Torsdag den 22 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Marinens ritningar


 Serier (364 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1Linjeskepp
 
A 2aFregatter
 
A 2bKorvetter 
A 2cBriggar
 
A 3Skonerter, chefs- och rekognosceringsfartyg
 
A 4aGalärer
 
A 4bBestyckade pråmar
 
A 4cBomb- och mörsarefartyg
 
A 4dFartyg av Udema-typ
 
A 4eFartyg av Turkoma-typ
 
A 4fFartyg av Pojama-typ
 
A 4gFartyg av Hemmeme-typ
 
A 4hDäckade kanonslupar
 
A 4iÖppna kanonslupar
 
A 4kKanonbarkasser 
A 4lKanonjollar
 
A 4mChebec, skärgårdsskonare, roddkanonbåtar m.m. 
A 5Mindre ångfartyg och deras maskiner, postångfartyg
 
A 6Lastdragande fartyg 
A 7aVattenskutor 
A 7bPråmar
 
A 7cTransportfartyg 
A 7dMudderfartyg 
A 7eFyrfartyg 
A 8Postjakter 
A 9aSals-slupar, vevbåtar
 
A 9bBarkasser 
A 9cSlupar 
A 9dJollar 
A 9eDiverse båtar 
A 9fSlupar, jollar m.m. Segelritningar 
A 10aUtländska fartyg. Galärer 
A 10bUtländska fartyg. Linjeskepp 
A 10cUtländska fartyg. Ånglinjeskepp 
A 10dUtländska fartyg. Fregatter 
A 10eUtländska fartyg. Ångfregatter 
A 10fUtländska fartyg. Korvetter 
A 10gUtländska fartyg. Ångkorvetter 
A 10hUtländska fartyg. Briggar 
A 10iUtländska fartyg. Skonerter 
A 10jUtländska fartyg. Diverse mindre bevärade fartyg 
A 10kUtländska fartyg. Ångfartyg 
A 10lUtländska fartyg. Kanonbåtar 
A 10mUtländska fartyg. Flytande batterier 
A 10nUtländska fartyg. Monitorer 
A 10oUtländska fartyg. Pansarfartyg 
A 10pUtländska fartyg. Torpedbåtar 
A 10qUtländska fartyg. Obevärade segelfartyg 
A 10rUtländska fartyg. Barkasser m.fl. båtar 
A 10sUtländska fartyg. Mudderverk 
A 10tUtländska fartyg. Fyrfartyg 
A 11aDiverse ångmaskiner, ångpannor, propellrar, pannor m.m. Svenska 
A 11bDiverse ångmaskiner, ångpannor, propellrar, pannor m.m. Utländska 
A 11cPropellrar 
A 12aÄldre kanoner och lavetter m.m.Serien innehåller fler kanon- och lavettritningar som inte är redovisade och som inte finns på bild. 
A 12bHaubitser 
A 12cLavetter m.m. 
A 12d9,24 och 8,08 kanoner 
A 12e24 cm kanon 
A 12f8 mm automatisk kulspruta 
A 12g57 och 75 mm ss kanoner 
A 12hFranska artilleriritningar dnr 1080/1868 
A 12iFranska artilleriritningar dnr 876/1879 
A 12j65 mm kanon från Ministere de la Marin 
A 12kKanoner från Societé Nordenfeldt 
A 12lKanoner från Cie des Hautes-Forneux forges et acieries de la marin et des Chemins de fer, St Chamond-Loire 
A 12m25,4 Kanon från Forges et Chantiers de la Mediterrannée 
A 12n25,4 cm kanon från Schneider et Cie Creusot 
A 12oKanoner från Armstrong 
A 12pKanoner från Whitworth 
A 12qKanoner från Vickers 
A 12rKanoner från Coventry Ordnance works 
A 12sGranater, projektiler m.m. 
A 12tKanistrar m.m. 
A 12ySkottavlor 
A 12zVerktygsmaskiner 
A 12åRitningar från Ericsson Coast Defence Comp 
A 12äNorska kanonritningar 
A 12öUtländska kanonritningar 
A 12öaaUtländska granater m.m.Äldre signum A XII aa 
A 12öabPlanscher över svenska kanoner och lavetterÄldre signum A XII ab 
A 13Skeppsbyggnads- och förtimringsmetoder 
A 14aAnkare 
A 14bAnkarkättingar 
A 15aSpel 
A 15bPumpar 
A 15cKabysser, kokkärl, destilleringsapparater 
A 15dDiverse detaljer till och anordningar å fartyg 
A 16aMaster och rundhult 
A 16bSkeppsvirke 
A 17aDiverse äldre ritningar 
A 17bMaskiner för trä- och järnbearbetning 
A 17cRepslagerimaskiner 
A 17dVerktygsmaskiner m.m. 
A 17eKranar 
A 17fSegelsömnad 
A 17gDetaljer till ugnar, smideshärdar samt kugghjul m.m. till kvarnar och murbruksmaskiner 
A 17hDiverse sten- och järnverktyg 
A 17iProjekt 
A 17jProjekt 
A 17kUtländska projekt 
A 17lArkeologiska skeppsfynd
 
A 17mRitningar uppvisade vid konstruktions-, officers- och underkonstruktörsexamen 
A 17nRitningar från underbefälsskolan m.m. 
A 17oDagsverks- och materialtabeller 
A 17pArbets- och underhållsplaner 
A 17qSkeppsmätningstabeller 
A 18 1aKarlskrona station. Stadskartor
 
