Måndag den 29 november kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Kartor och ritningar, prästbord, prästgård, komministerboställe m.m.

Överkalix kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (64 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11797Karta över Överkalix prästbord.
Kartsamlingen HLA 16974
 
21804Kartor över Bränna (2 st).
Kartsamlingen HLA 16975
 
31828Belägenheten Gyljen, Överkalix socken (3 st).
Kartsamlingen HLA 16976
 
41856Karta över kyrkovallen för Överkalix kyrka.
Kartsamlingen HLA 16977
 
51880Karta över ägorna till kyrkoherdebostället Bränna i Överkalix socken.
Kartsamlingen HLA 16978
Rullad
 
61893Generalstabskarta över Överkalix.
Kartsamlingen HLA 16979
 
- [H0001]1897Karta över Bränna kyrkoherdeboställe uti Överkalix socken och tingslag.
Kvarligger i O II: 2
 
71913Karta över skogen till Överkalix kyrkoherdeboställe i Bränna by, Överkalix.
Kartsamlingen HLA 16980
 
81916Karta över skogen till Överkalix komministerboställe i Överkalix.
Kartsamlingen HLA 16981
 
91918Karta över tomt till bostäder åt jägmästarna i Bönälvens och Västra Korpilombolo revir. Föreslagen att på viss tid upplåtas från komministerbostället Bränna.
Kartsamlingen HLA 16982
 
101929Generalstabskarta över Haparanda.
Kartsamlingen HLA 16983
Info/
 
111931Karta över verkställt ägoutbyte mellan Kyrkobordet 1:3 eller 1/16 mtl. Kyrkobordet nr 1, litt Aab eller Grelsby eller Bränna, Överkalix socken.
Kartsamlingen HLA 16984
Info/
 
121935Karta över Överkalix kyrkoherdeboställe samt Överkalix komministerboställe.
Kartsamlingen HLA 16985
Info/
 
131935Prästgård i Överkalix, uppmätningsritningar (5 st).
Kartsamlingen HLA 16997
Info/
 
141935Förslag till ombyggnad av prästgården i Överkalix, planer (15 st).
Kartsamlingen HLA 16998
Info/
 
151935Förslag till ombyggnad av prästgården i Överkalix, sektioner och fasader (7 st).
Kartsamlingen HLA 16999
Info/
 
161935Ombyggnad av prästgården i Överkalix, snickeriritning.
Kartsamlingen HLA 17000
Info/
 
171935Ombyggnad av prästgården i Överkalix, detaljritningar (12 st).
Kartsamlingen HLA 17894
Info/
 
181935Prästgård i Överkalix, förslag till värme- och sanitära anläggningar (15 st).
Kartsamlingen HLA 17895
Info/
 
- [H0002]1935Planritningar angående förslag till värme- och sanitäranläggning i prästgården i Överkalix (5 st).
Kvarligger i O II: 6
 
- [H0003]1935Uppmätningsritningar inför ombyggnad av prästgården i Överkalix (8 st).
Kvarligger i O II: 6
 
191936Komministerbostad i Överkalix, uppmätningsritningar (30 st).
Kartsamlingen HLA 17896
Info/
 
201936Komministerbostad i Överkalix, ändringsritningar (22 st).
Kartsamlingen HLA 17897
Info/
 
- [H0004]1936Ändrings- ocfh uppmätningsritningar inför tillbyggnad av komministerprästgården i Överkalix (14 st).
Kvarligger i O II: 6
 
211938Komministerbostad i Överkalix, snickeriförteckning.
Kartsamlingen HLA 17898
Info/
 
221938Komministerbostad i Överkalix, planer (3 st).
Kartsamlingen HLA 17902
Info/
 
231938Komministerbostad i Överkalix, detaljritningar (17 st).
Kartsamlingen HLA 17899
Info/
 
- [H0005]1939 – 1943Planritningar över komministerbostad i Lansjärv (6 st).
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0006]1940Karta över tomter för komministerboställe och kapell med angränsande områden i Lansjärv.
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0007]1942Plan- och fasadritningar angående förslag till komministerbostad i Lansjärv (8 st).
Kvarligger i O II: 7
 
241943Detaljritning till bränslenedtag vid komministerbostad i Överkalix.
Kartsamlingen HLA 17900
Info/
 
