Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Björnekulla kyrkoarkiv


Björnekulla kyrkoarkiv

HISTORIK

Björnekulla församling bildar tillsammans med Västra Broby, Björnekulla och Västra Broby pastorat i Södra Åsbo kontrakt av Lunds stift. Björnekulla socken blev den 1 januari 1946 köping med namnet Åstorp. Sedan den 1 januari 1952 omfattar denna jämväl Västra Broby.

 Serier (41 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning efter sökpersonen. 
A II cFörteckningar till församlingsböckerna 
A II dFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien ej levererad till Landsarkivet i Lund.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade alfabetiskt. 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om ej annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden. Inflyttningsattester.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
JSkrivelser och resolutioner
 
K ISockenstämmoprotokollSerien inbunden. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien inbunden om inget annat anges.
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
P IÖvriga handlingar