A 18 1bKarlskrona station. Kartor över varvet
 
A 18 1cKarlskrona station. Kartor över kronans områden utanför örlogsvarvet
 
A 18 1dKarlskrona station. Tomtkartor 
A 18 1eKarlskrona station. Diverse äldre ritningar 
A 18 1fKarlskrona station. Gamla dockan
 
A 18 1gKarlskrona station. Nya dockorna 
A 18 1hKarlskrona station. Oscar II:s docka 
A 18 1iKarlskrona station. Slip svängbro 
A 18 1jKarlskrona station. Vasaskjul, fregatt- och vrkesskjul, stolpbäddar m.m. 
A 18 1kKarlskrona station. Verkstäder och arbetsskjul 
A 18 1lKarlskrona station. Tyghus och artilleriverkstäder
 
A 18 1mKarlskrona station. Mindepartementets kontor, förråd m.m. 
A 18 1nKarlskrona station. Torpeddepartementets verkstäder 
A 18 1oKarlskrona station. Mast- och svängkranar, mobiliseringskajen 
A 18 1pKarlskrona station. Amiralitetskyrkan 
A 18 1qKarlskrona station. Flottans sjukhus 
A 18 1rKarlskrona station. Kaserner 
A 18 1sKarlskrona station. Sjömanskårens exercishus 
A 18 1tKarlskrona station. Kok-, bad- och tvätthus m.m. 
A 18 1uKarlskrona station. Skeppsgosseskola 
A 18 1vKarlskrona station. Skeppsgossekasern 
A 18 1xKarlskrona station. Amiralitetets barnhusskola 
A 18 1yKarlskrona station. Kasern för Karlskrona artillerikår 
A 18 1zKarlskrona station. Corps de Garde, högvakt, vaktkastell 
A 18 1åKarlskrona station. Kanslihus, underofficersskola 
A 18 1äKarlskrona station. Kungshuset Örlogsmannasällskapets hus 
A 18 1öKarlskrona station. Boställshus 
A 18 2 afKarlskrona station. Bilagor till C.I.D. skrivelser den 5 dec 1901, den 22 sept 1905, den 1 sept 1906 och den 22 sept 1906 
A 18 2aaKarlskrona station. Observatorium och läroverk (projekt). Gamla proviantmagasinet, rustkammare och beklädnadsverkstad 
A 18 2abKarlskrona station. Byggnader och förslag till byggnader på Stumholmen
 
A 18 2acKarlskrona station. Byggnader på Vämö samt på öarna i Karlskrona skärgård 
A 18 2ad aKarlskrona station. Vattenledning jämte Kronans övriga anläggningar i Lyckeby
 
A 18 2ad bKarlskrona station. Vattenledning jämte Kronans övriga anläggningar i Lyckeby 
A 18 2aeKarlskrona station. Järnvägar
 
A 19 1aStockholms station. Kartor 
A 19 1bStockholms station. Skeppsholmen. Skeppsholmskyrkan 
A 19 1cStockholms station. Skeppsholmen. Kanslihus 
A 19 1dStockholms station. Skeppsholmen. Kanonjärkasern (Amiralitetshuset) 
A 19 1eStockholms station. Skeppsholmen. Båtsmanskasern
 
A 19 1fStockholms station. Skeppsholmen. Hantverkarkasern 
A 19 1gStockholms station. Skeppsholmen. Nya båtsmanskasern 
A 19 1hStockholms station. Skeppsholmen. Exercishuset 
A 19 1iStockholms station. Skeppsholmen. Kokhus 
A 19 1jStockholms station. Skeppsholmen. Skolhus, arrester, sjökartekontoret
 
A 19 1kStockholms station. Skeppsholmen. Sjökrigsskolan
 
A 19 1lStockholms station. Skeppsholmen. Östra och västra boställshusen 
A 19 1mStockholms station. Skeppsholmen. Boställen 
A 19 1nStockholms station. Skeppsholmen. Arméförvaltningens magasin 
A 19 1oStockholms station. Skeppsholmen. Bad- och tvättstugor, badinrättning, marketenteri 
A 19 1pStockholms station. Skeppsholmen. Magasin och uthusbyggnader 
A 19 1qStockholms station. Skeppsholmen. Corps de Garde, batterier, brevduveslag m.m.
 
A 19 1rStockholms station. Skeppsholmen. Broar
 
A 19 1sStockholms station. Skeppsholmen. Gas- och vattenledningar
 
A 19 1tStockholms station. Skeppsholmen. Kranbroar och kranar (även Kastellholmarna samt Galärvarvet) 
A 19 1uStockholms station. Skeppsholmen. Projekt till kaserner, skolhus och värdshus 
A 19 1vStockholms station. Skeppsholmen. Arkitekttävlan om nya kaserner underofficersskola m.m.
 
