bild
Arkiv

Söderala kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010201
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nMszjwpm0YF75WH5Jloi80
Omfång
31,75 Hyllmeter 
Datering
13121999(Tidsomfång)
16211999(Huvudsaklig tid)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning I: 107/2008
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Söderala församling
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Söderala församling tillkom under medeltiden. 1620 utbröts Söderhamns församling.

Inom Söderala församling bildades 1828 Maråkers kapellag. Kapellaget hade dock ingen egen kyrkobokföring utan befolkningen upptogs i kyrkböckerna för Söderala. Maråker kapellag ombildades 1896 till Ljusne kapellag med egna kyrkböcker. Den 1 maj 1917 utbröts Ljusne till en kapellförsamling.

Den 1 januari 1914 utbröts Bergviks församling från Söderala församling. Det område som bildade den nya församlingen var den del av Myskje by, som är belägen väster om Myskjeån samt byarna Vansäter, Sunnanå och Lynäs

Söderala församling utgjorde ett eget pastorat till 1620. 1620-1635 var församlingen moderförsamling i gemensamt pastorat med Söderhamns församling för att 1635 åter bli eget pastorat. 1828 tillkom som nämnts ovan Maråkers kapellag, senare Ljusne kapellag. 1914 blev församlingen moderförsamling i gemensamt pastorat med Bergviks församling. 1917 utökades pastoratet med Ljusne församling och 1962 tillkom även Mo församling i pastoratet.

Gemensamma handlingar för pastoratet ingår Söderala kyrkoarkiv till cirka 1932. Pastoratet bildar därefter ett eget arkiv, se Söderala pastorats arkiv. Där ingår bl.a. protokoll, fastighetshandlingar och räkenskaper. Från 1963 bildade församlingarna Söderala, Ljusne, Mo och Bergvik även en kyrklig samfällighet (gemensam ekonomi). Den kyrkliga samfällighetens handlingar ingår i Söderala pastorats arkiv.

Beträffande till Skogs socken tidigare räknade men inom Söderala belägna egendomen Gullgruva har regeringen 1928 förklarat, att denna egendom som, motsvarar de i jordeboken för Söderala socken redovisade hemmanen Sunneberg nr 1 och Järvsböle nr 1, ska i kommunalt och ecklesiastikt hänseende höra till Söderala socken.

Enligt kungligt beslut har fastigheten Löten 2:9 från och med 1945 överflyttats från Skogs socken och församling till Söderala socken och Ljusne församling.

Inom Söderhamns stads område fanns flera mindre ägostycken, s.k. urfjällar, tillhöriga hemman av Sunds och Östansjö byar i Söderala socken. I anledning av detta förhållande fastställdes församlings- och kommungräns mellan Söderhamn och Söderala enligt kungligt beslut 1934.

Den 1 januari 1992 överfördes ett område med 1251 personer från Söderala församling till Sandarne församling. Av använd källa framgår inte vilka fastigheter som berördes.

Sunnäs bruk och by samt Tvärån upptas i Söderala husförhörslängd A I:13. Senare räknas byarna till Skogs församling.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Söderala församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2018-11-30 10:24:33