bild
Serie

Kartor och ritningar ang kyrkogården

Älvsby kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (49 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11908Ritning över ny begravningsplats enligt kyrkostämmans beslut
osign
Kartsamlingen HLA 14344
 
- [K0001]1908Karta öfver Elfsby kyrko- och begravningsplats
Kopierad av Ernst A Clausén
Kvarligger i vol O I aa:1
 
21919Karta över förslag till utvidgning av begravningsplatsen för Älvsby socken
Osign
Kartsamlingen HLA 14367
 
31928Plan över Älvsby Nya kyrkogård
Petrus Nyquist
Kartsamlingen HLA 14348
Info/
 
41928Skisser (2 st) över plan för utvidgning av Älvsby kyrkogård
Kartsamlingen HLA 14349
Petrus Nyquist
Info/
 
51929Ritning (2 blad) till grind och staket å Älvsby Nya kyrkogård
Kartsamlingen HLA 14346
O E Nyberg
Info/
 
61930Plan (3 blad) över Älvsby Nya begravningsplats
Kartsamlingen HLA 14347
Petrus Nyquist
Info/
 
- [K0002]1940Ritningsförslag (2 st) till bogårdsmur och järngrindar vid kyrkogården
Bertil Mattsson
Kvarligger i vol K II b:1
 
71941Dräneringskartor (3 blad) för Nya kyrkogården
Kartsamlingen HLA 14354
E Brundell
Info/
 
81941Förslag till uppläggning av Nya begravningsplatsen
Kartsamlingen HLA 14355
E Brundell
Info/
 
- [K0003]1943Skiss över planerad kyrkogård i Älvsby Knut Magnusson
Kvarligger i vol K II b:1
 
- [K0004]1943Karta över avstyckning av stg 369
Knut Magnusson
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0005]1944Förslag till ändring av stadsplanen inför utvidgning av Nya kyrkogården
Knut Magnusson
Kvarligger i vol K II b:2
 
91945Förslag (3 blad) till utvidgning av Nya kyrkogården
Kartsamlingen HLA 14351
Eric E Wilén
Info/
 
101945 – 1999Originalritningar (4 st) ang
begravningsplatsen och planerad utvidgning
Upprättade av Eric E Wilén 1945, M Wigren 1979, Åke Franzén 1983 samt Sture Lindmark 1999
Kartsamlingen HLA 14382
Info/
 
111946Dräneringskarta för Nya kyrkogården
Kartsamlingen HLA 14353
Eric E Wilén
Info/
 
- [K0006]1950Dräneringskarta ang utvidgning av Nya kyrkogården
Kyrkogårdstjänst
Kvarligger i vol K III d:1
 
- [K0007]1950Arbets- och profilritningar, nr 1, över Nya kyrkogården
Eric E Wilén
Kvarligger i vol O I b:1
 
- [K0008]1950Arbets- och profilritningar, nr 2, över Nya kyrkogården
Eric E Wilén
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0009]1950Huvud- och profilritningar ang förslag till utvidgning av Älvsby Nya kyrkogård
Eric E Wilèn
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0010]1952Ritningsförslag till grindar vid Älvsbyns kyrkogård
Eric E Wilén
Kvarligger i vol K III d:4
 
- [K0011]1952Ritningsförslag till grindar vid Älvsbyns kyrkogård
Eric E Wilén
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0012]1954Förslag till järnstaket vid Älvsbyns kyrkogård (6 blad)
Hööks Arkitektbyrå
Kvarligger i vol K III d:4
 
121955Översiktsplan över Nya kyrkogården osign
Kartsamlingen HLA 14357
Info/
 
- [K0013]1955Översiktsplan (30 blad) över Älvsby Nya kyrkogård
osign
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0014]1955Översiktsplan (29 blad) över Älvsby Nya kyrkogård med angivande av gravnummer
osign
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0015]1956Förslag till grindar vid Älvsbyns kyrkogård
Hööks Arkitektbyrå
Kvarligger i vol K III d:4
 
- [K0016]1956Ritningar (3 blad) till järnstaket och grindar vid Älvsby kyrkogård
Bertil Höök
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0017]1962Ritningsförslag till kylanläggning i bårhusets
källare
Sanfrid Wennberg
Kvarligger i vol K III d:6
 
- [K0018]1973Situationsplan över förråds- och personalbyggnad å stg 369
GAR
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0019]1973Planritning över förråds- och personalbyggnad å stg 369
GAR
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0020]1973Måttritningar (3 st) ang förråds- och personalbyggnad å stg 369
GAR
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0021]1973Konstruktionsritningar med detaljer (3 st) ang förråds- och personalbyggnad å stg 369
GAR
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0022]1973Ritning ang sanitetsanläggning å förråds- och personalbyggnad å stg 369
NAB
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0023]1973Ritning över elanläggning för förråds- och personalbyggnad å stg 369
NAB
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0024]1982Situationsplan för Älvsby begravningsplats
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0025]1983Situationsplan för Älvsby begravningsplats - förslag till utvidgning
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0026]1983Sektionsritning för Älvsby begravningsplats NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0027]1983Ritning ang om- och tillbyggnad av förråd och personalutrymmen vid Älvsby begravningsplats
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0028]1983Ritningar (2 st) ang grundundersökning vid utvidgning av Älvsby begravningsplats NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0029]1983Ritning över stg 369, Älvsbyn, ang plantering och utrustning
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0030]1983Ritning över stg 369, Älvsbyn, med mått- och höjdsättning
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0031]1983Ritning över stg 369, Älvsbyn, med angivande av ytskikt
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
13odatRitning över Gamla kyrkogården med angivande av gravar
osign
Kartsamlingen HLA 14345
Info/
 
14odatOriginalkarta (29 blad) över Nya kyrkogården
osign
Kartsamlingen HLA 14352
Info/
 
15odatKarta (2 st) över begravningsplats för Älvsby församling
osign
Kartsamlingen HLA 14358
Info/
 
- [K0032]odatRitning över stg 369, Älvsbyn, ang automatisk grönytebevattning
GRÄS ETABL Piteå
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0033]odatRitning över stg 369, Älvsbyn - kvarteren 27-33
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0034]odatRitningar (7 st) över Älvsbyns
begravningsplats ang dränering, urnlund och plantering
Hushållningssällskapet
Kvarligger i vol O I b:3