Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Västernorrlands regemente (I 21/Fo 23)

Västernorrlands regemente

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0135/D
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/FSzwi1Bw42DToM8bIopD42
Datering
19741983(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Västernorrlands regemente (1854 – 2001)
Alternativa namn: Västernorrlands beväringsbataljon, I 29  (1854 – 1886)
Alternativa namn: Västernorrlands bataljon, I 29  (1887 – 1892)
Alternativa namn: I 28  (1902 – 1927)
Alternativa namn: I 21  (1928 – 1994)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Försvarsområde 23  (1974 – 1991)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Ångermanlandsbrigaden I21/NB 51  (1991 – 1994)
Alternativa namn: Försvarsmakten Ångermanlandsbrigaden NB 21  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Försvarsmakten Västernorrlands regemente I 21/Fo 23  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Avvecklingsorganisation Ångermanland  (2000 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Arkivbeskrivning Västernorrlands regemente och försvarsområde, I 21/Fo 23
1974-07-01--1983-06-30

Arkivvårdare: Lt Sven-Gustaf Sundström
Ass Catrin Eriksson


Arbetsuppgifter och organisation

Grundläggande uppgifter om myndighetens verksamhet och organisation finns i förordningen.

Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar

Vid myndigheten registreras varje skrivelse för sig. Skrivelserna klassificeras enligr KMÄ
(Klassifikationssystem för militära ärenden).

Arkiv som myndigheten vårdar

myndigheten förvarar öppna, hemliga och kvalificerat hemliga arkivet.

Sökingångar i arkivet

Över varje arkiv som myndigheten förvarar finns en arkivförteckning. Denna är det viktigaste
hjälpmedlet för att bilda sig en uppfattning om arkivets innehåll. Söker man skrivelser i ett visst
ärende bör man i första hand leta i diariet och de register som finns. Vid detta letande bör man ha
tillgång till ovan nämnda klassifikationssystem för militära ärenden (KMÄ).

Sekretess som begränsar tillgängligheten:

I myndighetens hemliga och kvalificerat hemliga arkiv finns handlingar som är Sekretessbelagda
enligt sekretesslagen (1980:100) kap 2 § 2. Sekretessen gäller i högst fyrtio år. I vissa fall kan dock
sekretessen vara längre (sekretessförordningen, 1980:657).
I de öppna arkivet kan finnas uppgifter som är sekretessbelagda med hänsyn till bl.a. enskilds
personliga förhållanden (sekretesslagen 7 kap).

Gällande gallringsföreskrifter

I skrivelse från krigsarkivet finns redovisat de gallringsbeslut som gäller för myndigheten.

Övrigt

Tidpunkten för detta arkiv är 1974-07-01--1983-06-30.
Viss korrespondens kan finnas i I 21 arkiv som upphör 1974-06-30. Detta framgår i
arkivförteckningen.
Viss korrespondens kan finnas t.o.m. 1984-12-31. Detta framgår i arkivförteckningarna.

Tillägg och ändringar i organisationen

1983-07-01 Sollefteå Armégarnison bildas. Detta är en försöksorganisation gemensamt
för Fo 23, I 21 och T 3.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2001-12-20 00:00:00
Senast ändrad2021-02-18 12:50:01