bild
Serie

Räkenskaper för kollekt, verifikationer

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.
Kvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 gallras med 10 års gallringsfrist med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1953 – 1978Handlingarna saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2004. Utgallrade? 
- [H0002]1989 – 1993Utgallrade 2004. 
- [H0003]1994 – 1999Utgallrad 2012