bild
Serie

Skolrådets handlingar och andra handlingar angående skolväsendet

Söderala kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1847 – 1867Skolreglemente 1847 och 1867. Ingår i L II a: 4. 
- [H0002]1854 – 1860Skolrådshandlingar 1854, 1857 och 1860. Ingår i L V a: 11. 
- [H0003]1859 – 1872Uppgifter angående folkundervisningen. Ingår i L II a: 4. 
- [H0004]1867Handlingar angående skolplatser. Ingår i L II a: 4. 
- [H0005]1868 – 1871Förteckning över folkskolemedel. Ingår i L II a: 4. 
- [H0006]1869 – 1870Debetsedlar. Ingår i L II a: 4. 
- [H0007]1869 – 1872Handlingar angående skolhusbyggnaden. Ingår i L II a: 4. 
11869 – 1931Kladdanteckning angående kyrko- och skolrådets sammanträden 1869-1872, handlingar rörande skolhusbyggen samt ritningar 1874-1923, handlingar rörande lärarnas pensionsrätt 1876-1928 spridda år, handlingar rörande statsbidrag till lärarlöner 1898-1920 spridda år, redovisning över kredit hos AB Mälarprovinsernas bank 1920-1922, inventarieförteckningar 1871, 1877 och 1931. 
- [H0008]1871 – 1872Förteckning över barn i brädgårdsarbete. Ingår i L II a: 4. 
21873 – 1921Skolrådets handlingar 1873-1882, uppgifter angående folkundervisningen 1873-1886, handlingar rörande skolväsendet 1894-1921, reglementen 1896-1920 spridda år. 
- [H0009]1873 – 1927Skolrådets handlingar. Ingår i K III b: 1. 
31882 – 1907Ansökningshandlingar till lärartjänster (ordnade i alfabetisk ordning efter efternamn) A - K. 
41882 – 1923Ansökningshandlingar till lärartjänster (ordnade i alfabetisk ordning efter efternamn) L - Å 1882-1907, anhållan om frånträde av tjänst 1923. 
51883 – 1931Skolrådets handlingar.