Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Försvarets sjukvårdsstyrelse


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0207
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/f22uMtzz759jOsMG38vzmG
Omfång
66 Hyllmeter 
Datering
19441994(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet
Arkivbildare/upphov
Försvarets sjukvårdsstyrelse (1943 – 1994)
Alternativa namn: Försvarets sjukvårdsförvaltning  (1943 – 1950)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Försvarets Sjukvårdsstyrelse med tidigare namn:

1906-1943 Kungl Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse (KASS) (och sjukvårdsinspektion)
1944-1949 1/7 Försvarets Sjukvårdsförvaltning (FSF) och del därav kallad sjukvårdsinspektionen. Den senare fick senare namnet Arméöverläkaren och heter numera Medicinalkåren.
1/7 1949 Försvarets Sjukvårdsstyrelse

Ämbetsverket tillkom 1944-01-01 med benämning Försvarets sjukvårdsförvaltning. (Prop. 1944;235. Ingick före denna tidpunkt i Kungl. arméförvaltningen under benämningen Kungl. arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse).

1949-01-07 ändrades namnet till Försvarets sjukvårdsstyrelse. Namnändringen var icke föranledd av ändrad organisation.

1959-07-01 jäml SFS 1959:175 ny instruktion för Försvarets sjukvårdsstyrelse som upphäver instruktion för Försvarets sjukvårdsförvaltning SFS 1943:887.
1966-01-01 jäml SFS 1965:826 ny instruktion som upphäver SFS 1959:175.
1969-07-01 jäml SFS 1969:403 ny instruktion som upphäver SFS 1965:826.

Inom styrelsen är en medicinalkårexpedition inrättad och med anledning därav skall jäml SFS 1969:409 fr o m 1969-07-01 i stället för fältläkar-, marinläkar- och fältveterinärkåren avses försvarets medicinalkår.

1974-01-01 jäml SFS 1973:952 finns vid styrelsen farmaceutisk expertis som är direkt underställd generalläkaren, då jämlikt SFS 1973:953 instruktionen för militärapoteket upphör att gälla.

Registrering.

In- och utgående skrivelser samlas i en gemensam huvud- serie varvid insortering sker efter klassifikations- system. Ärenden rörande sjukvårdsmaterielen (enligt rubriklista) sammanförs till en särskild serie.

Registrering av ärenden tillhörande huvudserien sker dels kronologiskt (inkommande ärenden i diarier över inkomna skrivelser, utgående ärenden i register över utgående skrivelser), dels på myndigheter (Myndighets- register över inkomna ärenden och Myndighetsregister över utgående ärenden), dels på saknummer (Sakregister) Fr o m 1978-01-01 sammanförs inkomna och utgående ärenden i diarium över inkommande och utgående skriv- elser.

Registrering av sjukvårdsmaterielärenden, vilken sker på materielbyrån, är ordnad på samma sätt som för huvudserien, dock att register saknas.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-15 00:00:00
Senast ändrad2020-08-31 16:30:52