- [H0008]1943Detaljritningar angående tak- och väggindelning, komministerbostad i Lansjärv (3 st).
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0009]1943Fasad-, plan- och sektionsritningar över komministerbostad i Lansjärv.
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0010]1943Planritningar över elinstallationer, komministerbostad i Lansjärv (3 st).
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0011]1943Ritningar över öppen spis i matrum, komministerbostad i Lansjärv (3 st).
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0012]1943Plan- och detaljritningar angående VVS-installationer, komministerbostad i Lansjärv (3 st).
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0013]1943Detaljritningar angående fönster och köksinredning, komministerbostad i Lansjärv (2 st).
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0014]1943Ritning till entré- och brokonstruktion, komministerbostad i Lansjärv.
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0015]1944Plan- och sektionsritning över matkällare, komministerbostaden i Lansjärv.
Kvarligger i O II: 7
 
- [H0016]1944Plan- och fasadritning angående förslag till uthusbyggnad vid komministergården i Tallvik.
Kvarligger i O II: 8
 
- [H0017]1945Ritningar angående förslag till uthusbyggnad med garage vid kyrkoherdeprästgården, Överkalix (3 st).
Kvarligger i O II: 8
 
- [H0018]1946Ritningar för garagebyggnad vid komministerprästgården i Lansjärv.
Kvarligger i O II: 8
 
251947Förslag till ändring av prästgården i Överkalix.
Kartsamlingen HLA 16986
Info/
 
261950Karta över planlagt område av Kyrkobordet 1:2 i Överkalix socken.
Kartsamlingen HLA 16987
Info/
 
271950Karta över planlagt område av Kyrkobordet 1:3 i Överkalix socken.
Kartsamlingen HLA 16988
Info/
 
281964Prästgården i Överkalix, planer, sektion och fasader (2 st).
Kartsamlingen HLA 17901
Info/
 
- [H0019]1964Plan- och fasadritningar över komministergården, Tallvik (2 st).
Kvarligger i O II: 9
 
291966Förslag till stadsplan för Överkalix kyrkoby (Brännaomr.) inom Överkalix kommun.
Kartsamlingen HLA 16989
Info/
 
301973Förslag till ändring av byggnadsplan för Överkalix kyrkoby, Tallviksområdet inom Överkalix kommun.
Kartsamlingen HLA 16990
Info/
 
311973Överkalix kommun, Brännaberget.
Kartsamlingen HLA 16991
Info/
 
321973Överkalix kommun, Grelsbyn.
Kartsamlingen HLA 16992
Info/
 
331973Överkalix kommun, Norra Tallvik.
Kartsamlingen HLA 16993
Info/
 
341976Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Bladviken Tallvik inom Överkalix kommun.
Kartsamlingen HLA 16994
Info/
 
351976Förslag till utvidgning av stadsplan för Överkalix kyrkoby (Poxkroken) inom Överkalix kommun.
Kartsamlingen HLA 16995
Info/
 
361979Komministerbostad i Överkalix (2 st).
Kartsamlingen HLA 16996
Info/
 
371979Prästgården i Överkalix, registrering av befintlig byggnad, fasader.
Kartsamlingen HLA 17903
Info/
 
- [H0020]1979Plan- och sektionsritningar angående ombyggnad av komministerbostaden i Överkalix (3 st).
Kvarligger i O II: 9
 
- [H0021]1979Plan- och sektionsritningar angående ombyggnad av prästgården i Överkalix (3 st).
Kvarligger i O II: 9
 
- [H0022]1987Relationsritningar angående tele- och kraftdragning i prästgården Kyrkobordet 1:3 (2 st).
Kvarligger i O II: 12
 
- [H0023]1987Plan- fasad- och sektionsritningar angående VVS-anläggning i prästgården Kyrkobordet 1:3 (2 st).
Kvarligger i O II: 12
 
- [H0024]1987Detaljritningar angående fönster, dörrar och inredning av prästgården Kyrkobordet 1:3 (5 st).
Kvarligger i O II: 12
 
- [H0025]1987Fasad- och planritning över garage vid prästgården Kyrkobordet 1:3.
Kvarligger i O II: 12
 
- [H0026]1987Plan-, fasad- och sektionsritningar angående renovering av prästgården Kyrkobordet 1:3 (2 st).
Kvarligger i O II: 12
 
- [H0027]1987Plan-, fasad-, sektion- och detaljritningar angående renovering av prästbostaden Kyrkobordet 1:3 (5 st).
Kvarligger i O II: 12