Måndag den 29 november kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Länsstyrelsens i Härnösands län arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030014
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/7IOAULFsLKYaTChGY9VCf3
Omfång
0,6 Hyllmeter 
Datering
16451654(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning I:17/1987
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Länstyrelsen i Härnösand (1645 – 1654)
Kategori: Statlig myndighet. Landsstaten 1240-

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr HLA/1030014

Förteckning I:17/1987

Förteckning

över

Länsstyrelsens i Härnösands län arkiv
Inledning (äldre form)Sveriges förvärv av Jämtland och Härjedalen genom freden i Brömsebro 1645 föranledde omreglering av den i enlighet med 1634 års regeringsform då bestående länsindelningen i Norrland. Ur Hudiksvalls län (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland) utbrötos Medelpad och Ångermanland, vilka tillsammans med Jämtland fingo bilda ett län. Med det reducerade Hudiksvalls län förenades Härjedalen.
Ovannämnda nyindelning fastställdes i riksrådet den 15 september 1645. Därvid utsågs till landshövding Karl Hård, men då denne undanbad sig, blev den 9 oktober samma år Hans (Johan) Strijk utsedd till landshövding. Denne, som erhöll sin fullmakt av den 18 oktober, förestod länet till början av 1653.Han avled den 14 februari detta år, och redan den 29 januari 1653 hade till hans efterträdare utnämnts Anders Appelbom. Den sistnämndes landshövdingetid blev ej lång. Den 14 januari 1654 utfärdade drottning Kristina från Uppsala ett påbud om sammanslagning av Härnösands och Hudiksvalls län. Arkivets yngsta bevarade brev, en skrivelse från krigskollegium till Appelbom, är daterat den 21 januari 1654. Sammanslagningen av de båda länen innebar, att Härnösands län inkorporerades i det hudiksvallska, vilket senare allstå fortbestod, ehuru dess residens snart flyttades till Gävle.
Av korrespondensen att döma har landshövding Strijk i början av februari 1646 begivit sig till sitt län. I början av mars har han anlänt till Härnösand. Kort därefter, den 24 mars, meddelades vid sammanträde med Ångermanlands landsting, att landshövdingen skulle ha sitt residens i Härnösand.
Först i 1687 års landshövdingeinstruktion talas om ett landskansli och ett landskontor som särskilda avdelningar. I Härnösands län 1645-1654 var heller icke "sekreterarens" och "bokhållarens" verksamhet av sådan art, att någon tudelning av arkivet märkes. - Här är alltså fråga om ett enhetligt länstyrelsearkiv. *)

*) Se Ahnlunds, Sundsvalls historia I (Upps. 1921); Bucht, Härnösands historia I (Upps. 1935); Sörndal, Den svenska länstyrelsen (Lund 1937).

Ämnesord

Ämnesord, ort
Härnösands län

Kontroll

Skapad1995-09-19 00:00:00
Senast ändrad2009-07-23 15:46:38