 1889-1891.
Handlingar ang prästval o komministerval 1855-1888 spr år.
Visitationsprotokoll 1866. Handlingar ang prästbordet o
komministerbostället 1787-1890 spr år.
Handling ang fiske 1795. Handlingar ang prästerskapets löneförmåner 1791,
1828.
Fragment av latinsk mässbok u å (1500-tal?).
 
31876 – 1896Kapsel.
Handlingar ang kyrkan.
Lev 75/1975.

Anm:
Innehåller handlingar rörande kyrkbygget samt ritningsförslag till
detsamma.
 
- [H0002]1880 – 1882Gäller åren 1880 och 1882. Handlingar rörande orgeln.
Se J:2.