Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Valbo kyrkoarkiv


Valbo församling bildades under medeltiden. Omkring 1400 utbröts Gävle församling (delvis motsvarande senare tids Gävle Heliga Trefaldighets församling).

Valbo församling var moderförsamling i gemensamt pastorat med Hille församling till och med 1602. 1602-1849 ingick Valbo i gemensamt pastorat med Gävle församling (moderförsamling). Från och med 1849 var Valbo församling ett eget pastorat.

Genom kungligt brev 1864 överfördes till Valbo församling Hemlingby från Gävle församling.

Genom kungliga brev 1910, 1918, 1934 och 1939 införlivades med Gävle områden från Valbo socken. 1939 överfördes även vissa områden från Gävle till Valbo. Av använd källa framgår inte vilka fastigheter som berördes.

Enligt kungligt beslut 1939 har vissa delar av Fleräng överflyttats från Valbo socken till Älvkarleby socken (Skutskärs församling) i Uppsala län.

Enligt kungligt beslut 1941 har en del av fastigheten Stenbäck överflyttats från Valbo till Gävle.

Vissa byar och gårdar har haft skiftande församlingstillhörighet:
Brännfallet, tillhörande Hedesunda, upptas i Valbo husförhörslängder A I:7-
Kastet i Gävle upptas i Valbo husförhörslängd A I:2
Kristienlund i Gävle upptas i Valbo husförhörslängder A I:8-10
Lexe i Gävle upptas i Valbo husförhörslängder A I: 2-4
Sikvik i Gävle upptas i Valbo husförhörslängder A I:8-15
Införå, tillhörande Valbo, upptas i Hille husförhörslängder A I:1-
Lundbo, tillhörande Valbo, upptas i Hille husförhörslängder A I:1-
Smörnäs, tillhörande Valbo, upptas i Hille husförhörslängder A I:1-

 Serier (81 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
För den norra delen av socknen saknas förhörsböcker 1760-1763,
1776-1805.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsbokenSerien inbunden
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter
fastighet och namn
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter
personnummer
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter
personnummer
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A IV eAvställda ledkort till församlingsliggareSerien i arkivkartong

Ordnade efter fastighet
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade
efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlåda.

Avställda personavier ordnade efter namn
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även församlingsregister. ADB-baserat register upplagt 1991 - 07 - 01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA - MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker 
D IKonfirmationsböckerFr.o.m. 1992 se serie D X.
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
D XKonfirmationsböckerFöre 1992, se serie D I. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker 
G IÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängdenSerien inbunden.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerSerien inkapslad.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien är kapslad. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, ej gallringsbara 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, gallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist för bilagor till dopboken är 20 år och för övriga bilagor 5 år.
 
J ISkrivelser, resolutioner m.m. 
J IIÖvriga skrivelser 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådsprotokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K III cDiarier till kyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingarNotering från äldre förteckning:
"Hela serien överlämnad till folkskolestyrelsen 1942."
 
K VÖvriga protokoll 
L I aHuvudräkenskaper för kyrka
 
L I bSpecialräkenskaper för kyrka
 
L I cSkuldböcker och fördelningsböckerFrån och med 1985 se serie L I a.
 
L I dLöneuppgifter 
L I eVerifikationer 
L I fKvittenskopior 
L IISkolräkenskaperNotering från äldre arkivförteckning:
"Samtliga räkenskaper och verifikationer överförda till Kommunalkontorets arkiv."
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aKollektböcker 
L IV bKollektkvittonVerifikationer för kollekt från och med 1918 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V aFondräkenskaper 
L V bÖvriga räkenskaper 
L V cKvitton 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböckerGravböcker angående Valbo gamla och nya kyrkogård, Forsbacka gamla kyrkogård samt Valbo och Forsbacka minneslund 1893-1999 överförda till begravningsverksamhetens arkiv (2000-). Totalt 10 stycken enligt äldre arkivförteckning. 
O I dGravhandlingar 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
O VI aKartor och ritningar - Kyrkan 
O VI bKartor och ritningar - Kyrkogården 
O VI cKartor och ritningar - Prästgården 
O VI dKartor och ritningar - Församlingshem 
O VI eKartor och ritningar - Övriga kyrkliga byggnader 
O VI fKartor och ritningar - Övrigt 
P IÖvriga handlingar 
P II aPålysningsböcker Valbo kyrka 
P II bPålysningsböcker Forsbacka kyrka 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet