bild
Serie

Övriga kartor och ritningar

Älvsby kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (36 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895Karta öfver Elfsby kyrkovall
Hj Lundblad
Kartsamlingen HLA 14341
 
- [K0001]1898Karta öfver rågångarna omkring Elfsby kyrkovall
Hj Lundblad
Kvarligger i vol O I aa:1
 
- [K0002]1911Ritning ang uthusbyggnader till Egnahem
Axel Schalin
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0003]1912Karta över Älfsby kyrkovall - kopierad för ordnande av gator, hus och planteringar
osign
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0004]1913?Plan till Pålsträsks mindre folkskola osign
Kvarligger i vol K IV c:2
 
- [K0005]1936Karta - kopierad - över stg 218 och 219 i Älvsby köping
V Gidner
Kvarligger i vol O II:4
 
2a1945Förminskad kopia av original- kartan över stadsplanen för Älvsby municip (Bertil Höök 1936) Kopian upprättad av Carl O Svensson
Kartsamlingen HLA 14368
Info/
 
2b1947Karta över kvarteren Kajan, Korpen, Gladan och Prästen
Info/
 
- [K0006]1948Karta över Petberg, skifte I och II
osign
Kvarligger i vol K V:1
 
- [K0007]1954Karta över stg 966 i Älvsby köping
Sten Laestadius
Kvarligger i vol O II:4
 
- [K0008]1954Karta över stg 334 A i Älvsby köping
Sten Laestadius
Kvarligger i vol O II:4
 
- [K0009]1954Karta över stg 333-336 i Älvsby köping
Sten Laestadius
Kvarligger i vol O II:4
 
- [K0010]1954Karta över stg 967 i Älvsby köping
Sten Laestadius
Kvarligger i vol O II:4
 
- [K0011]1954Karta över stg 338 i Älvsby köping
Sten Laestadius
Kvarligger i vol O II:4
 
- [K0012]1954Karta över stg 329 A i Älvsby köping
Sten Laestadius
Kvarligger i vol O II:4
 
31958Nivåkarta över stg 218 D
Sten Laestadius
Kartsamlingen HLA 14359
Info/
 
41959Nivåkarta över stg 218 D
Byggnadskontoret/ K-I Holmgren
Kartsamlingen HLA 14360
Info/
 
- [K0013]1962Ritningsförslag till soprum med tillbyggnad till förråd i kv Anden
Sanfrid Wennberg
Kvarligger i vol K III d:6
 
51965Förminskad kopia av stadsplan för Älvsby köping
Gunnar Andersson Ritkontor
Kartsamlingen HLA 14361
Info/
 
- [K0014]1965Ritningar (3 st) över förrådsbyggnad i kv Anden
S Wennberg
Kvarligger i vol O I aa:3
 
- [K0015]1966Utredningsskisser (2 st) över Lillkanisberget
NAB, Piteå
Kvarligger i vol K V:3
 
- [K0016]1966Ritningar (5 blad) till Missionshus i Åsljunga
I Eknor
Kvarligger i vol O I ab:7
 
61968Dispositionsplan Kyrkmalmen
osign
Kartsamlingen HLA 14365
Info/
 
- [K0017]1968Ritning över P-plats vid pastorsexpeditionen i Älvsbyn
H Nyström
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0018]1981Ombyggnadsförslag av personalrum i garage
Eije Nordgren
Kvarligger i vol K II b:4
 
- [K0019]1986Kartor (4 st) - förslag till bevarandeplan för Älvsbyns tätort med intilliggande byar och med angivande av kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader
NAB Konsult
Kvarligger i vol K III d:13
 
- [K0020]1986Karta över Älvsbyns kommun
VIAK AB
Kvarligger i vol K III d:13
 
- [K0021]1986Adresskarta över tätorten Älvsbyn
Lantmäteriet
Kvarligger i vol K III d:13
 
- [K0022]1989Skisser (11 st) över kv Järpen
-biskopsgården- i Luleå
ABM Arkitektkontor
Kvarligger i vol K III d:16
 
- [K0023]1990Kartskiss ang ändring av gränsen mellan Piteå lfs och Älvsby församling
osign
Kvarligger i vol K III d:17 a
 
- [K0024]1991Skiss över Kyrkmalmen
osign
Kvarligger i vol K III d:18
 
- [K0025]1992Detaljplan över Kyrkmalmenområdet NAB Planavd
Kvarligger i vol K III d:19
 
- [K0026]1993Skiss över klockstapel å kyrkan vid Pite havsbad
NAB
Kvarligger i vol K III d:21
 
- [K0027]1995Karta ang fastighetsreglering Älvsbyn 25:1-2, 25:40 m fl
Arvidsjaur lantmäteridistrikt
Kvarligger i vol K III d:24
 
- [K0028]1997Skiss över kv Anden
osign
Kvarligger i vol K III d:28
 
7odat.Sammanställning av mark tillhörig
Älvsby församling ang förslag till ändrad stadsplan
osign
Kartsamlingen HLA 14363
Info/