Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Krigsfångar

Krigshandlingar Stora nordiska kriget

Ovanstående serie består av volymer och handlingar som tidigare varit inordnade i Militiekontorets arkiv men som på grund av sin karaktär ansetts lämpligare böra tillföras samlingen "Stora nordiska kriget". Serie II. 1 st. Rulla över fångna officerare, underofficerare och meniga vid Västmanlands regemente, daterad Moskva 22 mars 1710. Se Västmanlands regementes arkiv, Regementsexpeditionen Militäravdelningen. Rullor och liggare serie XXII.
Främmande proveniens.

 Volymer (24 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.

1 st. Rulla över i Ryssland förvarade fångar från och med slaget vid Poltava 1709 m.m.
Sammelband.
 
2Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.
1 st. Rulla över det manskap som tid efter annan hemkommit ur fångenskap. KCA 19309.
 
3Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.

1 st. Rulla över hemkomna fångar, anteckningar om döda m.m.
 
4Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.

1 st. Räkenskaper rörande vad officerare m.fl. åtnjutit sedan slaget vid Poltava. Specifikation över skrivelser från officerare om ej utbekommen lön. Sammelband.
 
5Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.
1 st.
Diverse skrivelser och avlönings-
specifikationer 1705-1714. Sammelband.
 
6Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.
1 st.
Räkenskaper rörande fångarna i Ryssland 1709-1713. Avskrifter.
 
7Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.

1 st.
Skrivelser till Kungl. Maj:t, myndigheter och enskilda 1708-1728. Sammelband.
 
8Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.

1 st.
Skrivelser till kungl. Maj:t, myndigheter och enskilda 1716-1728. Sammelband.
 
9Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.
1 st.

Räkenskaper rörande utbetalningar
åt krigsfångar 1715. Sammelband.
 
10Serie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.

1 st.
Diverse skrivelser till statskontoret m.fl.
Räkenskaper 1710-1726. Sammelband.
 
11 aSerie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.
3 st.
Räkningar rörande krigsfångar 1719-1734. Sid. 31-776.
 
11 bSerie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.

3 st.
Räkenskaper rörande krigsfångar
1719-1734. Sid. 781-1322.
 
11 cSerie II. Till volymerna 1-11 finns ett register, uppställt i forskarsalen och upprättat av kapten A.F. Leijer åren 1900-1904. I registret är volymerna angivna med romerska siffror och sidorna med arabiska. Registret är omskrivet och överfört på kort.

3 st.
Räkenskaper rörande krigsfångar
1719-1734. Sid. 1323-2079.
 
12Serie II.1 st.
Räkenskaper över av krigskollegium till de i Moskva fångna officerarna översända medel 1719, 1720. KCA 13641.
 
13Serie II. 1 st.
Krigskommissarie Olof Thunings
räkenskaper över underhåll åt fångarna i Moskva 1719.
 
14Serie II. 1 st.
Diverse handlingar 1711-1724.
 
15Serie II. 1 st.
Redogörelse för utbetalda lönemedel till i Ryssland fångna officerare m.fl. 1721.
 
16Serie II. 1 st.
Peter Eks räkenskaper över medel till svenska fångar i Ryssland 1720.
 
17Serie II. 1 st.
Diverse skrivelser och räkenskaper rörande krigsfångar 1704-1717. Sammelband.
 
18Serie II. 1 st.
Diverse skrivelser och räkenskaper rörande krigsfångar 1708-1731. Sammelband.
 
19Serie II. 1 st.
G. Duncans räkenskaper rörande utbetalningar till fångar i Moskva 1708. KCA 15785.
 
20Serie II. 2 st.
Förslagsräkningar och likvidationer m.m. för i Ryssland fångna officerare och stabsbetjänter 1708-1722.
1 band och 1 bunt.
Den förra KCA 15791 bär påskriften "Första delen" och omfattar endast kavalleriet.
Bunten omfattar likartade handlingar för Jönköpings, Kalmar, Södermanlands och Östgöta inf.regemente.
 
21Serie II. 2 st.
Förslagsräkningar och likvidationer m.m. för i Ryssland fångna officerare och stabsbetjänter 1708-1722.
1 band och 1 bunt.
Den förra KCA 15791 bär påskriften "Första delen" och omfattar endast kavalleriet.
Bunten omfattar likartade handlingar för Jönköpings, Kalmar, Södermanlands och Östgöta inf.regemente.
 
22Serie II. 1 st.
Rulla över finska soldater hemkomna ur fångenskapen 1723. Bunt.