Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Topografiska kårens / Generalstabens topografiska avdelnings kartor

Topografiska kåren / Fältmätningskåren / Ingenjörskåren

 Serier (92 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1Diverse positions- och floddalskartor 
2Övningsritningar1835 – 1904 
3Konceptkartor till norra delen av Sverige, fältkoncept 
4Konceptkartor över norra Sverige1821 – 1828 
5aGravyrmanuskript och konceptkartor till södra delen av Sverige 
5bGravyrmanuskript och konceptkartor till södra delen av Sverige 
6Äldre konceptkartor södra verket 
7aKonceptkartor över diverse städer och län 
7bKonceptkartor över diverse städer och län 
7cKonceptkartor över diverse städer och län 
8Konceptblad till karta över Stockholms stad 1:1000 
9Diverse konceptkartor 
10aKonceptritningar mm till Generalstabens höjdkarta 
10bKonceptritningar mm till Generalstabens höjdkarta 
10cKonceptritningar mm till Generalstabens höjdkarta 
11aFöråldrade höjdkartekoncept, södra Sverige 
11bFöråldrade höjdkartekoncept, södra Sverige 
12Höjdkarta, södra och mellersta Sverige 
13Kartverkskommissionens arbeten 
14aSkånska rekognosceringskartan1812 – 1820I syfte att göra en mer vetenskaplig kartering av Sverige byggd på geodetiska mätpunkter och triangulering började man med Skåne 1812. Man handritade i skala 1:20.000. 1821 fick man acceptera att vald metod och skala var för ambitiös och skulle ta årtionden att färdigställa. Rekognosceringsverket avslutades till förmån för generalstabskartan i skala 1:100000.

Första kartan 1-1 visar indelning. Observera att de nordöstra delarna av Skåne aldrig renritades och därför saknas i denna serie. På karta 1-1 är dessa rutor markerade med röd stjärna. Skisser till dessa delar hittar man i serie 14b och c.

Till kartorna finns även textbeskrivningar. Dessa hittar man i samlingen Militärgeografi (Ref se/kra/0057) volym 7 och 8.
 
14bHandlingar över orekognoscerade delen av Skåne 
14cHandlingar över orekognoscerade delen av Skåne 
15Generalkartan och därtill begagnade materialier1870 – 1903 
16Fotogrammetriska mätningar, Jämtlands län 
17aTopografisk-ekonomiska kartor, Norrbottens län 
17bTopografisk-ekonomiska kartor, Norrbottens län 
18Diverse stomkartemätningar 
19Revideringskoncept för Sverige, norra delen med tillhörande handlingar 
20Revideringskoncept för Sverige, norra delen med tillhörande handlingar 
21Revideringskoncept för Sverige, norra delen med tillhörande handlingar 
22Revideringskoncept för Sverige, norra delen med tillhörande handlingar 
23Revideringskoncept för Sverige, norra delen med tillhörande handlingar 
24Revideringskoncept för Sverige, norra delen med tillhörande handlingar 
25Revideringskoncept för Sverige, norra delen med tillhörande handlingar 
26Revideringskoncept för Sverige, södra delen med tillhörande handlingar 
27Revideringskoncept för Sverige, södra delen med tillhörande handlingar 
28Revideringskoncept för Sverige, södra delen med tillhörande handlingar 
29Revideringskoncept för Sverige, södra delen med tillhörande handlingar 
30Revideringskoncept för Sverige, södra delen med tillhörande handlingar 
31Revideringskoncept för Sverige, södra delen med tillhörande handlingar 
32Revideringskoncept för Sverige, södra delen med tillhörande handlingar 
33Revideringskoncept för Sverige, södra delen med tillhörande handlingar 
34Heliogravyrritningar till Sverige, norra delen 
35Heliogravyrritningar till Sverige, norra delen 
36Heliogravyrritningar till Sverige, norra delen 
37Heliogravyrritningar till Sverige, södra delen 
38Heliogravyrritningar till Sverige, södra delen 
39Heliogravyrritningar till Sverige, södra delen 
40Heliogravyrritningar till Sverige, södra delen 
41aRekognosceringskartor över Västerbottens och Norrbottens län, 1:20.0001809 – 1810 
41bRekognosceringskartor över Västerbottens och Norrbottens län, 1:20.000 
41cRekognosceringskartor över Västerbottens och Norrbottens län, 1:20.000 
41dRekognosceringskartor över Västerbottens och Norrbottens län, 1:20.000 
41eRekognosceringskartor över Västerbottens och Norrbottens län, 1:20.000 
41fRekognosceringskartor över Västerbottens och Norrbottens län, 1:20.000 
42Norrbottens län 
43Västerbottens län 
44Västernorrlands län 
45aSockenkartor utgivna av Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län 
45bSockenkartor utgivna av Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län 
46Jämtlands län 
47Gävleborgs län 
48Kopparbergs län 
49Värmlands län 
50Örebro län 
51Västmanlands län 
52Uppsala län 
53aStockholms län 
53bFörsamlingskartor, Stockholm1848 – 1852 
53cKartor över trakten kring Stockholm1856 – 1894 
54Södermanlands län 
55Östergötlands län 
56Skaraborgs län 
57Älvsborgs län 
58Göteborgs och Bohus län 
59Hallands län 
60Jönköpings län 
61Kronobergs län 
62Kalmar län 
63Gotlands län 
64aBlekinge län 
64bTransporter från lantmäterikartor över Blekinge län samt delar av Hallands och Kalmar län. 
65Kristianstads län 
66Malmöhus län 
67Riksgränsen mot Norge 
68Kommunikationskartor 
69aDiverse kartor över Sverige 
69bDiverse kartor över Sverige 
69cDiverse kartor över Sverige 
69dDiverse kartor över Sverige 
70Diverse kartor över Sverige, monterade rullar 
71Diverse