Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ystads läroverks arkiv


Ystads läroverks arkiv

HISTORIK

Läroverket har under tidernas lopp varit verksamt under olika namn:

Ystads latinskola -1784
Ystads trivialskola 1785-1820
Ystads (lägre) lärdomsskola 1821-1857
Ystads (lägre) elementarläroverk 1857-1879
Ystads (femklassiga) allmänna läroverk 1879-1897
Ystads högre (allmänna) läroverk 1897-1909
Ystads högre allmänna läroverk 1910-1966.

 Serier (34 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Ritningar 
A IKollegiets protokoll 
A IIKlasskonferensprotokoll 
A IIIÄmneskonferensprotokoll 
A IVÖvriga protokoll 
B IKoncept (kopior till utgående skrivelser) 
B IIKopior av utfärdade tjänstgöringsbetyg 
C IDiarier 
D I aKataloger (tryckta) 
D I bElevmatriklar 
D I cElevkort 
D II aBetygskataloger 
D II bBetygstabeller i studentexamen 
D II cBetygstabeller i realexamen 
D IIILiggare över lärare och annan personal 
D IVÖvriga liggare och förteckningar 
E IInskrivningshandlingarHandlingarna efter 1916 utgallrade jämlikt riksarkivets gallringsbeslut 421/1974. 
E IIHandlingar ("årshandlingar") 
E IIIInkomna skrivelser 
F IHandlingar rörande skola, undervisning, elever 
F II aSchemata och arbetsordningar 
F II bÅrsredogörelser (tryckta) 
F III aStudentexamensscriptaGallring verkställd jämlikt riksarkivets gallringsbeslut 329/1972. Skrivningar bevaras i samtliga ämnen 1892-1900 och därefter endast skrivningarna i modersmålet. 
F III bRealexamensscriptaGallring verkställd jämlikt riksarkivets gallringsbeslut 411/1974. 
F IVHandlingar angående lärare 
F VHandlingar rörande läroverksbyggnaden 
F VIÖvriga ämnesordnade handlingar 
G I aRäkenskaper och räkenskapshandlingar 
G I bVerifikationerVerifikationerna 1958-66 innehåller avlöningslistor. 
G IIAvlöningsräkenskaper 
Ö IFotografier av lärare och elever 
Ö IIArkiv med främmande proveniens 
Ö IIIOplacerade handlingar