bild
Arkiv

Borgeby kyrkoarkiv


Borgeby kyrkoarkiv

HISTORIK

Borgeby var tidigare moderförsamling i Borgeby och Löddeköpinge pastorat i Torna kontrakt.

År 1937-01-01 skedde den förändringen att Löddeköpinge blev moderförsamling och fr.o.m. 1939-01-01 överflyttades pastoratet från Torna till Harjagers kontrakt.

Sedan 1962-01-01 utgör Löddeköpinge, Borgeby, Barsebäck, Hofterup och Hög ett pastorat i Rönneberga kontrakt.

 Serier (65 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (bunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem), aktuell serieSerien i arkivboxar. 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem), avställd serieSerien i arkivboxar. 
A II dFastighetsregister 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger. 
A IV bObefintlighetsregisterFinns inga handlingar. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartonger. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivkartonger. Serien i två sviter, 1968-1974 respektive 1974-1991. Båda sviterna sorterade alfabetiskt efter efternamn. 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaSerien utgallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om inget annat anges. 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om inget annat anges. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok 
GÖvriga längderSerien i kapslar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967 
H IIBilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967Serien i arkivboxar om inget annat anges. Inflyttningsattester.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken t.o.m. 1967 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden t.o.m. 1967 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken t.o.m. 1967 
H VIBilagor till död- och begravningsboken t.o.m. 1967 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien i arkivboxar. 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. GallringsbaraGallras med en gallringsfrist av 20 år i enlighet med RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr o. m. 1991-07-01.Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial 
K ISockenstämmans (sockennämnds) protokollSerien inbunden om inget annat anges. 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien inbunden. Direktvalt kyrkoråd fr.o.m. 1992. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. 
K IV aSkolrådets protokollSkolstyrelse bildades 1933. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendet
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrka och församlingSerien inbunden.
Fr.o.m. 1977 se Fjelie kyrkliga samfällighets arkiv.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. Kollektböcker. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamålSerien inbunden. Kortlåda innehållande gravfonder fr.o.m. 1979 har ej levererats till landsarkivet. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivboxar. 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivboxar. Predikningar 1915-1933 som i äldre förteckning anges ligga i volym N III a:1 påträffades inte vid förteckningsarbete 2018.
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIIFotografier