Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Tynderö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010213
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zcgmbwDrAQVNqmcbijyOJ8
Omfång
10,2 Hyllmeter 
Datering
16141999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2012/12884
Reversal: Lev 2012:227 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Tynderö församling
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Tynderö församling bildades under medeltiden. Församlingen ingick i gemensamt pastorat med Hässjö församling (moderförsamling). Senare under medeltiden bildade Tynderö tillsammans med Hässjö församling och Ljustorp församling (moderförsamling) gemensamt pastorat.

Den 1 maj 1920 bildade Hässjö församling (moderförsamling) och Tynderö församling gemensamt pastorat. I det nybildade Hässjö och Tynderö pastorat ingick även Lögdö bruksförsamling (som uppgick i Hässjö 1931).

1998 bildade Hässjö, Ljustorps och Tynderö församlingar ett gemensamt pastorat och kyrklig samfällighet. Hässjö var moderförsamling.

Från cirka 1930 bildade Hässjö och Tynderö pastorat ett särskilt pastoratsarkiv, se Hässjö och Tynderö pastorats arkiv. Hässjö, Ljustorps och Tynderö kyrkliga samfällighet (1998-1999) bildar ett särskilt arkiv. I arkiven ingår protokoll, fastighetshandlingar och räkenskaper med lönehandlingar. Handlingar om Tynderö församling kan även finnas i Hässjö kyrkoarkiv.

Gasabäck, som senare tillhör Hässjö församling, finns upptagen i Tynderö husförhörslängder A I:1, 4-5.

Vid ordnings- och förteckningsarbete 2012-2013 har följande handlingar konstaterats som saknade. De är inte levererade till landsarkivet.
H X Bilagor till dop-, vigsel- och begravningsböcker 1997-1999 (begravningsboken även 1995)
K II a Kyrkofullmäktiges protokoll 1999, om sådant fanns - alternativt fanns endast ett kyrkofullmäktige för hela samfälligheten
K III b Kyrkorådets handlingar (bilagor) 1998
K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar (K V:4-5 Protokoll och handlingar för Brundins fond 1950- och Kyrkogårdsnämndens protokoll och handlingar)
L IV a Kollektböcker febr. 1996-1999
N III:5-8 Inventarieförteckningar och arkivförteckningar 1950-
P II Pålysningsböcker 1986-1999

Ämnesord

Ämnesord, ort
Tynderö församling

Kontroll

Om postens upprättande2012-04-16: Arkivförteckning HLA 51-2012/12884 upprättad. Ersätter Fört. 49/1948 och Fört. II 26/1982. RF
2013-07-05: Leverans 2012:227, förutom kartor och ritningar, inordad. RF
Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2020-08-12 09:41:08