A 19 1xStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Tyggården 
A 19 1yStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Tyghuset 
A 19 1zStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Vakt- och verkstadsbyggnad m.m. 
A 19 1åStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Kanonslupsskjul, stora slupskjulet m.m. 
A 19 1äStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Upphalnings- och avlöpningsbäddar m.m. Råseglarhuset 
A 19 1öStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Sjöreserven m.m. 
A 19 2aaStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Fundamenthusen
 
A 19 2abStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Artilleri-, min- och torpedverkstäder 
A 19 2acStockholms station. Skeppsholmsvarvet. Kajer m.m. 
A 19 2adStockholms station. Galärvarvet. Corps de Garde och vakthus m.m. 
A 19 2aeStockholms station. Galärvarvet. Galär- och kanonslupsskjul, flyghangarer 
A 19 2afStockholms station. Galärvarvet. Mekaniska och artilleriverkstäder m.m. 
A 19 2agStockholms station. Galärvarvet. Träverkstäder, elektrisk verkstad 
A 19 2ahStockholms station. Galärvarvet. Slip- och minbåtsskjul 
A 19 2aiStockholms station. Galärvarvet. Galärvarvsdockan m.m. 
A 19 2ajStockholms station. Galärvarvet. Kajer 
A 19 2akStockholms station. Galärvarvet. Arbetarbostäder (projekt) 
A 19 2alStockholms station. Galärvarvet. Byggnader m.m. på Kastellholmen 
A 19 2amStockholms station. Sjöförvaltningens hus på Riddarholmen 
A 19 2anStockholms station. Sjökadettskolan vid Rörstrandsgatan 
A 19 2aoStockholms station. Laboratoriebyggnad på Ladugårdsgärde. Kruthus vid Loudden 
A 19 2apStockholms station. Byggnader m.m. på Björnholmen 
A 19 2aqStockholms station. Byggnader m.m. på Bergholmen 
A 19 2arStockholms station. Byggnader på Tynningö och Rindö 
A 19 2asStockholms station. Förslag till torpedutskjutningsstation vid Brandalsund. Förslag till torpedinskjutningsstation vid Bosön å Lidingö 
A 19 2atStockholms station. Byggnader vid Fårösund, Norsholm, Märsgarn m.fl. platser 
A 19 2yStockholms station. Diverse ritningar 
A 20aGöteborgs station (depå). Kartor
 
A 20bGöteborgs station (depå). Byggnadsritningar m.m.
 
A 21aPlatser ej tillhörande stationerna. Kartor 
A 21bPlatser ej tillhörande stationerna. Skeppsvarv och byggnader i Landskrona, Malmö m.fl
 
A 22aHus, dockor m.m. i Sveriges dåvarande besittningar 
A 22bHus, dockor, verkstäder, broar m.m. Utländska
 
A 23aKustartilleriet. Kungsholms fästning 
A 23bKustartilleriet. Drottningsär och Ellenabbsbatteriet 
A 23cKustartilleriet. Västra Hästholmen vid Oscarsvärn 
A 23dKustartilleriet. Fårösund
 
A 23eKustartilleriet. Vaxholm och Oscar-Fredriksborg 
A 23fKustartilleriet. Älvsborgs fästning 
A 24aBilagor till reseberättelser, inbundnaOmflyttade dels till Karlskrona örlogsvarv, dels till Marinförvaltningen . 
A 24bBilagor till reseberättelser, i omslag 
A 24c1Bilagor till reseberättelser, kapten löjtnant A. Ljungstedt 1860 
A 24c2Bilagor till reseberättelser, kapten löjtnant A. Ljungstedt 1860 
B 1Stockholm, linjeskeppByggt å Karlskrona Örlogsvarv. Stapelsatt 1833. Arbetet därefter
avbrutet. Färdigställt 1858 som skruvlinjeskepp.
 
B 2Josephine, fregatt 
B 3Eugenie, fregatt 
B 4Norrköping, fregatt 
B 5Vanadis, ångfregattByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1862. Ombyggd till logementsfartyg
1901, till kasernfartyg 1911-1912. Utrangerad.
 
B 6Thor, hjulångkorvettByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1841. Ombyggd 1861. 
B 7Gefle, ångkorvettByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1847. 
B 8Balder, ångkorvettByggd å Karlskrona Örlogsvarv 1869-71. 
B 9Saga, ångkorvettByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1877. Använd som
målfartyg och skjuten i sank 1928.
 
B 10Freja, ångkorvettByggd vid Kockums Mek. Verkstad, Malmö. Levererad 1885.
Ombyggd till logementsfartyg i Karlskrona 1909. Utrangerad
och såld.
 
B 11Snappopp, briggByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1860. 
B 12Skirner, briggByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1867. 
B 13Gladan, briggByggd som lastbrigg å Karlskrona Örlogsvarv 1857. Förändrad till
exercisbrigg för skeppsgossar 1881.
 
B 14Falken, briggByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1877. 
B 15Najaden, övningsfartygByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1897. 
B 16Jarramas, övningsfartygByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1900. 
B 17af Chapman, övningsfartyg(f d G D Kennedy) inköpt 1923. Utrangerad 194 och överlämnad till Stockholms stad för
användning som vandrarhem. Befintliga ritningar i samband därmed överlämnade till
Stockholms Stadsmuseum.
 
B 18Hogland, kanonångslupByggd vid Motala Verkstad. Levererad 1856.. 
B 19Svensksund, kanonångslupByggd vid Motala Verkstad. Levererad 1856. Ändrad till logementsfartyg
enl K. Brev den 26 aug 1884. Utrangerad och såld 1908.
 
B 20Carlsund, kanonångslupByggd vid Motala Verkstad. Levererad 1860. Utrangerad
och såld 1881.
 
