bild
Arkiv

Domkapitlets i Härnösand arkiv


I samband med delningen av Härnösands stift 1904 och inrättandet av Luleå stift överfördes vissa handlingar till Domkapitlet i Luleå stift, se dess arkiv J I:1-2.

 Serier (9 st)