Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Barkåkra kyrkoarkiv


Barkåkra kyrkoarkiv

HISTORIK

Barkåkra församling är ett enförsamlingspastorat i Bjäre kontrakt. Barkåkra församling utgjorde fram till 1962-01-01 ett pastorat tillsammans med Rebbelberga församling, men utgör efter detta datum eget pastorat.

 Serier (75 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
# 1Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (äldre serie) 
# 2Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (ny serie) 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A II cFörteckningar till församlingsböckerna 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991, avställda 1981 och 1991, sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängd 
A XRegister över kyrkotillhörigaSerien utgallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inget annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. Förd med ADB om inget annat anges. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADBSerien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. Förd med ADB. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. Förd med ADB. 
GÖvriga längderSerien i kapslar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. Bilagor 1916-1940 (H V:2) saknades vid leverans till landsarkivet. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien i arkivboxar. 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivboxar. Kungörelser 1954-1970 har gallrats enligt RA-MS 1997:65. 
J II aDiarier 
J II bDiarieförda handlingarSerien i arkivboxar. 
K ISockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingarSerien i arkivboxar. 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingarSerien i arkivboxar 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivboxar. 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. HuvudräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. SpecialräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges.
 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. FördelningskortSerien i arkivboxar. 
L I dRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdInga handlingar. 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. Kollektböcker. 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. Räkenskaper för fonderVolym innehållande gravfonder fr.o.m. 1962 saknades vid arkivgenomgång 2003 och har ej levererats till landsarkivet. 
L V bRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. Räkenskaper för prästlöne-, kyrkomusikerlöne-, löneboställs-, prästgårdsbyggnads- och pastoratskassaSerien i arkivboxar. 
L V cRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. VerifikationerPrästgårdskassans verifikationer 1924-1928 saknades vid förteckningsarbete 2018. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivboxar. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivboxar. 
O I cGravböckerSerien i arkivboxar. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivboxar. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivboxar. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIÖvriga handlingarSerien i arkivboxar. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivboxar. 
P IVTidningsurklippTidningsurklippen huvudsakligen samlade och ordnade (ej kronologiskt) av stationsmästare Peter August Lindén (1872-1960) och omfattar från 1900-talets början fram till hans död. Kategorisering enligt äldre förteckning, men bandens innehåll är högst varierande. Tidningsurklippen efter 1960 har samlats av församlingen. 
P VFotografier