B 21Motala, kanonångslupByggd vid Motala Verkstad. Levererad 1860. Ändrad till pråm (8 P) 
B 22Aslög, kanonångslupByggd på Nyköpings varv. Levererad 1861. Ändrad
till pråm (9 P)
 
B 23Astrid, kanonångslupByggd Nyköpings varv. Levererad 1861. Utrangerad. 
B 24Ingegerd, kanonångslupByggd på Nyköpings varv. Levererad 1862. Utrangerad. 
B 25Sigrid, kanonångslupByggd på Nyköpings varv. Levererad 1862. Utrangerad och såld 1902. 
B 26Alfhild, kanonbåtByggd vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererad 1863.
Apterad till sjömätningsfartyg 1906. Utrangerad och såld 1923.
 
B 27Gunhild, kanonbåtByggd vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererad 1863.
Ombyggd till handminfartyg enl. K. Brev den 28 febr 1899.
Minsprängd i Herthas Flak 1918.
 
B 28Monitorer 
B 29John Ericsson, monitorByggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1865.
Ombyggd och bestyckad vid Karlskrona Örlogsvarv 1892-1895.
Utrangerad enl. K. Br. den 12 nov 1918. Såld som pråm till AB
Gotländska Kalkstenskompaniet för 25.000 kr.
 
B 30Thordön och Tirfing, monitorerThordön byggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1866.
Ombyggd å Karlskrona Örlogsvarv 1903-1904. Utrangerad enl. K.
Br. den 25 aug 1922 och såld till ett pris av 49.055 kr.

Tirfing byggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1866.
Ombygd vid Finnboda Slip 1903-1904. Utrangerad enl. K. Br. den
25 aug 1922 och såld till ett pris av 49.055 kr.
 
B 31Loke, monitor nr 4 och nr 5Byggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1871.
Utrangerad 1893. Såld 1900.
 
B 32Garmer, pansarbåtByggd vid Motala Verkstad. Levererad 1868. Utrangerad
1893. Skorvet sålt 1900.
 
B 33Sköld, pansarbåtByggd vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererad 1869.
Maskin och ångpanna tillverkade i New York och över-
lämnade som gåva av John Ericsson (förvaras i Tekniska
Museet). Utrangerad 1903. Använd som skjutmål och sänkt
1907.
 
B 34Fenris, pansarbåtByggd vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererad 1872.
Utrangerad 1903. Såld 1905.
 
B 36Hildur, bepansrad kanonbåtByggd vid Södra varvet, Stockholm. Levererad 1872. Ombyggd vid Gävle mek. verksatd 1908-1909. Utrangerad och såld 1919. 
B 37Gerda, bepansrad kanonbåtKanonbåten Gerda byggd vid Bergsunds Mek. Verkstad Levererad 1873. Ombyggd vid Motala Verkstads
filial i Stockholm 1908-1909. Utrangerad
 
B 38Ulf, bepansrad kanonbåtKanonbåten Ulf. Byggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1873. Ombyggd 1894-96. Utrangerad 1919 
B 39Björn, bepansrad kanonbåtKanonbåten Björn byggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1874. Ombyggd vid Gävle
Mek. verkstad 1908-09. Utrangerad 19
 
B 40Berserk, bepansrad kanonbåtKanonbåten Berserk byggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1874. Ombyggd
1896-99. Utrangerad 1919.
 
B 41Sölve, bepansrad kanonbåtKanonbåten Sölve byggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1875. Ombyggd
1898-1901. Utrangerad och ombyggd till oljepråm 1919. Såld 1949
 
B 42Folke, bepansrad kanonbåtKanonbåten Folke byggd vid Motala Verkstad, Norrköping. Levererad 1875. Ombyggd 1900-8
vid Flottans varv i Stockholm. Utrangerad 1919.
 
B 43Folke, 3:e klass pansarbåt (ombyggd) 
B 44Sölve, 3:e klass pansarbåt (ombyggd) 
B 45Hildur, Björn, Gerda, 3:e klass pansarbåtar (ombyggda) 
B 48Blenda och Disa, kanonbåtarKanonbåten Blenda byggd vid Lindholmens Mek. Verkstad. Levererad 1874. Ombyggd
till depå- och verkstadsfartyg 1906, till depåfartyg för undervattensbåtar 19 . Utrangerad
1930. Därefter logementsfartyg vid Vaxholms kustartilleriregemente. Såld 1945.

Kanonbåten Disa byggd vid Karlskrona Örlogsvarv 1873-76. Expedition till England aug-
okt 1877 för insättning av där tillverkat lavettage. Utrangerad 1927 och sänkt genom
beskjutning s. å.
 
B 50Blenda, kanonbåt 
B 51Disa, kanonbåtRitning å papper: Se Blenda 
B 52Urd, kanonbåtByggd vid Kockums Mek. Verkstad. Levererad 1877.
Utrangerad.
 
B 53Verdande, kanonbåtByggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1878.
Förändrad till lasarettsfartyg 1908-1909. Utrangerad
1928 och sänkt genom beskjutning.
1. Ritningar å väv
2. Ritningar på papper
 
B 54Verdande och Skuld, kanonbåtarKanonbåten Skuld byggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1879.
Utrangerad.
 
B 57Skagul, kanonbåtKanonbåten Skagul. Byggd vid Bergsunds Mek Verkstad.
Levererad 1878. Utrangerad 1928 och sänkt genom beskjutning.
 
B 58Rota, kanonbåtKanonbåten Rota. Byggd vid Bergsunds Mek Verkstad.
Levererad 1878. Förändrad till gniststationsfartyg 1908.
Utrangerad 1928 och sänkt genom beskjutning s. å.
 
