För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar ang kyrkan

Söderala kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1635 – 1728Handlingar ang kyrkan
Ingår i O II: 1
 
- [H0002]1687 – 1743Bänkdelningslängder
Ingår i C: 1
 
11745 – 1833Inbunden
Bänkdelningslängder. Uppättad 1745, 1748, 1758, 1761, 1764, 1767, 1769, 1774, 1793, 1795, 1806, 1822, 1827, 1833
 
21775 – 1840Kapsel.
Handlingar
Innehåller bl.a. Akter rörande sammanläggning av Söderhamns stad och Söderala socken till en pastors hållande 1775; Ecklesiastika boställen1798-1840; Gärdesgårdsdelning 1820-1831; Prästrättigheter 1814-1830 (huvudsakligen tiondebetalning av kronolaxfisket)
 
- [H0003]1785 – 1802Anteckningar ang tornur och klockkassa
Ingår i A I: 7 - 9; L I a: 3; L I b: 3, L I c: 1; L V: 5
 
- [H0004]1795Project till tornbyggnad vid Söderala kyrka
Se Kartsamlingen nr 122
 
31814 – 1844Inbunden.
Bänkdelningslängder. Upprättad 1814, 1827, 1833, 1837, 1844
 
41851 – 1872Spridda år. Kapsel.
Handlingar ang kyrkobyggnaden. Bänklängder 1851, 1857, 1864, 1871
Leverans 122/73
Häri även Handlingar ang kyrkogårdmuren
1854-1861 spridda år; Handlingar angående kyrkliga boställen och kyrklig skog 1725-1865 spridda år; Löneregleringshandlingar 1865
 
51877 – 1926Handlingar rörande Söderala kyrka 1877-1909, Saknas. Handlingar rörande nytt tak på Söderala kyrka 1877. Handlingar rörande restaurationer av Söderala kyrka m.m 1884-1931, Handlingar rörande Bergviks kyrka 1911-1915, Handlingar rörande elektrifiering av kyrkans fastigheter 1917, 1931. Handlingar rörande Ljusne kyrka 1918-1926, Köpebrev rörande kyrkplatsen i Maråker (kopia) 1926.
Häri även Uppgifter till avlönings- och pensionsstatistiken 1886-1887, Handlingar rörande prästerskapets löneförmåner 1897-1931 (O III); Handlingar angående kyrkovaktmästare 1911-1927 och handlingar angående prästerliga tjänster och förrättningar 1924-1985 (O IV).
Följande handlingar saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2008, som i tidigare förteckning var arkivlagda i volym 1. Handlingar rörande Gravkoret på Söderala kyrkogård 1883-1884; Materialbod för Bergviks kyrkogård 1931.
 
6Odat.Fotografier på väggmålningar i Söderala kyrka, utan år.