Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Visitationsprotokoll

Överkalix kyrkoarkiv

Serien inbunden om ej annat anges.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11650 – 1866Visitationshandlingar. Avser en biskopsvisitation (1835) i övrigt prostvisitationer.
Innehåller även bilagor till protokoll bl.a. inventarieförteckning för kyrkan, med beskrivning, 1850-02-12 och 1861-07-10;
förteckning över handlingar rörande kyrka och prästbord 1861-07-10 samt berättelse av kyrkoherden över handlingar och utslag rörande Prästbolet, 1855-05-24.
 
- [H0001]1654Biskopsvisitationshandling (fragment).
Se M:1.
 
- [H0002]1705Se Nederkalix L I:1. 
- [H0003]1730 – 17491730-01-25 och 1749-02-19.
Se A I a:1.
 
- [H0004]1861Prostvisitationsprotokoll.
Se B:2.
 
21871 – 1928Häri även avskrifter av ämbetsberättelser. 
31934 – 1989Arkivkartong. Visitationsprotokoll och kungörelser. Häri även ämbetsberättelser och uppgifter till prästmöten samt lyckönskningstelegram med anledning av återinvigning av Överkalix kyrka, 1943. 
- [H0005]1990Protokoll vid biskopsvisitation.
Se K III b:2.