Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga liggare och förteckningar

Ystads läroverks arkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11843 – 1969Innehåll: accessionskatalog för biblioteket u.å. 1843-1908, inventarieförteckning 1920,
arkivförteckning 1921,
liggare över fyllnadsprövningar (studentexamen) 1929-50,
d:o (realexamen) 1929-56,
liggare över särskilda prövningar till gymnasiets näst högsta ring 1932-68,
arbetsjournaler för skolköket 1943-59 samt liggare över omprövningar 1949-1969.
 
21865 – 1955Accessionskatalog för den naturvetenskapliga institutionen. 
31874 – 1902Besöksjournal (skolmuseet). 
41882 – 1970Arkivförteckning 1882-1907,
inventarieförteckningar 1889-1908,
kvitton å till andra myndigheter överlämnade arkivalier 1933-70 samt förteckningar över museets samlingar u.å.
 
51905 – 1920Katalog över flyttnings- och inträdesprövningar. 
61920 – 1934Katalog över flyttnings- och inträdesprövningar. 
- [H0001]1929 – 1932Se F IV:1. Katalog över lärjungar som anmält sig till första ringen å gymnasiet. 
71930 – 1933Liggare över uppgifter för enskilt arbete. 
81934 – 1948Katalog över inträdesprövningar. 
91934 – 1967Katalog över inträdes- och flyttningsprövningar. 
101949 – 1967Katalog över inträdessökande till första klassen. 
111950 – 1966Liggare över fyllnads- m.fl. prövningar. 
121956 – 1965Liggare över särskilda prövningar enligt fordringarna för studentexamen.