Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Själevads kyrkoarkiv


Själevads församling bildades under medeltiden.

Följande församlingar har brutits ut ur Själevads församling:
- på 1300-talet Arnäs församling
- på 1400-talet Anundsjö församling
- 1795 Björna församling
- 1824 Mo församling
- den 1 juli 1907 Örnsköldsviks församling

Själevads församling bildade ett eget pastorat till 1795, när församlingen blev moderförsamling i gemensamt pastorat med Björna församling. 1824 blev Själevad åter ett eget pastorat till 1962 när församlingen blev moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Mo församling.

Själevads församling och Mo församling bildade samtidigt 1962 en kyrklig samfällighet, se Själevad-Mo kyrkliga samfällighets arkiv. I samfällighetens arkiv ingår protokoll, fastighetshandlingar, personalhandlingar samt även begravningsverksamhetens handlingar, bl.a. gravböcker.

Västeralnö, Österalnö och Österbacke i Själevad överfördes 1848 till Mo församling.

 Serier (65 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, inbunden serieSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsboken
 
A II cFörsamlingsböcker, lösbladssystemSerien i arkivkartonger
Ordnad efter fastighet
 
A II dFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivkartonger 
A II eAvställda ledkort till församlingsbokenSerien i arkivkartonger 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger
Personakter ordnade efter namn
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter person-
nummer
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter person-
nummer
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter dödsår
och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Aktuellt församlingsregister 1991-06-30 ordnat efter person
nummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor.

Avställda personavier ordnade
efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
B IInflyttningslängderSerien inbunden
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
D XKonfirmationsböcker fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i pärmar 
E XVigselböcker fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien inbunden.
 
G IIÖvriga längder 
G IIIDiarier 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H IIIBilagor till födelse- o. dopboken 
H VBilagor till lysnings- o. vigselboken 
H VIBilagor till död- o. begravningsboken 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991- 07- 01, ej gallringsbaraSerien innehåller bilagor som enligt RA-MS 1997:65 ej är gallringsbara. Från gallring undantas handlingar utfärdade i utlandet och av andra trossamfund. 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, gallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65
Gallringsfrist för bilagor till dopboken är 20 år och för övriga bilagor 5 år.
Från gallring undantas handlingar utfärdade i utlandet och av andra trossamfund, se serie H X a.
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag, memorial 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K IIKyrkostämmans protokoll 
K IIIKyrkorådsprotokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkan
 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka, kyrkogård m.m. 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter o. kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningarI kart och ritningsarkiv 
O VI aaKartor och ritningar, kyrkanI kart- och ritningsarkiv 
O VI abKartor och ritningar, kyrkan i DomsjöI kart- och ritningsarkiv 
O VI acKartor och ritningar, Lillkyrkan Gullänget 
O VI bKartor och ritningar, kyrkogårdenI kart- och ritningsarkiv 
O VI cKartor och ritningar, prästgårdenI kart- och ritningsarkiv 
O VI eKartor och ritningar, församlingshemI kart- och ritningsarkiv 
O VI fKartor och ritningar, övrigaI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingarEndast del av serien registrerad. För övriga volymer se arkivförteckning på papper. 
P XI aProtokoll och handlingar från Örnsköldsviks-Själevads kyrkobrödrakårEndast del av serien registrerad. För övriga volymer se arkivförteckning på papper 
P XVLjud- och bildupptagningar