För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Hälsinge regemente  (1624 – 1994)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
Alternativa namn
I 14  (1816 – )
HistorikRegementets ursprung är de fotfänikor som sattes upp under Gustav Vasas tid i Gästrikland och Hälsingland. 1615 bildades ett landsregemente för hela Norrland som delades 1624 i två förband, varav ett av dem från 1630 benämndes Hälsinge regemente. Förbandet finns omnämnt i 1634 års regeringsform. Det indelades 1682 inom dåvarande Gävleborgs län. Soldaterna hölls inte med soldattorp. Mötesplatser var fram till 1689 Florhed och 1689-1909 Mohed (båda v Söderhamn). Regementet, som från 1816 hade nummer I 14, kasernerades 1909 i Gävle.
Hälsinge regemente (I 14) sammanslogs den 1 maj 1970 med Gävle försvarsområde (Fo 49, 1982: Fo 21) - till en början i försöksorganisation - och
fr.o. m. den 1 juli 1973 i en fast sådan. I samband med försvarsmaktens omstrukturering 1994 lades brigaden ned medan försvarsområdet övertog regementsnamnet Hälsinge regemente (I 14/Fo 21). I enlighet med 1996 års försvarsbeslut nedlades detta den 31 december 1997.
Hänvisningar till orter
Gävle kommun (Odefinierat värde)
Söderhamns kommun (Odefinierat värde)
ReferenskodSE/KrA/2148
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/cOMFr0N4rX61p03GjpvwY3


Arkivbeskrivning
Enskilda lägerkassan
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Mobliseringsavdelningen Personaldetaljen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Mobliseringsavdelningen Mobdetaljen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Mobiliseringsavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet)
 
7. Ofvansjö kompani
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Hemvärns- och frivilligavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsdomaren i Hälsinge regementes med flera krigsrätter
Ingår i: Krigsdomare
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsförband XII. komb bataljonen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsförband I 44
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet)
 
18. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
15. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjukvårdsavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet)
 
16. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Bildningsrådet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsförband I 44
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tygavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet)
 
Soldathemmet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsförband I 44 avdelning I
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Indelta korpralers pensionskassa
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
10. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utbildningssektionen / Brigadenheten
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
12. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kameralenheten
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Stabsavdelningen med regementsexpeditionen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsförband I 14 avdelning I
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sektion 2 Underhållssektion
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Diverse kompanier
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjukvårdsavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tygavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Musikkåren
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
III. Bataljonen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
5. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
6. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sektion 1 Ledningssektionen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Musikkompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Personalutvecklingsenheten
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Gemensamma bataljonsexpeditionen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Skyddskommittén
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Hälsinge regemente (Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sektion 3 Personalenheten
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fostaben
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Underofficerskårens enskilda kassa
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
1. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kasernvårdsavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
17. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskårens enskilda kassa
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fortenheten
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Studentkompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
11. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
14. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Stabsavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
II. Bataljonen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Alfta kompani
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Intendenturavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet)
 
2. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
IV. Bataljonen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Hälsinge regemente (Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Intendenturavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
9. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
8. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kulsprutekompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Museet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
I. Bataljonen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
13. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsförband I 14
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet)
 
Ledningsenheten
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
4. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
3. Kompaniet
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsdomaren i Hälsinge regementes krigsrätt
Ingår i: Krigsdomare
(Krigsarkivet)
 
Företagsnämnden
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kassaavdelningen
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsförband I 44 krigskassa 50
Ingår i: Hälsinge regemente
(Krigsarkivet (depå: Arninge))