Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Borgeby kyrkoarkiv


Borgeby kyrkoarkiv

HISTORIK

Borgeby var tidigare moderförsamling i Borgeby och Löddeköpinge pastorat i Torna kontrakt.

År 1937-01-01 skedde den förändringen att Löddeköpinge blev moderförsamling och fr.o.m. 1939-01-01 överflyttades pastoratet från Torna till Harjagers kontrakt.

Sedan 1962-01-01 utgör Löddeköpinge, Borgeby, Barsebäck, Hofterup och Hög ett pastorat i Rönneberga kontrakt.

 Serier (65 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (bunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem), aktuell serieSerien i arkivboxar. 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem), avställd serieSerien i arkivboxar. 
A II dFastighetsregister 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger. 
A IV bObefintlighetsregisterFinns inga handlingar. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartonger. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivkartonger. Serien i två sviter, 1968-1974 respektive 1974-1991. Båda sviterna sorterade alfabetiskt efter efternamn. 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaSerien utgallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om inget annat anges. 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om inget annat anges. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok 
GÖvriga längderSerien i kapslar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967 
H IIBilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967Serien i arkivboxar om inget annat anges. Inflyttningsattester.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken t.o.m. 1967 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden t.o.m. 1967 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken t.o.m. 1967 
H VIBilagor till död- och begravningsboken t.o.m. 1967 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien i arkivboxar. 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. GallringsbaraGallras med en gallringsfrist av 20 år i enlighet med RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr o. m. 1991-07-01.Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial 
K ISockenstämmans (sockennämnds) protokollSerien inbunden om inget annat anges. 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien inbunden. Direktvalt kyrkoråd fr.o.m. 1992. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. 
K IV aSkolrådets protokollSkolstyrelse bildades 1933. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendet
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrka och församlingSerien inbunden.
Fr.o.m. 1977 se Fjelie kyrkliga samfällighets arkiv.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. Kollektböcker. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamålSerien inbunden. Kortlåda innehållande gravfonder fr.o.m. 1979 har ej levererats till landsarkivet. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivboxar. 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivboxar. Predikningar 1915-1933 som i äldre förteckning anges ligga i volym N III a:1 påträffades inte vid förteckningsarbete 2018.
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIIFotografier