bild
Arkiv

Bjärshögs kyrkoarkiv


Bjärshögs kyrkoarkiv

HISTORIK

Bjärshög var tidigare moderförsamling i Bjärshögs och Oxie pastorat i Bara kontrakt. År 1924 förenades Bjärshög och Oxie med Södra Sallerup och Husie till ett pastorat, benämnt Södra Sallerups, Husie, Bjärshögs och Oxie pastorat i Oxie kontrakt.

Sedan 1962-01-01 utgör Hyby, Bara, Bjärshög och Skabersjö ett pastorat i Bara kontrakt.

 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A IIFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen. 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdenInflyttningsattester. Serien i buntar. 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden. 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L II aRäkenskaper för skola 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrka
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar