bild
Arkiv

Asarums kyrkoarkiv


Asarums kyrkoarkiv

HISTORIK

Före 1872 eget pastorat. Därefter moderförsamling i Asarums och Ringamåla pastorat i Listers och Bräkne kontrakt.

År 1701 till 1863 var Asarum annexförsamling till Karlshamn.

Angående Asarums och Ringamåla församlingar:

Enligt Kungligt brev den 27 mars 1872 skulle norra delen av Asarums församling avskiljas från församlingen och under namnet Ringamåla bilda annexförsamling till Asarums församling. Avskiljandet skulle ske när kyrkan för församlingen hade uppförts (1883-01-01).

Följande hemman i Asarums församling skulle ingå i den nya församlingen:

94 Norra Hoka 111 Tranemåla
95 Elmta 112 och 113 Aborremåla
96 Askaremåla 114 Stoffmansbygd
97 och 98 Grimsmåla 115 Ledesmåla
99 Ihre 116 Stensmåla
100 Ljungssjömåla 119 och 120 Härnäs
101 Loberget 121 Kullemåla
102 Hjularemåla 122 Högaböke
103 Dannemark 123 Rumpeboda
104 Påskamåla 124 Bengtsboda
105 Ringamåla 125 Ysnamåla
106 Gyngamåla 126 Pieboda
107 och 108 Svansjömåla 127 Knaggelid
109 Långeboda 128 och 129 Susekull
110 Humlemåla

Kyrkan uppfördes "å hemmanet Långeboda" 1880-1882 och den 1 januari 1883 invigdes kyrkan av kontraktsprosten doktor E H Rohde i Karlshamn och från denna dag avsöndrades Ringamåla församling i kyrkliga hänseende från Asarums församling.

Man bör observera att redan 1875 började särskild husförhörslängd upprättas för det som senare skulle bli
Ringamåla församling. Denna längd 1875-1886 förvaras som volym A I:1 i Ringamåla kyrkoarkiv. I Asarums
födelse- och dopbok 1872-1886 noteras barn födda i Ringamåladelen t o m 1882.

Källor: Blekinge länsstyrelses landskanslis arkiv, inkommen skrivelse nr 54 år 1872 från Kungl Maj:t (D I a: 162) och Lunds Domkapitels arkiv, Prostvisitationsprotokoll 1883 den 23 och 24 juni 1883 från visitation med Asarums och Ringamåla församlingar: bilaga Litt B sista sidan, (F II gb:78).

 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A II cSärskilda förteckningar och register till församlingsböckerna. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. Dateringen avser dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1977 och 1978-1984 sorterade alfabetiskt och 1985-1991 efter personnummer inom respektive avställningsperiod. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. DuplettserieSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden
 
H IIInflyttningsattesterI viss utsträckning förekommer även andra bilagor till kyrkobokföringen.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser, resolutioner och kungörelser
 
K ISockenstämmans potokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar
 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående pastors löneförmåner 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker