bild
Serie

Ritningar ang kyrkorna i Älvsbyn och Vidsel

Älvsby kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (57 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11879Ritning till orgelläktaren i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14340
J Lundberg
 
- [K0001]1899Ritning till inredningsarbeten i Elfsby kyrka osign
Kvarligger i vol O I aa:1
 
- [K0002]1912Ritningsförslag till centraluppvärmning av Älvsby kyrka
Skoglund & Olsson, Gävle
Kvarligger i vol O I aa:1
 
21937Ritningar (6 st) ang installation av värmeledning i Älvsby kyrka, huvud- resp alternativförslag
Kartsamlingen HLA 14369
E Malm
Info/
 
31937Uppmätningsritningar (3 st) över Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14370
Länsarkitektkontoret, Luleå
Info/
 
41937Ritningar (4 st) ang programskiss till restaurering av Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14371
Länsarkitektkontoret, Luleå
Info/
 
- [K0003]1937Ritningar (9 st) ang Älvsby kyrka och installation av värmedledning, 2 förslag
E Malm
Kvarligger i vol O I aa:1
 
51938Ritningar (2 st) över västra och östra ingångarna till kyrkan i Älvsbyn ang iordningställande av vindfång
Kartsamlingen HLA 14372
Länsarkitektkontoret i Luleå
Info/
 
61938Ritningar ang radiatorklädnader i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14373
Länsarkitektkontoret, Luleå
Info/
 
71938Ritningar (2 st) ang utbyggnad av sakristian i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14374
Länsarkitektkontoret Luleå
Info/
 
- [K0004]1938Ritningar (5 st) ang installation av värmeledning i Älvsby kyrka
Länsarkitektkontoret Luleå
Kvarligger i vol O I aa:1
 
81940Ritningar (4 st) ang förslag till restaurering av
Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14375
Länsarkitektkontoret Luleå
Info/
 
91940Ritningar (2 st) ang elinstallation i samband med restaurering av kyrkan i Älvsbyn
Kartsamlingen HLA 14376
Länsarkitektkontoret Luleå
Info/
 
101940Detaljritning över sakristia i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14377
Länsarkitektkontoret Luleå
Info/
 
111940Ritningar (2 st) över nytt tak till predikstol, Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14379
Länsarkitektkontoret Luleå
Info/
 
121940Detaljritningar (2 st) över nytt tak till predikstol, Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14380
Länsarkitektkontoret Luleå
Info/
 
131940Ritning över längdsektion i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14381
Länsarkitektkontoret Luleå
Info/
 
- [K0005]1940Ritning ang el-installation i Älvsby kyrka osign
Kvarligger i vol K II b:1
 
- [K0006]1940Ritningar (6 st) ang invändig restaurering av Älvsby kyrka
Länsarkitektkontoret Luleå
Kvarligger i vol O I aa:1
 
141940?Detaljritning över taklist i predikstol, Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14378
osign
Info/
 
- [K0007]1952Ritningsförslag (2 st) ang indragning av vatten och avlopp till kyrkan i Älvsbyn
Gatukontoret
Kvarligger i vol K III d:2
 
- [K0008]1966Uppmätningsritningar (10 st) ang Älvsby kyrka
NAB Piteå
Kvarligger i vol O I aa:3
 
- [K0009]1966Uppmätningsritningar (10 st) ang Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:4
 
- [K0010]1966Situationsplan för Småkyrka i Vidsel
Jan Thurfjell Arkitektkontor AB
Kvarligger i vol O I ab:4
 
- [K0011]1966Ritningar (3 st) ang grundundersökning i Vidsel
VIAK
Kvarligger i vol O I ab:5
 
- [K0012]1966Ritningar (3 st) ang sanitetsanläggning, Småkyrkan i Vidsel
NAB Piteå
Kvarligger i vol O I ab:6
 
- [K0013]1966Ritningar (8 st) ang el-, värme- och ventilationsanläggning i Småkyrkan i Vidsel
NAB Piteå
Kvarligger i vol O I ab:6
 
- [K0014]1966Ritningsförslag (2 blad) till kyrka och samlingssal i Vidsel
S Wennberg
Kvarligger i vol O I ab:7
 
- [K0015]1966Utredningsskisser (13 blad), 2 alternativ, till småkyrka och församlingshem i Vidsel
Jan Thurfjell Arkitektkontor AB
Kvarligger i vol O I ab:7
 
- [K0016]1966Ritningar (3 st) ang grundundersökning i Vidsel
VIAK
Kvarligger i vol O I ab:8
 
151967Ritningsförslag till anslagstavlor i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14366
NAB Piteå
Info/
 
- [K0017]1967Detaljritning ang ny orgel i Älvsby kyrka
Grönlunds orgelbyggeri
Kvarligger i O I aa:3
 
- [K0018]1967Ritningsförslag (5 blad) ang restaurering av Älvsby kyrka
NAB Piteå
Kvarligger i vol O I aa:3
 
- [K0019]1967Ritningar (31 st) med ritningsförteckning ang
projekt Småkyrka i Vidsel
J Thurfjells Arkitektkontor AB
Kvarligger i vol O I ab:5
 
- [K0020]1968Arbetsritning ang restaurering av Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:2
 
- [K0021]1968Konstruktionsritningar (2 st) ang Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:3
 
- [K0022]1968Arbetsritningar (8 st) ang Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:4
 
- [K0023]1968Konstruktionsritningar (2 st) ang Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:4
 
- [K0024]1968Situationsplan över Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:4
 
- [K0025]1968Reviderade ritningar (6 st) ang Älvsby kyrka NAB/POF
Kvarligger i vol O I aa:5
 
- [K0026]1968Uppmätningsritningar (10 st) ang Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:5
 
- [K0027]1968Arbetsritningar (11 st) ang elinstallation i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:6
 
- [K0028]1968Arbetsritningar (5 st) ang ventilationsinstallation i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:7
 
- [K0029]1968Arbetsritningar (6 st) ang värme- och sanitetsinstallation i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:8
 
- [K0030]1968Arbetsritningar (29 st) ang målningsarbeten i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:9
 
- [K0031]1968Reviderade arbetsritningar (6 st) ang Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0032]1968Arbetsritningar (10 st) ang bl a kor, altare, skrudskåp, andaktsrum och kyrkdörr i
Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0033]1968Ritning över anslutning gavelskiva och takfot,
småkyrkan i Vidsel
J Thurfjell Arkitektkontor
Kvarligger i vol O I ab:8
 
- [K0034]1968Ritningsförslag (3 st) till inredning i Vidsels småkyrka
Kyrkans Byggnadsbyrå, Sthlm
Kvarligger i vol O I ab:4
 
- [K0035]1969Detaljritningar (3 st) ang bänkar i Älvsby kyrka
Åke Franzén
Kvarligger i vol O I aa:2
 
- [K0036]1969Arbetsritningar (5 st) ang nya bänkar i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0037]1969Uppmätningsritning ang Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0038]1971Ritning ang nummertavla i Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0039]1997Arbetsritningar (4 st) ang målning av Älvsby kyrkas yttertak
G Muskos
Kvarligger i vol O I aa:11
 
16odatSkisser (4 st) för plantering framför kyrkan osign
Kartsamlingen HLA 14342
Info/
 
17odatDetaljskisser (6 st) för plantering framför kyrkan
osign
Kartsamlingen HLA 14343
Info/
 
18odatArbetsritning till orgelläktare i Elfsby kyrka (werklig storlek)
osign
Kartsamlingen HLA 14364
Info/