Första livgrenadjärregementet  (1628 – 1927)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
Alternativa namn
Östgöta infanteriregemente  (1628 – 1791)
Livgrenadjärregementets rothållsdivision  (1791 – 1816)
Livgrenadjärbrigadens rothållsdivision  (1791 – 1816)
Första livgrenadjärregementet  (1816 – 1927)
I4
HistorikÖstgöta infanteriregemente (1628)-1791
Livgrenadjärregementets (ibland kallat livgrenadjärbrigadens) rothållsdivision 1791-1816
Första livgrenadjärregementet 1816-1927
Regementets ursprung var de fänikor som sattes upp i Östergötland under 1500-talet. 1619 bildades ett stort landsregemente tillsammans med Jönköpings län men detta förband delades 1628. Det ena kom sedermera att kallas Östgöta infanteriregemente. Indelningsverket infördes 1685 och förbandet var roterat i Östergötlands län. 1719-1816 var regementet förenat med Östgöta kavalleriregemente. Mötesplats var Malmen till 1922 då man kasernerades i Linköping. Regementet hade beteckningen I 4 från 1816 och uppgick 1928 i det nybildade Livgrenadjärregementet. Observera att 169 volymer av diverse handlingar 1658-1906 finns i en kronologisk serie.
Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Odefinierat värde)
ReferenskodSE/KrA/1652
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/seEFr0N4rX61p03GjpvwY3


Arkivbeskrivning
Regementsskrivarkontoret
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Köksföreståndarens expedition
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beväringsbeklädnadsdirektionen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
9. Kompaniet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Provianteringsdirektionen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
1. Livkompaniet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Första livgrenadjärregementet (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
6. Vreta Klosters kompani
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
12. Kompaniet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Furageuppbördsmannen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
4. Ydre kompani
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beklädnadsdirektionen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Skyddstruppskompaniet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Regementskvartersmästaren
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kulsprutekompaniet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Vikbolandsdetachementet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Regementsintendenten
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
II Bataljonen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Majorsexpeditionen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Supplement 1
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
7. Motala kompani
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Yrkeskompaniet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
III Bataljonen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsavdelningen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Mobiliseringsavdelningen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Boställsdirektion
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Musikkåren
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
I Bataljonen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Regementsveterinären
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sparbanksdirektionen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
5. Ombergs kompani
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förrådsförvaltaren
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
10. kompaniet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
2. Stångebro kompani
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Regementsläkaren
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Regementsexpeditionen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
3. Kinds kompani
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
8. Östanstångs kompani
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsdomaren i Första livgrenadjärregementets med flera krigsrätter
Ingår i: Krigsdomare
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
11. Kompaniet
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Regementskommissarien
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Vapenvårdsavdelningen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Mobiliseringsavdelningen och landstormen
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kassaförvaltningen (1908-)
Ingår i: Första livgrenadjärregementet
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))