Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Överkalix kyrkoarkiv


Överkalix församling utbröts ur Kalix församling (senare kallad Nederkalix) 1637.

Den 1 januari 1939 delades Överkalix församling i två kyrkobokföringsdistrikt:
- Överkalix nedre kyrkobokföringsdistrikt, som 1966 ändrade namn till Överkalix kyrkobokföringsdistrikt. Distriktets handlingar ingår i Överkalix kyrkoarkiv
- Överkalix övre kyrkobokföringsdistrikt, som 1966 ändrade namn till Lansjärvs kyrkobokföringsdistrikt, se Lansjärvs kyrkoarkiv

Kyrkobokföringsdistrikten upphörde med utgången av 1978 och de folkbokförda överfördes till gemensamma kyrkböcker för Överkalix församling (Överkalix kyrkoarkiv).

Överkalix församling ingick i gemensamt pastorat med Kalix församling (moderförsamling) 1637-1644. Överkalix utgjorde därefter ett eget pastorat.

En mindre del av Överkalix överfördes 1856 till Korpilombolo då nybildade församling. I använd källa framgår inte vilket område som berördes av förändringen.

Ett till Överkalix socken hörande område omslöts av Hietaniemi och Övertorneå socknar.

Överkalix kyrkoböcker upptar även många byar och gårdar från de socknar som gränsar till församlingen. Till arkivförteckningen finns ett skannat register över de byar och gårdar som upptas i Överkalix husförhörsböcker. Registret innehåller information om byn/gården senare överförts till annan församling.

 Serier (81 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aFörhörsböckerSerien inbunden.
Angående det område som förhörsböckerna avser se förteckning över byar och gårdar.
 
A I bHusförhörsprotokoll
 
A II aFörsamlingsböcker, inbunden serieSerien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker enligt lösbladssystemSerien i arkivkartong.
Aktuella församlingsboksblad 1991-06-30 ordnade efter fastighet.
 
A II cFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivkartong.
Avställda blad ordnade efter fastighet.
 
A IIILängder över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong.

Aktuella personakter 1991-06-30 ordnade på efternamn.

Innehåller även: Församlingsliggare för Lansjärvs kbfd 1948-1978.
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong.
Personakter ordnade efter dödsår och personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlåda.
Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivkartong.
Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien i arkivkartong 
A XRegister över kyrkotillhöriga 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden där ej annat anges.
I volymerna ingående ministeralböcker upptaga folk från samma byar som förhörsböckerna under motsvarande tid och gälla sålunda även delar av nuvarande Hietaniemi, Övertorneå och Gällivare.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden där ej annat anges.
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien inbunden om ej annat anges.
 
G IIGudstjänststatistikSerien i arkivkartong. 
G IIIÖvriga längderSerien i arkivkartonger.
Åkningsjournaler utgallras med 10 års gallringsfrist med stöd av RA-MS 2000:5.
 
G XVerksamhetsregister 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivkartong, om inte annat anges.
 
H IIBilagor till flyttningslängder 
H III aBilagor till födelse- och dopböcker, ej gallringsbaraSerien i arkivkartonger. 
H III bBilagor till födelse- och dopboken (gallringsbara)Serien i arkivkartonger.
 
H IVBilagor till konfirmationsböcker Serien i arkivkartong. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01Serien i arkivkartong. 
J ISkrivelserSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
J IIDiariumSerien i arkivkartong. 
K ISockenstämmoprotokollSerien inbunden om inte annat anges.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien inbunden om inte annat anges. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivkartong. 
K III aKyrkorådsprotokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivkartong. 
K III cArbetsutskottets protokoll 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden. 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivkartong. 
K VÖvriga protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperSerien inbunden om inte annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien inbunden om inte annat anges. 
L I cRäkenskaper för kyrkan, dagböckerSerien inbunden om inte annat anges. 
L I dRäkenskaper för kyrkan, fördelningsböckerSerien inbunden om inte annat anges. 
L I eLönehandlingarSerien i arkivkartong. 
L I fRäkenskaper för kyrkan, verifikationer Ej gallringsbaraSerien i arkivkartong. 
L I uRäkenskaper för kyrkan, verifikationer GallringsbaraVerifikationer fr o m 1933 gallras med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19 och med 10 års gallringsfrist.
Serien i arkivkartong.
 
L II aRäkenskaper för skolaVolymerna 4 - 23 saknas vid förteckningsarbetet år 2004. 
L II bVerifikationer till skolräkenskapernaHandlingarna saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2004. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt 
L IV bRäkenskaper för kollekt, verifikationerSerien i arkivkartong.
Kvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 gallras med 10 års gallringsfrist med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19.
 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamålSerien inbunden om inte annat anges. 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivkartong. 
N IVisitationsprotokollSerien inbunden om ej annat anges. 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivkartong. 
O I cGravböckerSerien inbunden om ej annat anges.

Volymerna 1-2 och 4-6 avser tidigare förteckning och saknas vid ordnings- och förteckningsarbete år 2004.

Volymerna 8-12 överförda till den nya organisationen år 2000.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående donationer och gåvor 
O VI aKartor och ritningar, kyrkan i ÖverkalixI kart- och ritningsarkiv
 
O VI bKartor och ritningar, kyrkogårdenI kart- och ritningsarkiv
 
O VI cKartor och ritningar, församlingshemI kart- och ritningsarkiv
 
O VI dKartor och ritningar, prästbord, prästgård, komministerboställe m.m.I kart- och ritningsarkiv
 
O VI eKartor och ritningar, övrigtI kart- och ritningsarkiv
 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivkartong.
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivkartong, om inte annat anges.

Volymerna 3-4, 7 och 9-10 saknas vid ordnings- och förteckningsarbete år 2004. Avser volymerna P II:2-6 i tidigare arkivförteckning.
 
P IIIHandlingar angående Stiftelsen Ertsjärvs församlingshemSerien i arkivkartong.