Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Björnekulla kyrkoarkiv


Björnekulla kyrkoarkiv

HISTORIK

Björnekulla församling bildar tillsammans med Västra Broby, Björnekulla och Västra Broby pastorat i Södra Åsbo kontrakt av Lunds stift. Björnekulla socken blev den 1 januari 1946 köping med namnet Åstorp. Sedan den 1 januari 1952 omfattar denna jämväl Västra Broby.

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning efter sökpersonen. 
A II cFörteckningar till församlingsböckerna 
A II dFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien ej levererad till Landsarkivet i Lund.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade alfabetiskt. 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om ej annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden. Inflyttningsattester.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
JSkrivelser och resolutioner
 
K ISockenstämmoprotokollSerien inbunden. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien inbunden om inget annat anges.
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
P IÖvriga handlingar