Måndag den 17 februari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

Västernorrlands regemente  (1854 – 2001)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
Alternativa namn
Västernorrlands beväringsbataljon, I 29  (1854 – 1886)
Västernorrlands bataljon, I 29  (1887 – 1892)
I 28  (1902 – 1927)
I 21  (1928 – 1994)
Västernorrlands regemente/Försvarsområde 23  (1974 – 1991)
Västernorrlands regemente/Ångermanlandsbrigaden I21/NB 51  (1991 – 1994)
Försvarsmakten Ångermanlandsbrigaden NB 21  (1994 – 2000)
Försvarsmakten Västernorrlands regemente I 21/Fo 23  (1994 – 2000)
Avvecklingsorganisation Ångermanland  (2000 – 2001)
Hänvisningar till orter
Sollefteå kommun (Sätesort)
ReferenskodSE/KrA/2149


Arkivbeskrivning
Kasernvårdsavdelningen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Stabsavdelningen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Nämnder och kommittéer
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Intendenturavdelningen med expedition
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Inskrivningsavd.
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Förvaltningsavdelningen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Rättskipningsavdelningen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Personalenheten med rättsvårdsdetalj
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
8. kompaniet Örnsköldsviks kompani
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Kameralenheten
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Västernorrlands regemente (I 21/Fo 23), Försvarsmakten
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
Sektion 2 med materielenheten
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Sollefteå armégarnison
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
Försvarsmakten Ångermanlandsbrigaden NB 21
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
Mobiliseringsavdelningen med personaldetaljen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
2. kompaniet Sundsvalls kompani
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Västernorrlands regemente/Ångermanlandsbrigaden (I 21/NB 51)
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
6. kompaniet Ramsele kompani
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Krigsdomaren i Västernorrlands regementes och Norrlands trängkårs krigsrätter
Ingår i: Krigsdomare
(Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
Fortenheten med fastighetsenheten
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Tygavdelningen med tygexpeditionen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
5. kompaniet Sollefteå kompani
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Stabsavdelningen med stabsexpeditionen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Västernorrlands försvarsområde, Västernorrlands regemente och försvarsområde (Fo 23, I 21/Fo 23)
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
7. kompaniet Anundsjö kompani
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Västernorrlands regemente (I 21/Fo 23)
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
1. kompaniet Livkompaniet
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Notarkiv (Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
Västernorrlands regemente (Krigsarkivet (depå: Banérgatan))
 
Landstormssektionen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Sektion 3 med allmän detalj
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Musikkompaniet
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Personaldetaljen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Västernorrlands regemente (Krigsarkivet (depå: Banérgatan, Frihamnen))
 
3. kompaniet Sköns kompani
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
4. kompaniet Härnösands kompani
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Västernorrlands regemente (Krigsarkivet (depå: Frihamnen))
 
Västernorrlands regemente (Krigsarkivet (depå: Banérgatan, Frihamnen))
 
Regementsexpeditionen
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)
 
Läkareexpeditionens arkiv
Ingår i: Västernorrlands regemente
(Krigsarkivet)