bild
Serie

Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong

 Volymer (26 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11936 – 1943Bilagor och utdrag ur kyrkoråds, kyrkofullmäktiges, kyrkostämmans
och boställstyrelsens protokoll
Häri även ritningar ang värme och el i kyrkan, ang bogårdsmur och grindar vid kyrkogården samt en kartskiss över planerad kyrkogård i Älvsbyn
 
21943 – 1948Bilagor och utdrag ur kyrkoråds,
kyrkofullmäktiges, kyrkostämmans
och boställstyrelsens protokoll
Häri även handlingar ang ombygg- nad av prästgården och utvidgning av Nya Kyrkogården samt karta över stadsplaneändring
 
- [H0001]1948 – 1952Se K III d:1 
- [H0002]1952 – 1954Se K III d:2 
- [H0003]1955 – 1956Se K III d:3 
- [H0004]1957 – 1958Se K III d:4 
- [H0005]1959 – 1960Se K III d:5 
- [H0006]1961 – 1972Se K III d:6 
31973 – 1980Bilagor och utdrag ur kyrkofullmäktiges protokoll 
41981 – 1983Dito Häri även reglemente för begravningsväsendet 
- [H0007]1984Se K III d:11 
- [H0008]1985Se K III d:12 
- [H0009]1986Se K III d:13 
- [H0010]1987Se K III d:14 
- [H0011]1988Se K III d:15 
- [H0012]1989Se K III d:16 
- [H0013]1990Se K III d:17b 
- [H0014]1991Se K III d:18 
- [H0015]1992Se K III d:19 
- [H0016]1993Se K III d:21 
- [H0017]1994Se K III d:23 
- [H0018]1995Se K III d:25 
- [H0019]1996Se K III d:27 
- [H0020]1997Se K III d:29 
- [H0021]1998Se K III d:31 
- [H0022]1999Se K III d:33


Serien avslutad