B 59Skäggold, kanonbåtKanonbåten Skäggold. Byggd vid Bergsunds Mek. Verkstad.
Levererad 1879. Förändrad till moderfartyg för undervattens-
båtar 1911-12 vid Örlogsvarvet i Karlskrona. Förstörd genom
brand 1919. Utrangerad 1922. Såld 1923.
 
B 60Rota, Skagul, Skäggald, kanonbåtar 
B 63Verdande, Rota, Skagul, Skäggald, kanonbåtar 
B 67Edda, kanonbåtKanonbåten Edda. Byggd å Karlskronas Örlogsvarv. Levererad 1885.
Ombyggd till handminfartyg i Karlskrona 1906-1907. Utrangerad och
såld 1924.
 
B 68Ran, minfartygMinfartyget Ran. Byggt vid Bergsunds Mek. Verkstad.
Levererat 1877. Ombyggt 1882 till chefsfartyg. (Drott).
 
B 69Drott, chefsfartygChefsfartyget "Drott" (f.d. minfartyget Ran).
Utrangerat och sålt 1924.
 
B 70Svensksund, kanonbåtKanonbåten Svensksund. Byggd vid Kockums Mek. Verkstad, Malmö.
Levererad
 
B 71Örnen, torpedkryssareTorpedkryssaren Örnen. Byggd vid Lindholmens Mek. Verkstad. Levererad 1897.
Överförd till depåfartyg 1929. Utrangerad 1947.
 
B 72Jacob Bagge, torpedkryssareTorpedkryssaren Jacob Bagge. Byggd vid Kockums Mek Verkstads AB. Levererad 1898.
Ombyggd till flygdepåfartyg 1925. Utrangerad 1947.
 
B 73Claes Horn, torpedkryssareTorpedkryssaren Claes Horn. Byggd å Södra Varvet, Stockholm.
Levererad 1899. Utrangerad 1923 och såld 1924.
 
B 74Clas Uggla, torpedkryssareTorpedkryssaren Clas Uggla. Byggd vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererad 1900..
Strandade på Storgrund, syd om Ulvö den 22 juni 1917. Sönderbröts och sjönk den 26
aug. 1917.
 
B 75Psilander, torpedkryssareTorpedkryssaren Psilander. Byggd vid Bergsunds Mek. Verkstad.
Levererad 1900. Överförd till depåfartyg 1929. Utrangerad enligt
1936 års försvarsbeslut.-
 
B 76Mode, jagareJagaren Mode. Byggd hos Yarrow & Co Ltd. London. Levererad
1902. Utrangerad 1928. Därefter använd som skjutmål.
 
B 77Magne, jagareJagaren Magne. Byggd hos J Thornycraft & Co Ltd. London.
Levererad 1905. Utrangerad 1936
 
B 78Vale, Ragnar, Sigurd, Vidar, jagareJagarna Vale, Ragnar, Sigurd och Vidar. Vale, Ragnar och Vidar byggda vid Kockums Mek. Verkstad och levererade 1907, 1908 och 1909 resp. Sigurd byggd vid Lindholmens Varv och levererad 1908.
Samtliga utrangerade 1947. Vidar ändrad till "osänkbart" stridsmål genom att fyllas med lättbetong.
 
B 82Hugin, Munin, jagareJagarna Hugin och Munin. Hugin byggd vid Götaverken, levererad 1911, utrangerad 1947.
Munin byggd vid Kockums Mek. Verkstad, levererad 1913, utrangerad 1947.
 
B 84Wrangel, Wachtmeister, jagareJagarna Wrangel och Wachtmeister. Byggda vid Lindholmens Mek Verkstad, Göteborg.
Levererade 1918. Utrangerade 1947.
 
B 86Romulus, Remus, jagareJagarna Romulus och Remus. Inköpta från Italien 1941. Utrangerade 1958 
B 88Klas Uggla, jagareJagaren Klas Uggla. Byggd å Karlskrona örlogsvarv. Levererad 1932.
Sjönk 1940 å Hårsfjärden tillika med jagarna Göteborg och Klas horn,
efter explosion av okänd anledning.
De nu till Kra. från marinförvaltningen överlämnade ritningarna beröra den
elektriska detaljen och utgöras av leveransritningar från Lath och Rosén.
 
B 89StångminbåtarMinbåtarna No 1 Spring, No 2, 3, 4, 5, 6 och 7 byggda No 1 hos J. Thornycroft & Co Ltd, London. Levererad
1875.
No 2-7 byggda på Galärvarvet och levererade No 2 1877, No 3 1878, No 4, 5, 6 och 7 1879.
No 3-7 ursprungligen stångminbåtarna No 143, 145, 147, 149 och 151.
No 7 försedd med hydrauliska motorer. Ändrad till bevakningsbåt 1902-03, varvid ångmaskin insattes.
Genom K. Brev den 8.2.1907 överförda till Kustartilleriet och 1910 benämnda vedettbåtar.
 
B 9061 Rolf, 2:a klass minbåt2:dra kl minbåt Nr 61 Rolf (Blink). Byggd på Galärvarvet.
Levererad 1880. 1903 bevakningsbåt Nr 6, 1910 vedettbåt Nr 6.
Utrangerad 1919
 
B 9163 Blixt, 2:a klass minbåt2:dra kl. minbåt No 63 Blixt (ex Seid). Byggd hos J Thornycraft & Co, London.
Levererad 1882. Ändrad till bevakningsbåt No 7, 1907.
 
