bild
Arkiv

Norra Åsbo häradsrätts arkiv


Norra Åsbo häradsrätt



Norra och Södra Åsbo härader i Kristianstads län var 1682-1877 förenade till en domsaga som 1691 utökades med Bjäre härad. Tingsställe för Norra Åsbo var Åby från och med 1682. Jämlikt kungl. brev 1 juni 1877 blev Norra Åsbo från och med 1878 egen domsaga med tingsställe i Åby.

Norra Åsbo härad omfattar socknarna Fagerhult, Färingtofta, Gråmanstorp, Hishult (hemmanen Smedshult 7-10, Långhalt 1-4, Boalt 5-8, resten av socknen i Höks härad), Konga (del av t.o.m. 1885, därefter Onsjö härad), Källna, Munka-Ljungby, Oderljunga, Perstorp, Riseberga, Rya, Röstånga (mindre del av t.o.m. 1886, därefter Onsjö härad), Tåssjö, Tåstarp (t.o.m. 1951, därefter Södra Åsbo och Bjäre domsaga), Vedby, Örkelljunga, Össjö, Östra Ljungby.

Norra Åsbo häradsrätt upphörde i slutet av 1970 för att 1971 ersättas av Klippans Tingsrätt.

 Serier (163 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serieKartor som i häradsrättens förteckning hade signum Ö II har troligen överförts till Landsarkivets kart- och ritningssamling. 
A I aDomböcker vid lagtima tingSerien inb. med undantag av n:r 3-8 och 12-37. I domböckerna äro införda: Lagfarts- och inteckningsärenden före 1744 ST, förmynderskapsärenden före 1757 HT, äktenskapsförordsärenden före 1776 HT. Tillsammans med domböckerna äro inbundna: Småprotokoll från 1744 ST, spridda urtima tingsprotokoll och saköreslängder från 1723.

Volym 1-253 finns på mikrokort.
 
A I bUrtima tingsprotokollVolym 1-20 finns på mikrokort. 
A I cSärskilda häradsrättsprotokoll 
A I dHäradssynerättsprotokollVolym 1 finns på mikrokort. 
A I eMemorialprotokoll 
A I fDombok vid särskild häradsrätt 
A II aUppbuds- och lagfartsprotokollFöre 1744 ST äro lagfartsärendena införda bland målen i domböckerna (A I a).

Efter år 1900 hade serien rubriken "Småprotokoll" i myndighetens tidigare förteckning.
 
A II bInteckningsprotokollFöre 1744 ST äro inteckningsärendena införda bland målen i domböckerna
(A I a).
Volym 1-2 finns på mikrokort.
 
A II cFörmynderskapsprotokollFöre 1757 HT äro förmynderskapsärendena införda bland målen i domböckerna
(A I a).

Protokollen upphörde efter 1953.
 
A II dÄktenskapsförordsprotokollFöre 1776 HT äro äktenskapsförordsärendena införda bland målen i domböckerna
(A I a).
 
A II eAvhandlingsprotokollFöre 1810 äro avhandlingsärendena införda bland målen i domböckerna
(A I a).
 
A II fBouppteckningsprotokollSerien inbunden.

Volym 1-10 hörde i myndighetens tidigare förteckning till serien "Uppbuds- och lagfartsprotokoll" (A II a), som då kallades "Småprotokoll".
 
A II hTomträttsprotokollSerien hade i tidigare förteckning signum A II c. 
A IIIProtokoll vid riksdagsmannaval 
A IVProtokoll vid sammanträden med häradets innevånare 
A V aSyner och ekonomiska besiktningarBuntar. Volym 1-16 finns på mikrokort. 
A V bSkattläggningar 
A V cVärderingarBuntar. 
A V dUndersökningar 
A V eJordrevningsprotokoll m.m. 
A V fProtokoll vid extra förrättningarSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum A III.

Protokollet har numera upphört.
 
A VISyneprotokoll, värderingar m.m. (kronologisk serie från år 1811) 
A VII aKonkursprotokollSerien inbunden.
Protokollet finns numera i akterna.
Vol 3-9 hade i myndighetens tidigare förteckning signum A IV a.
 
A VII bDomhavandeprotokollSerien inbunden.

Protokollet upphört. Ingår numera i beslut i ärenden.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum A IV b.
 
A VII dValprotokollSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signumet A IV d. 
A VII eProtokoll över borgerlig vigsel med bilagor 
A VIIIDomar i tvistemål m.m.Serien inbunden.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum A V.
 
A IX aDomar i brottmålSerien inbunden.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum A VI.
 
A IX bDomar i mål angående erkända förseelserSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum A VI b. 
A IX cBeslut i ärendenSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum A VI c. 
A XUtslag i lagsökningsmålSerien tillagd vid inventering 2006-05.
I arkivbox om ej annat anges.
 
B IBrevböcker och brevkonceptGemensamma för Norra och Södra Åsbo och Bjäre härad. Vol. 1-5 och 11-12 buntar, övriga vol. häften. Vol. 1-5 "Brevkoncept"; vol. 6-12 "Brevböcker".

Serien inbunden.
 
