Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Generalstaben  (1873 – 1937)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
HistorikGeneralstaben tillkom 1873 (SFS 1873:87). Generalstabens uppgifter var bl. a. att bidra till den krigsvetenskapliga bildningen inom armén, utbilda sina officerare och avlämna dessa till tjänst hos andra myndigheter, studera militärväsendet utomlands, i detalj utarbeta planer för arméns moblisering och dess koncentrering på olika krigsskådeplatser, skriva landets krigshistoria och vårda dess krigshistoriska arkiv, utföra landets militära kartläggning samt dess undersökning och beskrivning i militärt hänseende (varigenom Topografiska kåren uppgick i Generalstaben).
Generalstaben organiserades till en början på en chef med chefsexpedition och fyra avdelningar: kommunikationsavdelningen (1873-1937), militärstatistiska avdelningen (1873-1908), krigshistoriska avdelningen (1873-1937) med krigsarkivet och topografiska avdelningen (1873-1937).
Uppgiften att handha rikets militära kartläggning överfördes till Rikets allmänna kartverk 1894. Den militärstatistiska avdelningen delades 1908 upp på tre: centralavdelningen, organisationsavdelningen och utrikesavdelningen. År 1912 delades kommunikationsavdelningen. Den enda delen behöll det gamla namnet och ägnade sig åt det egentliga transportväsendet. Den andra kallades tekniska avdelningen och ägnade sig år telegraf, telefon, ballonger, flygmaskiner, bilar m. m.
Den tekniska avdelningen upphörde 1712 1931 och ersattes av utbildningsavdelningen, som dessutom handlade frågor om reglementen och instruktioner som rörde utbildningen.
Generalstaben upphörde 1/7 1937 och dess uppgifter övertogs i första hand av försvarsstaben och arméstaben. För fullständig historik se BÖ 1:34.
ReferenskodSE/KrA/1667
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/wOEFr0N4rX61p03GjpvwY3


Arkivbeskrivning
Inrikesavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Chefens för Generalstaben arkiv
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Pressdetaljen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kommunikationsavdelningen 1873-1937
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Centralavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tekniska avdelningen 1912-1931
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kommunikationsavdelningen 1873 - 1937
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flera avdelningar
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Generalstabens stalletablissement
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utrikesavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utrikesavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Centralavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utbildningsavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Organisationsavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kassaförvaltningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Gustaf Adolfsverket (Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshistoriska avdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Generalstaben (Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utbildningsavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Organisationsavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Chefsexpeditionen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Inrikesavdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshistoriska avdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Topografiska avdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tekniska avdelningen 1912 - 1931
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Chefsexpeditionen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militärstatistiska avdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Topografiska avdelningen
Ingår i: Generalstaben
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
Arkivbeskrivning
Mönsterås. Generalstabens karta öfver Sverige 1874. [Karta över del av Kalmar län.]
Ingår i: Uppsala läns södra domsagas häradsrätt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan för indelning af Generalstabens karta öfver Sverige. Södra delen. [På baksidan visas indelning för andra karttyper. Odaterad.]
Ingår i: Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta över Sveriges indelning i militära inskrivningsområden]
Ingår i: Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskarta över Östhammar samt en plan för indelning av generalstabens karta över Sverige, södra delen, 1880.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Oscarshamn. Generalstabens karta öfver Sverige 1875 [Karta över del av Kalmar län.]
Ingår i: Uppsala läns södra domsagas häradsrätt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Sverige. Översiktskarta från år 1906.]
Ingår i: Strödda accessioner av kartor och ritningar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Generalstabens Karta över Trosa och trakten däromkring, märkt V.Ö. 33.]
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Sveriges militära indelning.
Ingår i: Gamla Uppsala kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Böda. Generalstabens karta öfver Sverige 1875 [Karta över del av Kalmar län.]
Ingår i: Uppsala läns södra domsagas häradsrätt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskarta över Västervik, Tjusts härad, Kalmar län, 1883.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Karta över Fryksdals härad, Värmland, 1884-92.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Dalarö. Generalstabens karta öfver Sverige 1875. [Karta över del av Stockholms län.]
Ingår i: Uppsala läns södra domsagas häradsrätt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta över Rönö och Hölebo härad, Södermanlands län, 1901-06.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet (depå: Marieberg))