B 9265 Galdr, 67 Narv, 69 Nörve, 2:a klass minbåtar2:dra klass minbåtarna No 65 Galdr, No 67 Narf och No 69 Nörve.
Byggda på Galärvarvet. Levererade 1886. No 65 ändrad till
bevakningsbåt No 8 1907. No 67 och 69 ändrade till vedettbåt
No 9 och 10 resp 1910.
 
B 9571 Bygve, 73 Bylgia, 2:a klass minbåtar2:dra kl. minbåtarna No 71 Bygve och No 73 Bylgia. Byggda på Galärvarvet och
levererade 1887. Ändrade 1910 till vedettbåt No 11 och No 12 resp.
 
B 9775 Agda, 77 Agne, 2:a klass minbåtar2:dra kl. minbåtarna No 75 Agda och No 77 Agne.
Agda byggd på Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1891.
Agne byggd på Galärvarvet. Levererad 1892
Ändrades 1910 till vedettbåt. No 13 och No 14 resp.
Agne utrangerad och såld 1924. Agda använd som skjutmål och sänkt 1925.
 
B 99Nr 79, 81, 83, 85, 2:a klass torpedbåtar2:dra kl. torpedbåtarna No 79, 81, 83 och 85
No 79 och 81 byggda på Galärvarvet. Levererade 1902.
No 83 och 85 byggda vid Motala Verkstad, Levererade 1903.
1910: Vedettbåtar No 23-26
Ritningsförteckning (eirningar med nummerbeteckning av typ 121/43 proveniens
ingenjördepartementet, Stockholm, övriga marinförvaltningen)
 
B 103Nr 5-12, 14, 15, 2:a klass torpedbåtar2:dra kl. torpedbåtarna No 5 (ex. No 87). No 6 (ex No 89). No 7 (ex. No 91).
No 8 (ex. No 93) No 9 (ex. No 95) No 10 , 11, 12, 14, 15.
No 5 och 6 byggda vid Karlskrona Örlogsvarv. Levererade 1908.
No 7 byggd vid Galärvarvet. Levererad 1907.
No 8 och 9 byggda vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererade 1907.
No 10 och 11 byggda vid Galärvarvet. Levererade 1909.
No 12, 14 och 15 byggda vid Motala Verkstad. Levererade 1908
 
B 106Nr 1 Hugin, 1:a klass minbåtMinbåten No 1 Hugin. Byggd hos J. Thornycroft & Co, London.
Levererad 1884. Ändrad till vedettbåt No 15 1910
 
B 107Nr 3 Munin, 5 Freke, 7 Gere, 1:a klass minbåtMinbåtarna No 3 Munin, No 5 Freke och No 7 Gere. Byggda
vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererade 1887.
1906: Freke ändrad till No 2, Gere till No 4.
1910: Vedettbåtar med No 16, 17, 18 resp.
 
B 110Nr 9 Gondul, 11 Gudur, 1:a klass minbåtarMinbåtarna No 9 Gondul och No 11 Gudur.
Byggda på Karlskrona Örlogsvarv. Levererade 1894.
1910: Gondul vedettbåt No 21, Gudur No 22
 
B 112Komet, 1:a klass torpedbåtTorpedbåten Komet. Buggd vid Schichsuvarvet, Elbing.
Levererad 1896
 
B 113Blixt, Meteor, Stjerne, Orkan, Bris, Vind, Virgo, Mira, Orion, Sirius, Kapella, 1:a klass torpedbåtar1:a klass torpedbåtar Blixt, Meteor, Stjärna, Orkan, Bris,
Vind, Virgo, Mira, Orion, Sirius, Kapella.
Samtliga utom Kapella byggda vid Karlskrona Örlogsvarv
och levererade Blixt, Meteor, Stjärna 1898
Orkan, Bris och Vind 1900, Virgo, Mira 1902 och Orion,
Sirius 1903.
Kapella byggd vid Lindholmens Mek. Verkstad och levererad
1904.
Från år 1921benämnda vedettbåtar med nummer 27 (Blixt) - 37 (Kapella).
No 31, 32, 34, 37 utrangerade enl 1936 års försvarsbeslut.
No 27, 28, 30 och 35 utrangerade 1947.
 
B 124Plejad, 1:a klass torpedbåtTorpedbåten Plejad. Byggd hos Normand et Co. Le Havre.
Levererad 1905. Typbåt för den fäljande Plejadklassen.
Utrangerad 1932 och använd som skjutmål.
 
B 125Antares, Arcturus, Altair, Argo, Castor, Pollux, Iris, Thetis, Astrea, Polaris, Perseus, Rigel, Vega, Vesta, 1:a klass torpedbåtar1:sta klass torpedbåtarna. Spica, Antares, Arcturus, Altair, Argo,
Castor, Pollux, Thetis, Astrea, Polaris, Iris, Perseus, Regulus,
Rigel, Vega och Vesta.
Spica byggd vid Bergsunds Mek. Verkstad 1908.
Antares, Arcturus, Iris och Thetis byggda vid Götaverken 1909.
Altair, Argo och Astrea byggda vid Bergsund 1909.
Castor och Pollux byggda vid Karlskrona Örlogsvarv 1909.
Polaris, Perseus, Regulus och Rigel vid Bergsund 1910.
Vega och Vesta vid Karlskrona Örlogsvarv 1911.