B IIKonceptböcker till gravationsbevis 
B IIIKoncept till fastebrev 
B IVDiverse koncept och avskrifter 
B V bArbetsredogörelser 
B V cRättstatistik 
C IBrevdiarier 
C IIStämningslistorBuntar. 
C IIIDiarier över rättegångsärenden 
C IVVadeböckerSerien upphört. 
C V aFörteckning över anhängiga konkurser 
C V bDiarium över konkursansökningarFör tiden 1864-1921 se Förteckning över anhängiga konkurser (C V a). 
C V cKonkursdagbokSerien inbunden. 
C V dDagbok rörande ackordsförhandlingarInbunden.
Serien tillagd vid inventering 2006-05.
 
C V eFörteckning över gäldenär, som avlagt utmätningsed eller förpliktigats att avlägga sådan ed, men uraktlåtit att fullgöra edgångenArkivbox. 
C V hSpannmålspantregister 
C VIRegister över villkorligt dömda 
C VII bBok över fri rättegångSerien inbunden. I arkivbox.
Serien upphört.
 
C VII eDelgivningsförteckningSerien utgallrad mellan åren 1948 och 1966. 
C VII jMinnesböckerSerien utgallrad med en frist av tio år. 
C VII lDagbok i lagsökningsmål 
C VII mDagbok i handräckningsmålFör tiden 1948-1970 se Dagbok över mål angående betalningsförelägganden (D XI). 
C VII sHandlingar angående arkivet 
C VIII aBoskillnadsrotelInbunden. I arkivbox.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum C I a.
 
C VIII bHemskillnadsrotelSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum C I b. 
C IX aLagfartsböcker 
C IX bInteckningsböcker 
C IX cRegister till lagfarts- och inskrivningsböcker 
C X aRegister över bouppteckningar (kronologiskt)Serien i arkivbox.

Serien tillagd vid inventering 2006-05.
 
C X bRegister över bouppteckningar (alfabetiskt)Serien i arkivbox.
Serien tillagd vid inventering 2006-05.
 
C XIRegister över småprotokollInnehåller register över äktenskapsförord, testamentsbevakning och annat som ingår bland småprotokollen.
Serien tillagd vid inventering 2006-05.
 
D ILiggare angående fastigheter 
D IISaköreslängderVol 2 hade i myndighetens tidigare förteckning signum C VII k. 
D IIIFörteckningar över ingivna bouppteckningar 
D IVFörmynderskapsförteckningar (förmynderskapsböcker)Serien inbunden.

Serien har upphört.
Volym 3-6 hade i myndighetens tidigare förteckning signum C II a.
 
D VRegister över inregistrerade bouppteckningar 
D VIInteckningslistor (rotel) 
D VIILiggare och förteckningar av skilda slag 
D VIII aFörteckning över tvistemålSerien inbunden.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D II a.
 
D VIII bFörteckning över brottmålSerien inbunden.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D II b.
 
D VIII cFörteckning över ärendenSerien inbunden.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D II c.
 
D IX aDagboksbladSerien inbunden.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D III a.
 
D IX bDagboksblad. Tvistemål.Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D III b. 
D IX cDagboksblad. BrottmålSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D III c. 
D IX dDagboksblad. ÄrendenSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D III d. 
D IX eDagboksblad. KonkurserSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D III e. 
D IX fDagboksblad. UtmätningsedSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D III f. 
D XDagbok över mål angående lagsökningSerien inbunden.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D IV.

För tiden före 1948 se Dagbok i lagsökningsmål (C VII l).
 
D XIDagbok över mål angående betalningsföreläggandenSerien inbunden. I arkivboxar.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum D V.

För tiden före 1948 se Dagbok i handräckningsmål, C VII m.
 
D XII aFörteckning över förmynderskapsärenden 
D XII bDiarier över förmynderskapsärendenArkivboxar.
Serien tillagd vid inventering 2006-06.
 
E I aKungliga brev och resolutioner 
E I bFrån Generalguvernören (guvernören) 
E I cFrån Landshövdingarna 
E I dFrån HovrätternaBuntar. 
E IISkrivelserSerien i arkivbox. 
E IIIÖverrättens domarSerien i arkivboxar.

Serien tillagd vid inventering 2006-04.
 
E IVTill Domarämbetet inkomna diverse skrivelserBunt i arkivkartong. 
F I aInneliggande handlingar till lagtima tingBuntar. 
F I bInneliggande handlingar till urtima tingSerien buntad i arkivbox.

Vol 17-26 hade i myndighetens tidigare förteckning signum F I c.
 
F I cInneliggande handlingar till avkortningstingBuntar. 
F I dInneliggande handlingar vid extra förrättningar 
F I eInneliggande handlingar till småprotokoll 
F I eaDiv. lagfarts- och inteckningsprotokollsutdrag från annan domsaga (Västra Göinge domsaga) 
F I fHandlingar till protokoll inför domhavanden 
F II aBouppteckningar HuvudserienInbunden. Alfabetiskt personregister i början av volym 2-18.
Volym 1-50 finns på mikrokort.
 
F II bBouppteckningar TilläggsserieBuntar. Volym 1-14 finns på mikrokort.
 
