bild
Serie

Debiteringslängder Krigskonjukturskatt

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser debiterings-, summ-
erings- samt restlängder rörande krigskonjukturskatt för åren 1917-1921; krigskonjukturskatte- längder för åren 1940-1946. Krigskonjukturskattelängderna för åren 1940-1946 är upprättade enligt Kungl. Maj:ts förordning 1940:764 rörande krigskonjuktur- skatt. Volymerna fögderiindelade. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-4 lev. 76/1984.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11917 – 1921 
21940 – 1942Tre pappersinslagna årgångar i arkivkartong. 
31943 – 1944Två pappersinslagna årgångar i arkivkartong. 
41945 – 1946Två pappersinslagna årgångar i arkivkartong.

Serien upphör.