Utrangerade 1944: Argo, Regulus, Rigel, Vega och Vesta.
Regulus ändrad till perifonövningsfartyg 1945.
Rigel ändrad till värme- och belysningsfartyg.
Utrangerade 1947: Spica, Antares, Altair, Iris, Astrea,
Polaris och Perseus.
Polaris ändrad till bogsermålfartyg.
 
B 141Svea, pansarbåtPansarbåten Svea. Byggd vid Lindholmens Verkstad,
Göteborg. Levererad 1886. Ombyggd 1903. Ombyggd
till depå- och verkstadsfartyg för ubåtar 1921. Utrangerad
1942.
 
B 142Göta, pansarbåtPansarbåten Göta. Byggd vid Lindholmens Mek. Verkstad, Göteborg.
Levererad 1891. Ombyggd vid Örlogsvarvet i Karlskrona 1900-1901
(K. Brev den 19 juni 1900). Förändrad till logementsfartyg 1926-27 å
Karlskrona Örlogsvarv. Utrangerad 1943.
 
B 143Thule, pansarbåtPansarbåten Thule. Byggd vid Bergsunds Mek Verkstad avd. Finnboda, Stockholm
1891-1893. Förändrad enl K. brev den 1/3 1901. Färdig 1903. Överförd till logements-
fartyg 1923. Utrangerad 1928.
 
B 144Oden, pansarbåtPansarbåten Oden. Byggd vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererad 1897.
Ombyggd vid Karlskrona Örlogsvarv 1915. Utrangerad 1937.
 
B 145Thor, pansarbåtPansarbåten Thor. Byggd vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererad
1899. Ombyggd vid Karlskrona Örlogsvarv 1914-15. Utrangerad 1937.
 
B 146aNiord, pansarbåtPansarbåten Niord. Byggd vid Lindholmens verkstad, Göteborg.
Levererad 1899. Ombyggd vid Karlskrona Örlogsvarv 1916-17.
Ombyggd till logementsfartyg för skeppsgossar 1935.
 
B 146bThor och Niord, Pansarbåtarna 
B 147Dristigheten, pansarbåtPansarbåten Dristigheten. Byggd på Lindholmens Varv, Göteborg.
Levererad 1901. Ombyggd till flygdepåfartyg på Galärvarvet 1930.
Utrangerad 1947.
 
B 148Äran, pansarbåtPansarbåten Äran. Byggd å Lindholmens Verkstad, Göteborg.
Levererad 1902. Utrangerad 1947.
 
B 149Wasa, pansarbåtPansarbåten Wasa. Byggd å Finnboda Slip. Levererad 1902. Utrangerad 1941
och använd för övningar i maskinstridstjänst. Såld för nedskrotning 1960.
 
B 150Tapperheten, pansarbåtPansarbåten Tapperheten. Byggd vid Kockums Mek. Verkstad, Malmö.
Levererad 1903. Utrangerad 1947. Såld för nedskrotning 1950.
 
B 151Manligheten, pansarbåtPansarbåten Manligheten. Byggd vid Kockums Mek Verkstad, Malmö.
Levererad 1904. Ombyggd vid Götaverken 1941-42. Utrangerad 1950.
 
B 152Sverige, pansarbåtPansarskeppet Sverige. Byggd vid Götaverken. levererad 1917.
Större ombyggnader 1922-1924, 1931-1933, 1939-1940. Utrangerad
1950 (K. Brev den 24 febr 1950). Sålt för nedskrotning 1958.
 
B 153Drottning Victoria, pansarbåtPansarskeppet Drottning Victoria. Byggt på Götaverken. Levererat ?.
Utrangerat 1957 (K Brev den 22 mars 1957). Sålt för nedskrotning 1959 till
marinverkstäderna, Karlskrona.
 
B 154Oscar II, pansarbåtPansarbåten Oscar II. Byggd vid Lindholmens Mek. Verkstad, Göteborg.
Levererad 1907. Ombyggd och moderniserad 1938-39. Utrangerad 1950
och förändrad till övningsfartyg för maskinstridstjänstskolan.
(Största delen av Oscar II:s i marinförvaltningen förvarade ritningar blevo
vid vindsröjning 1957 brända)
 
B 155Fylgia, pansarkryssarePansarkryssaren Fylgia. Byggd vid Bergsunds Mek Verkstad (Finnboda).
Levererad 1907. Moderniserad 1938-1940 vid ÖVK. Utrangerad genom K Brev
den 30 jan 1953. Därefter använd som skjutmål.
(Större delen av Fylgias i marinförvaltningen förvarade ritningar blevo vid
vindsröjning 1957 brända)
 
B 156Clas Fleming, minkryssareMinkryssaren Clas Fleming. Byggd vid Bergsunds Mek. Verkstad å Finnboda Slip. Levererad 1914.
Ombyggd och förlängd vid Götaverken samt försedd med varmluftsmaskineri 1938-1940.
Utrangerad 1958. Såld för nedskrotning 1960.
 
B 157Ångkranpråm nr 1-8Byggda N4 1 vid Kockums Mek Verkstad 1875. Nr 2 och 3 på Galärvarvet 1878 1879.
Nr 4 och 5 i Karlskrona 1884-85. Nr 6 på Galärvarvet 1893. Nr 7 på Galärvarvet 1902.
Nr 8 vid Kockums Mek Verkstad 1904. Överförda till Kustartilleriet jämlikt K Brev 8/2 07.
 
B 158Ångkranpråm nr 9Byggd på Karlskrona Örlogsvarv 1911-12 
B 160HandkranpråmHandkranpråm för fasta minförsvaret.
Byggd vid Oscarshamns Mek Verkstad 1907.
 