F IIIKonkursakterBuntar.

Vol 107 och framåt hade i myndighetens tidigare förteckning signum F IV.
 
F III eHandlingar till utmätningsedSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum F IV e.

Serien buntad i arkivboxar.
 
F IVFörmyndarräkningarSerien i arkivboxar.

Vol 36-47 hade i myndighetens tidigare förteckning signum F V a.
 
F IV bUppgift rörande förmyndare och gode mäns förvaltningSerien inbunden om ej annat anges.

För tiden 1862-1923 se Förmyndarräkningar (F IV).

Åren 1924-1950 utgallrade med en frist av tio år.
 
F VDödlistorBuntar. Spridda år. 
F VIUppbudslistorBuntar. Spridda år. 
F VIIByordningar 
F VIIIStämningarSerien i arkivkartonger. 
F IXFullmakterSerien i arkivkartonger. 
F X eHandlingar till förmynderskapsprotokollet 
F X fHandlingar till bouppteckningsprotokollet 
F X faHandlingar angående förrymda makar 
F X gHandlingar till avhandlingsprotokollet 
F XII cHandlingar angående valSerien buntad i arkivbox. 
F XIII aHandlingar angående boskillnadBunt i arkivbox. 
F XIII bHandlingar angående hemskillnad 
F XIII cHandlingar angående äktenskapsskillnad 
F XIV aHandlingar angående villkorligt dömdaSerien buntad i arkivkartong. 
F XIV bHandlingar angående fri rättegång 
F XIV lHandlingar i lagsökningsmålSerien buntad i arkivboxar.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum F VIII l.
 
F XIV mHandlingar i handräckningsmål 
G IRäkenskaper över häradsmedlen 
G IIJordeböcker 
G IIIAkter i ärendenSerien inbunden. 
G IVAkter i lagsökningsmålFör tiden 1938-1947 se Handlingar i lagsökningsmål (F XIV l).

Åren 1957-1970 utgallrade med en gallringsfrist på tio år.
 
G VAkter i mål angående betalningsföreläggandenFör tiden 1938-1947 se Handlingar i handräckningsmål (F XIV m). 
G VIFörmynderskapsakterSerien inbunden. 
G VIIAkter i konkursärendenSerien buntad i arkivbox. 
G VII aAvskrivna konkursansökningarSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
G VIII aAkter i tvistemål (akter som skall bevaras)Serien buntad i arkivbox.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum G I a.

Observera att på grund av gallring förekommer luckor i nummerintervallerna.
 
G VIII cAkter i avskrivna tvistemålSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum G I c.

Utgallrade med en gallringsfrist på tio år.
 
G IX aAkter i brottmål (akter som skall bevaras)Serien buntad i arkivbox.

Serien hade i myndighetens tidigare förteckning signum G II a.

Observera att på grund av gallring förekommer luckor i nummerintervallerna.
 
G IX cAkter i utgallringsbara brottmålSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum G II c.

Åren 1948-1968 utgallrade med en gallringsfrist på 20 år.
 
HDiverse handlingarSerien i buntar, när ej annat angives. 
L IKommisionärens korrespondensSerien saknas enligt inventering 2006-04, troligen utgallrad.

Serien buntad i arkivkartong.
 
L I aBrev till expeditionsnotorSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L I aaExpeditionslistorSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L I abFörteckning över exp. lagfarter och inteckningar hos inskrivningsdomareSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L I acFörteckning över exp.GB hos inskrivningsdomarenSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L I adFörteckning över exp. bouppteckningar och förmynderskapSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L I bBeställningsböckerSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L I cKommissionärsdiarierSerien utgallrad med en gallringsfrist av 12 år mellan åren 1957 och 1964, då serien upphörde. 
L IIKassaböcker (bokföring över lösen och stämpelmedel)Serien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L II aKassaböcker (avser dubbla stämplar)Serien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L II aaKassabok över fri rättegång 
L II bKassaböcker. RättegångskassanSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L II cKassaböcker. ExpenskassanSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L II dRedovisning över utbetalda arvoden till nämndemännenSerien saknas enligt inventering 2006-05, troligen gallrad. 
L III aKommissionärsnotorSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L III aaExpeditionsnotorSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L III bVerifikationer. Giro 21641 samt 221070Serien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L III baVerifikationer. Rättegångskassan. Giro 183947Serien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L III bbVerifikationer. ExpensmedelSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L III bcVerifikationer. Betalda räkningar. Norra Skånes Tidning. Post och Inrikes Tidningar.Serien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L III bdKvittenser å värdepostSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L IVPostböckerSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L VRedovisning över stämplar och stämpelmedelSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
L V aFörteckning över förskottsinbetalda stämpelmedelSerien utgallrad. Gallringsfrist tio år. 
Ö IIIFöremålssamlingEnligt inventering 2006-05 saknas samtliga volymer utom 23. 
Ö IVDiv. inlämnade kassaböcker m.m. (Aktbilagor)Serien i arkivbox, om ej annat anges. 
Ö VKungörelserSerien tillagd vid inventering 2006-05.

Serien i arkivbox.