Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Krigshandlingar Stora nordiska kriget


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0388
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/p6zFjX5Uyb4XoMNL3nG1b9
Omfång
36 Hyllmeter 
Datering
16991734(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Proveniens ej registrerad

Innehåll

Ordning & strukturKrA/0388:0000:ÖFörteckning

över

"Stora nordiska kriget"

Krigshandlingar
Inledning (äldre form)Samlingen "Stora nordiska kriget" utgör en typisk produkt av den äldre arkivordningsprincip, som oberoende av arkivaliernas proveniensförhållanden sökte sammanföra dem i mer eller mindre godtyckligt valda ämnesgrupper.
Kärnan av samlingen utgöres givetvis av de - fåtaligt - bevarade resterna av de olika svenska arméernas fältarkiv, omfattande fältkansliets och fältkommissariatets arkiv jämte justitiehandlingar.
Till dessa arkiv fogades emellertid enligt den ovannämnda principen en mängd arkivalier av främmande ursprung, huvudsakligen handlingar rörande den militärekonomiska förvaltningen av Sverige och de av kriget berörda områdena under tiden 1700-1720. Till allra största delen utgjordes dessa handlingar av räkenskaper tillhörande Krigskollegii, Kammarkollegii, Statskontorets och vissa av länsstyrelsernas arkiv, men även en rad skrivelser, utplockade ur främmande arkivserier, brev och relationer av privat ursprung, olika arter av koncept och till slut även en mängd moderna avskrifter, införlivades med samlingen. Den sålunda skapade samlingen ordnades noggrant efter territoriella principer. För ett konsekvent genomförande av dessa tvangs man att slakta åtskilliga av räkenskapsvolymerna. De sålunda lösgjorda handlingarna sammanfördes med åtskilliga lösa akter i nya buntar, vilka häftades samman och åsattes vissa mer eller mindre godtyckligt valda rubriker (i den följande förteckningen äro dessa markerade med termen "Sammelband").

Den nyordning av samlingen, som nu slutförts, har icke avsett ett fullständigt och konsekvent genomförande av moderna arkivordningsprinciper. I samband med en undersökning av de svenska arméernas fältarkiv från stora nordiska kriget - deras nuvarande bestånd och fördelning i skilda arkiv - har emellertid en viss nyordning skett av samlingen, närmast i avsikt att förbereda ett framtida mer genomgripande ordningsarbete och att i avvaktan härå, göra samlingen lättare tillgänglig.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-08-31 16:30:52