B 161Ballongfartyg nr 1Byggt vid Lindholmens Verkstad. Levererat 1903. Tilldelat
Vaxholms Kustartilleriregemente 1916. Utrangerat 1927 och
sålt 1929.
 
B 162Carl Edholm, bevakningsfartygByggd å Karlskrona örlogsvarv. Levererad 1905.
 
B 163Lysmaskinbåt nr 1, 2, V.19Lysmaskinbåtarna No 1 och No 2. Byggda å Kungl Flottans varv i
Stockholm, No 1: 1896 och No 2: 1899

Lysmaskinbåt
Byggd vid Bogesunds Mek Verkstad 1915. Ombyggd till
vedettbåt No 19 år 1923
 
B 166Lägg ut, minkabelbåt Vb. 41Byggd vid Kockums Mek. Verkstad. Levererad 1886.
Utrangerad 1946.
 
B 167Minkabelbåt nr 1, Vb. 42 och 2, Vb. 43Minkabelbåtar Nr 1 och Nr 2 för minpositionen G.E.
(vedettbåtarna Nr 42 och Nr 43)
Byggda vid Motala Verkstad. Levererade 1902.
 
B 169Projekt till bepansrad fregattProjekt till bepansrad fregatt om 600 hkr att föra 15
kanoner av V Gjerling 1864
 
B 170Minbåtsprojekt 
B 171Projekt till kanonångjollar, kanonslupar, bepansray tornfartyg och bepansrade kanonbåtar m.m. 
B 174Pansarbåtsprojekt 1913 - 14 mm. 
B 175Förslag till pansarskepp och kustförsvarsfartyg 
B 175aFörslag till jagare 
B 176Postångfartyg 
B 177Isbrytande fartyg, ångfartygIsbrytande ångfartyg, sjömätnings- och torpedinskjutningsfartyg 
B 178Sjömätningsfartyg 
B 179Torpedinskjutningsfartyg 
B 180Atle och Ran, bogserbåtarBogserbåten Atle. Byggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1900.
Bogserbåten Ran. Byggd å Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1913.
 
B 184Motorpråmar 
B 185Minpråm nr 13 
B 186Varvsbåtar, ångfärja, ångslupar m.fl. 
B 187Ångslupar m.m. för fasta minförsvaret 
B 188Ångmaskiner och ångpannor 
B 189Krängningsförsök 
B 190aSignaleringsanordningar 
B 190bBåtemblem
 
B 191Lavettage 
B 192DiverseInplaceras sedemera å resp fartyg. Förvaras i box 1, mak A 
B 193Amerikanska fartyg
 
B 194Engelska fartyg 
B 195Diverse utländska fartyg 
B 196Franska projekt 
B 197Förslag till förflyttning av delar av Galärvarvet samt flottstationsförslag 
B 198Hajen, undervattensbåtUndervattensbåten N:o 1 = Hajen (1905). Ubåt typ Richson. Byggd på
Stockholms örlogsvarv 1902 - 1904. Ombyggd vid Bogesunds Mek.
Verkstad 1915 - 1916. Utrangerad 1922.
 
B 199Hvalen, undervattensbåtHvalen (1909). Undervattensbåt typ Fiat. Byggd i Spezia aug. 1907 -
juli 1909. Utrangerad 1919.
 
B 200Undervattensbåt nr 2, 3 och 4Undervattensbåtarna No. 2, 3, 4 (typ Richson). Byggda i Motala. No 2
mars 1908 - nov 1909. No 3 mars 1908 - dec 1909. No 4 sept 1908 - sept 1909.
Utrangerade nov 1927, dec 1927, sept 1928 resp.
1. Förslag till undervattensbåt, fastställt den 13 sept 1907
2. Inredningsritning (1910)
 
B 201Svärdfisken, Tumlaren, undervattensbåtarSvärdfisken och Tumlaren. (typ Fiat). Byggda vid Kockums Mek
Verkstad juni 1912 - nov resp dec 1914. Utrangerade 1936.
 
B 202Gäddan, Laxen, undervattensbåtarUb. Gäddan och Laxen. Byggda vid Karlskrona örlogsvarv
mars 1913 - april resp. mars 1915. Utrangerade 1933.
 
B 203Delfinen, undervattensbåtUb. Delfinen (typ Richson). Byggd å Bergsund juni 1912 - juli 1915.
Utrangerad 1933.
 
B 204Braxen, Abborren, undervattensbåtarUb. Braxen och Abborren (typ Richson). Byggda i Karlskrona
febr 1914 - juli 1916. Utrangerade 1934.
 
B 205Hajen, Sälen, Valrossen, undervattensbåtHajen, Sälen och Valrossen, (typ Fiat). Byggda å Kockums Varv mars 1915-1920.
Utrangerade mars 1943.
 
B 206Bävern, Illern, Uttern, undervattensbåtar samt tysk ubåt Weser
 
B 207Valen, undervattensbåt
 
B 208Draken, Gripen, Ulven, undervattensbåtar 
B 209Delfinen, Nordkaparen, Springaren, undervattensbåtar 
B 210Projekt 
B 211Periskop 
B 212Diverse ritningar 
B 213Ritningar i papptuber, undervattensbåtar 
CArtilleriritningar 
DTorpedritningar 
EMinritningar 
FSupplementritningar 

 Volymer (50 st)

Referenskod 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50