bild
Serie

Övriga handlingar

Söderala kyrkoarkiv

 Ljudupptagningar (1 st)

 Video / spelfilmer (2 st)

ReferenskodTitelTid 
16aÅterinvigningen av Söderala kyrka1963 
16c"Majvor"Odat. 

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11312 – 1864Series pastorum 1312-1848 et series comministrorum 1686-1864; "Förteckning på någre Heders män ifrån Söderala......" 1614-1790 
21343 – 1871Handlingar. Innehåller bl.a. Akter bl a rörande; Gästgiveri och skjuts; ekonomiska samhället; kvarnar och sågar; läseri;
organist- och klockaretjänst; rotering;
skogsallmänningen; skolväsen; sockenmagasin
 
- [H0001]1563 – 1800Handlingar angående fisken, broar, skiftesförrättningar m m
Ingår i O II: 1
 
31637 – 1871Handlingar angående fisken 
41681 – 1772Utdrag ur konsistorii cirkulär 
- [H0002]1695 – 1772"Vad sällsamt i socknen sig tilldragit"
Ingår i C: 1
 
51727 – 1755Utdrag av konsistorii cirkulär. Även avskrift av andra handlingar. 
61746 – 1855Kapsel.
Handlingar. Innehåller bl.a. Försvarsbrev för lappen Mårten Jonsson 1746; Domboksutdrag ang Söderala sockenmäns skuld till Skogs sockenmän 1748; Angående anskaffning av kol till Söderhamns faktori 1750; Angående skjutsning 1751, 1800 odat;; Angående råskillnad 1777; Angående brobygge 1790, 1793; Angående vägunderhållsskyldighet 1797; Domboksutdrag 1827 angående testamente; Domboksutdrag 1831 angående underhållsskyldighet; Båtmanskontrakt 1830;
Köpekontrakt 1836; Bouppteckning 1839;
Handlingar efter lumpsamlaren Lars Petter Strömstedt 1832-1855.
 
- [H0003]1851 – 18601851-1852,1858-1860
Diverse skrivelser
Ingår i L V a: 11
 
71855 – 1868Handlingar angående Ål- och Telge sjösänkning. 
81856 – 1868Handlingar angående Ål- och Telge sjösänkning. 
- [K0001]1857 – 1861Kungörelser (kladd) 
- [H0004]1867 – 18691867,1869
Kommunalstämmoprotokoll
Ingår i L II a: 4
 
91881Jordebok över Söderala socken. 
101912 – 1918Efterlämnade handlingar från David Granquist, politik och sociala frågor (brev och tidningsurklipp). 
111915Fotografialbum från 1915 i anledning av kyrkoherde A.W. Qvarnströms 70-årsdag. 
121922 – 1993Konfirmandjubileer. 
131931Skrivelser från pastorsämbetet i Bergsjö angående funnen Cladd-Bok för Söderala kyrka 
141939 – 1964Gästböcker. 
151942 – 1968Besöksböcker. 
171963 – 1978Foton från Söderala kyrka 1963, Bilder från återinvigningen av Söderala kyrka 1963, Anslag kungörelser 1965-1972, Tidningsurklipp 1966-1967, 1968 års kyrkohandsbokskommitte, Material för försöksverksamheten 1 och 2 1969-1970, Riksskatteverkets folkboföringsinformation 1970-1986. 
181969 – 1986Besöksböcker 1969-1975, 1975-1977, 1981-1986. 
191989 – 1994Tryckt information 1989, Emigrationen från Söderala till Bishop Hill och Norra Amerika åren 1845-1855 1994. 
201989 – 2002Minnesbok. 
211989Riksskatteverkets folkbokföringsinformation.