bild
Serie

Räkenskaper för kollekt, verifikationer utgallringsbara

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong Kvartalsredogörelser och verifikationer gallras med
10 års frist med stöd av
RA:s gallringsbeslut 1988:19

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1919 – 1932Utgallrade? 
- [K0002]1933 – 1990Utgallrade 
- [K0003]1991 – 1998Utgallrad 2012 
- [K0005]1999Saknas