bild
Arkiv

Asarums kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13008
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/qzAnrHWo0gPODSCxWtofE6
Omfång
11,2 Hyllmeter 
28,5 Hyllmeter  (-)
8,3 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i sept. och nov. 2017.)
449 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i sept. och nov. 2017.)
92 Fotografier  (Inkom med tilläggsleveransen 2017.)
Datering
1662 – 1999  (Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Karolina Iacobæus
Arkivförteckning (godkänd), Lina Iacobæus
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Asarums församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningTilläggsleverans av 8,3 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar i sept. och nov. 2017.
Inledning (äldre form)Asarums kyrkoarkiv

HISTORIK

Före 1872 eget pastorat. Därefter moderförsamling i Asarums och Ringamåla pastorat i Listers och Bräkne kontrakt.

År 1701 till 1863 var Asarum annexförsamling till Karlshamn.

Angående Asarums och Ringamåla församlingar:

Enligt Kungligt brev den 27 mars 1872 skulle norra delen av Asarums församling avskiljas från församlingen och under namnet Ringamåla bilda annexförsamling till Asarums församling. Avskiljandet skulle ske när kyrkan för församlingen hade uppförts (1883-01-01).

Följande hemman i Asarums församling skulle ingå i den nya församlingen:

94 Norra Hoka 111 Tranemåla
95 Elmta 112 och 113 Aborremåla
96 Askaremåla 114 Stoffmansbygd
97 och 98 Grimsmåla 115 Ledesmåla
99 Ihre 116 Stensmåla
100 Ljungssjömåla 119 och 120 Härnäs
101 Loberget 121 Kullemåla
102 Hjularemåla 122 Högaböke
103 Dannemark 123 Rumpeboda
104 Påskamåla 124 Bengtsboda
105 Ringamåla 125 Ysnamåla
106 Gyngamåla 126 Pieboda
107 och 108 Svansjömåla 127 Knaggelid
109 Långeboda 128 och 129 Susekull
110 Humlemåla

Kyrkan uppfördes "å hemmanet Långeboda" 1880-1882 och den 1 januari 1883 invigdes kyrkan av kontraktsprosten doktor E H Rohde i Karlshamn och från denna dag avsöndrades Ringamåla församling i kyrkliga hänseende från Asarums församling.

Man bör observera att redan 1875 började särskild husförhörslängd upprättas för det som senare skulle bli
Ringamåla församling. Denna längd 1875-1886 förvaras som volym A I:1 i Ringamåla kyrkoarkiv. I Asarums
födelse- och dopbok 1872-1886 noteras barn födda i Ringamåladelen t o m 1882.

Källor: Blekinge länsstyrelses landskanslis arkiv, inkommen skrivelse nr 54 år 1872 från Kungl Maj:t (D I a: 162) och Lunds Domkapitels arkiv, Prostvisitationsprotokoll 1883 den 23 och 24 juni 1883 från visitation med Asarums och Ringamåla församlingar: bilaga Litt B sista sidan, (F II gb:78).

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
18671999
Omfång
8,3 Hyllmeter 
449 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2017-09-28

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 107/1978. Förteckning 26/1986. Förteckningen upprättad i december 1978 av Seved Johnson. Kompletterad 1985 av Bengt Sandin.
Senast ändrad2020-09-21 14:48:26